Локомотиви БДЖ серия 11.00

Тази серия е получена едновременно с локомотивите серия 03.00. Заедно те са развитие на серия 01.00 и серия 02.00, с цел избягване на появилите се дефекти при тяхната експлоатация. Те са подобрена модификация на серия 10.00 и са предназначени за возене на тежки пътнически влакове със скорост до 75 км/ч. Котлите са напълно еднакви с тези на серия 11.00. Парната машина е трицилиндрова, системе „Drilling“. Локомотивите и тендерите са обзаведени с автоматична и допълнителна въздушна спирачка. Ръчната спирачка действа само на тендера. Спирателни са всички сцепни и тендерни колооси без предната двуосна талига. Тендерът е еднакъв с този на серия 03.00. Той е четириосен, а колоосите са групирани в две двуосни талиги. До 1965 г. всички локомотиви от серията са приведени на смесено мазутно-въглищно гориво.

Локомотив 11.00
ПроизводителHenschel – Kassel, Borsig – Berlin
Производство1941 – 1943
Предходен модел10.00
Междурелсие1435 mm
ПредназначениеПътнически
Колоосна формула2'E h3
Период на експлоатациядо 1970 г.
Запазени локомотиви11.10
Спецификации
Дължина14 850 mm
Височина4582 mm
Макс. скорост75 km/h
Дължина с тендера23 105 mm
Общо тегло179 180 kg
Сцепно тегло85 000 kg
Мин. диаметър в крива140 m
Натоварване на ос17,0 t
Диаметър на водещата колоос850 mm
Диаметър на задвижващите колооси1450 mm
Налягане на парата в котела16 kg.f/m2
Нагревна повърхност305,98 m2
Скарна повърхност4,87 m2
Повърхност на димогарните тръби113,39 m2
Повърхност на огневите тръби93,26 m2
Обща изпарителна повърхност224,07 m2
Брой на димогарните тръби127
Брой на огневите тръби38
Паропрегревателда
Парна машинадрилинг
Брой цилиндри3
Диаметър на цилиндрите520 m
Ход на буталото700 m
Тип рамагредова
Тендер
Служебно тегло70 980 kg
Тегло на празен тендер28 000 kg
Воден запас28 m3
Вид горивовъглища/мазут
Запас гориво13 kg

Поради замяната на парната тяга с дизелова и електрическа, след 1969 – 1970 г. са изведени в резерв, а през 1975 г. са бракувани заедно. За музейната колекция на БДЖ е запазен локомотив 11.10.

Локомотивите от серии 03.00 и 11.00 са с най-голяма служебна маса (локомотив и тендер – 179 180 кг), както и с най-голяма дължина – 23 105 мм. Тези числа не са надминати и до днес. Локомотивите серия 11.00, със своята колоосна формула (2-5-0) са единствените в Европа.

Експлоат. номер Производител Фабр. №/година Бележки
11.01 Henschel – Kassel 25933/1941 Бракуван 1975 г.
11.02 25934/1941 Бракуван 1975 г.
11.03 26576/1942 Бракуван 1975 г.
11.04 26577/1942 Бракуван 1975 г.
11.05 26578/1942 Бракуван 1975 г.
11.06 26579/1942 Бракуван 1975 г.
11.07 26580/1942 Бракуван 1975 г.
11.08 26581/1942 Бракуван 1975 г.
11.09 26582/1942 Бракуван 1975 г.
11.10 26583/1942 Бракуван 1975 г.
11.11 – 11.15 Непроизведени
11.16 Borsig – Berlin 15141/1943 Бракуван 1975 г.
11.16 15141/1943 Бракуван 1975 г.
11.17 15142/1943 Бракуван 1975 г.
11.18 15143/1943 Бракуван 1975 г.
11.19 15144/1943 Бракуван 1975 г.
11.20 15145/1943 Бракуван 1975 г.
11.21 15146/1943 Бракуван 1975 г.
11.22 15147/1943 Бракуван 1975 г.

Литература

редактиране
  • Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
  • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).