Медицински университет (София)

висше учебно заведение в България
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Медицински университет.

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца.

Медицински университет
Медицински университет
Основаване 1917
Вид държавен
Ректор проф. д-р Виктор Златков
Преподаватели 1969
Студенти 8311
Местоположение София, България
Сайт www.mu-sofia.bg
Sofia Medical University Logo.jpg
Sofia location map.png
42.6833° с. ш. 23.3072° и. д.
Разположение в София
Медицински университет в Общомедия

В него се обучават близо над 9000 студенти, от които 3100 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори. МУ, София е акредитиран институционално за 6-годишен срок на 27 юли 2006 г. с оценка „много добър“ от НАОА на Министерския съвет на България и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания[1].

РекторатРедактиране

 • Ректор: Проф. д-р Виктор Златков
 • Заместник-ректор по учебната дейност: Проф. д-р Тихомира Златанова
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: Проф. д-р Валентина Петкова, дфн
 • Заместник-ректор по следдипломно обучение, международната интеграция и проектното финансиране: Проф. д-р Радомир Угринов

ИсторияРедактиране

 • 1917 г. – приет е закон за създаване на Медицинския факултет в Софийския университет
 • 1918 г. – професор Г. Шишков прочита първата лекция
 • 1950 г. – с указ № 246 на Президиума на НС Медицинският факултет се отделя от СУ и става самостоятелен с името Медицинска академия
 • 1954 г. – Медицинската академия се преименува на Висш медицински институт
 • 1972 г. – създава се обединена Медицинска академия, включваща всички висши медицински институти
 • 1990 г. – Медицинската академия се закрива, а висшите медицински институти стават самостоятелни
 • 1995 г. – Висшият медицински институт се преименува на Медицински университет

СтруктураРедактиране

Медицинският университет е комплексна структура, изградена от 4 факултета, 1 департамент, 1 колеж, 1 филиал и 14 университетски болници. Както в повечето страни от Западна Европа и САЩ, той се състои от 2 основни структури – Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници.

ФакултетиРедактиране

 
Фармацевтичният факултет на улица Московска в София

ДепартаментиРедактиране

 • Департамент по езиково обучение и студентски спорт

Медицински колежиРедактиране

ФилиалиРедактиране

Университетски болнициРедактиране

 • УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
 • УМБАЛ „Александровска“
 • УМБАЛ „Св. Анна“
 • УМБАЛ „Царица Йоанна“
 • УСБАЛ по ортопедия“ (в Горна Баня)
 • УСБАЛ по ендокринология
 • УСБАЛ „Майчин дом“
 • УСБАЛ по педиатрия
 • УСБАЛ „Св. Екатерина“
 • УСБАЛНП „Свети Наум“ (на IV километър)
 • УСБАЛ „Св. София“
 • УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Централна медицинска библиотекаРедактиране

 • Централна медицинска библиотека
 • Библиотека във факултет по дентална медицина
 • Библиотека във факултет по фармация

Университетски електронен, информационен и образователен центърРедактиране

 • Ръководител: проф. д-р Алексей Алексеев
 • Сектор „Комуникации“
 • Сектор „Обща и специализирана информация“
 • Сектор „Дистанционно обучение“
 • Сектор „Кариерно развитие“
 • Сектор „Качество на обучението и академичен състав“
 • Сектор „Програмиране и програмни продукти“

СпециалностиРедактиране

Медицински факултетРедактиране

 • Медицина

Факултет по дентална медицинаРедактиране

 • Дентална медицина

Факултет по фармацияРедактиране

 • Фармация

Факултет по обществено здравеРедактиране

 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Лекарски асистент
 • Здравни грижи
 • Обществено здраве и здравен менинджмънт

Медицински колежРедактиране

 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор
 • Зъботехника
 • Помощник-фармацевт
 • Инспектор по обществено здраве
 • Масажист
 • Медицински козметик

ПриемРедактиране

ИзпитиРедактиране

Кандидатстуденсткият изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.

Изпитът по биология представлява развиване на 4 теми, изтеглени лотарийно. Темите са общо 97 – 32 от учебника за 8 клас, 41 от учебника за 9 клас и 24 от учебника за 10 клас, обявени в конспекта. На изпита се падат 1 тема от 8 клас, 2 теми от 9 клас и 1 тема от 10 клас. Всяка тема се оценява от 2 проверители – асистент по медицинска биология и гимназиален учител, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от 4-те теми. При разлика на оценките на двамата проверители по-голяма от 0,5 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Арбитърът е хабилитирано лице по медицинска биология с докторска степен.

Изпитът по химия се състои от 4 логически задачи, включени в сборника със задачи по химия за кандидат-студенти, издаден от МУ. Задачите се изтеглят лотарийно, като има комбинации, пречещи да се паднат задачи от един и същи тип. Падат се 2 задачи от органична химия и 2 от неорганична. Аналогично на изпита по биология всяка задача се оценява поотделно от двама проверители, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от 4-те задачи. Ако разликата е по-голяма от 0,50 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна.

Продължителността и на двата изпита е по 4 астрономически часа.

КласиранеРедактиране

Балът за класиране се получава по формулата: оценки по биология (диплома) + химия (диплома) + 2 х биология (изпит) + 2 х химия (изпит) = макс. бал 36. Класирането се извършва по низходящ ред на бала според реда на желанията. Броят места е 1:1 мъже:жени (за 2018: 180 за медицина, 120 за дентална медицина, 120 за фармация).

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране