Мелнишка река е река в Югозападна България, област Благоевград, общини Сандански и Петрич, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 30 км. Отводнява части от югозападните склонове на Пирин.[1][2]

Мелнишка река
41.6469° с. ш. 23.4431° и. д.
41.4286° с. ш. 23.3117° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Благоевград
Община Сандански
Община Петрич
Дължина30 km
Водосб. басейн97 km²
Отток0,75 m³/s
Начало
МястоСеверен Пирин
на 300 m ЮЗ от Голи връх (Кельо)
Координати41°38′48.84″ с. ш. 23°26′35.16″ и. д. / 41.6469° с. ш. 23.4431° и. д.
Надм. височина2409 m
Устие
Мястоляв приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати41°25′42.96″ с. ш. 23°18′42.12″ и. д. / 41.4286° с. ш. 23.3117° и. д.
Надм. височина85 m

Мелнишка река се образува от сливането на двете съставящи я реки Сугаревска река (лява съставяща) и Доленска река (дясна съставяща) на 600 м северно от град Мелник. За начало се приема Доленска река, която извира под името Таушанска (Заешка) река на 2409 м н.в., на около 300 м югозападно от връх Кельо (2484 м) в Северен Пирин. По цялото си протежение тече в посока юг-югозапад, в началото в дълбока и добре залесена с широколистни гори долина, а след село Долени навлиза в обезлесена и силно ерозирана долина, изградена от песъчливо-глинести материали. В тях Мелнишка река и лявата я съставяща Сугаревска река образуват красиви земни пирамиди. По време на валежи приижда бързо в долното си течение и е опасна с многото си наноси, поради което в този участък цялото ѝ корито е коригирано с водозащитни диги. През лятото поради намаления отток голяма част от водите ѝ се губят сред мощните глинесто-песъчливи материали. След село Зорница навлиза в Петричко-Санданската котловина, при село Кромидово завива на запад, а след село Ново Кономлади – изкуствено рязко на юг. Влива се отляво в река Струма, на 85 м н.в., на 1,8 км западно от село Марикостиново.

Площта на водосборния басейн на реката е 97 км2, което представлява 0,56% от водосборния басейн на река Струма.

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • → Сугаревска река (най-голям приток)
  • → Роженски дол
  • ← Горносушицка река

Реката е с преобладаващо дъждовно-снежно подхранване с пролетно пълноводие – април-май и лятно маловодие – август-септември. Среден годишен отток в устието – 0,75 m3/s.

По течението на реката са разположени 7 населени места, в т.ч. 1 град и 6 села:

Част от водите на реката в долното течение, в Петричко-Санданската котловина се използват за напояване.

Между село Лозеница и град Мелник, на протежение от 2,5 км преминава участък от третокласен път № 109 от Държавната пътна мрежа Ново Делчево – Хотово – Мелник.

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране
  1. Енциклопедия „Пирински край“, том I. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 563.
  2. Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 312.