Тази статия е за едноименните животни. За музикалния формат вижте MIDI.

Мидите (Bivalvia, Плочкохрили) в предишните векове, наричани Lamellibranchiata и Pelecypoda са клас морски и сладководни мекотели, които имат странично сплескани тела, обградени от черупка, състояща се от две слепени части (двучерупчести). Като група двучерупчестите нямат глава и им липсват някои обичайни органи на мекотелите, като радула и одонтофор. Те включват мекотели, стриди, сърцевидки, черна морска мида и много други семейства, които живеят в солена вода, както и редица семейства, които живеят в сладка вода. Повечето се хранят чрез филтриране. Хрилете са еволюирали в ктенидии, специализирани органи за хранене и дишане. Повечето двучерупчести се заравят в седименти, където са сравнително защитени от хищници. Други лежат на морското дъно или се прикрепят към скали или други твърди повърхности. Някои двучерупчести, като черните морски миди и раковините, могат да плуват. Корабните червеи пробиват дърво, глина или камък и живеят вътре в тези материали.

Миди
Класификация
царство:Животни (Animalia)
подцарство:Двустранно симетрични (Bilateria)
инфрацарство:Първичноустни (Protostomia)
(без ранг):Спиралови (Spiralia)
тип:Мекотели (Mollusca)
клас:Миди (Bivalvia)
Научно наименование
Linnaeus, 1758
Миди в Общомедия
[ редактиране ]

Описание редактиране

Основните им белези са примитивната, но двустранна (билатерална) симетрия и неразвитата глава. Симетрията на тялото се подчертава от страничната му приплеснатост.

Черупките са свързани над свръзката им чрез гъвкаво сухожилие, което ги отваря, а един или два мускула от вътрешната страна позволяват бързото им затваряне. Изградени са предимно от калциев карбонат.

Кракът е най-често цилиндричен или езиковидно издаден, понякога завършва с диск подобно на коремоногите. С него мидите дълбаят дъното или се прикрепват към субстрата посредством нишки наречени бисус (англ. byssus др.гр.βύσσος оттам и висон) отделяни от бисусната жлеза.

 
Порция миди

Хрилете са много големи и обгръщат тялото от двете страни. Предназначението им е не само дихателно, но и хранително – създаваното от тях движение на водата довежда планктона до устата. Едно от таксономичните имена на класа следствие на особената им форма е Lamellibranchiata, „Пластинкохрилни“. За първи път се появява сърце. Отделителната система е съставена от бъбреци, които представляват видоизменени метанефридии. Нервната система е изградена от няколко чифта ганглии, разположени в различни части на тялото и свързани помежду си чрез нервни връзки.

Мидите обхващат морски и сладководни, ровещи или прикрепени видове. Характерна особеност за мидите е закърнялата глава. Мантията покрива изцяло тялото като образува две странични гънки. Мидите са активни филтратори – използват за храна носените от водата органични частици. Повечето миди са разделнополови. Развитието им е с метаморфоза.

Размерите на черупките на възрастните двучерупчести варират от части от милиметър до над един метър дължина, но повечето видове не надвишават 10 см (4 инча). Двучерупчестите отдавна са част от диетата на крайбрежните и крайречните човешки популации. Римляните са отглеждали стриди в езера. Съвременните познания за репродуктивните цикли на мекотелите водят до разработването на люпилни и нови техники за отглеждане. По-доброто разбиране на потенциалните опасности от консумацията на сурови или недостатъчно обработени черупчести е довело до подобрено съхранение и обработка. Перлените стриди (общото име на две много различни семейства в солена вода и сладка вода) са най-често срещаният източник на естествени перли. Черупките на двучерупчестите се използват в занаятите и производството на бижута и копчета. Двучерупчестите също са били използвани в биоконтрола на замърсяването. Двучерупчестите се появяват във вкаменелостите първо в ранния камбрий преди повече от 500 милиона години. Общият брой на известните живи видове е около 9200. Тези видове са поставени в рамките на 1260 рода и 106 семейства. Морските двучерупчести (включително соленоводни и естуарни видове) представляват около 8000 вида, комбинирани в четири подкласа и 99 семейства с 1100 рода. Най-големите съвременни морски семейства са Veneridae, с повече от 680 вида и Tellinidae и Lucinidae, всяко с над 500 вида. Сладководните двучерупчести включват седем семейства, най-големите от които са Unionidae, с около 700 вида.

Еволюционна история редактиране

Камбрийският взрив се е състоял преди около 540 до 520 милиона години. В този кратък геоложки период се развиват всички основни биологични типове и те включват и първите същества с минерализирани скелети. Брахиоподите и двучерупчестите се появяват по това време и техните вкаменени останки остават в скалите[1]

Възможните ранни двучерупчести включват Pojetaia и Fordilla; те вероятно лежат в стъблото, а не в групата на короната. Watsonella и Anabarella се възприемат като (по-ранни) близки роднини на тези таксони[2] Съществуват само пет рода предполагаеми камбрийски „двучерупчести“, другите са Tuarangia, Camya и Arhouriella и потенциално Buluniella[3].

Вкаменелостите на двучерупчестите могат да се образуват, когато утайката, в която са погребани черупките, се втвърди в скала. Често впечатлението, направено от клапите, остава като вкаменелост, а не като клапи. По време на ранния ордовик се наблюдава голямо увеличение на разнообразието от двучерупчести видове и се развиват дизодонтните, хетеродонтните и таксодонтните зъбци. До ранния силур хрилете се приспособяват за хранене с филтър, а през девонския и карбонския период за първи път се появяват сифони, които с новоразвитото мускулесто краче позволяват на животните да се заровят дълбоко в седимента[4].

До средата на палеозоя, преди около 400 милиона години, брахиоподите са сред най-разпространените филтриращи храната индивиди в океана и са разпознати над 12 000 фосилни вида[5]. До пермско-триаското измиране преди 250 милиона години, двучерупчестите претърпяват огромно разнообразие от еволюционни разклонения. Двучерупчестите са силно засегнати от измирането, но се възстановяват и процъфтяват по време на последвалия триаски период. За разлика от тях брахиоподите загубват 95% от видовото си разнообразие. Способността на някои двучерупчести да ровят и по този начин да избягват хищниците може да е била основен фактор за техния успех. Други нови адаптации в различните семейства позволяват на видовете да заемат неизползвани преди това еволюционни ниши. Те включват увеличаване на относителната плаваемост в меки седименти чрез развитието на шипове върху черупката, придобиване на способност за плуване и в няколко случая възприемане на хищнически навици.

Дълго време се смята, че двучерупчестите са по-добре приспособени към водния живот от брахиоподите, изпреварвайки ги и измествайки ги във второстепенни ниши в по-късните епохи. Тези два таксона се появяват в учебниците като пример за замяна чрез конкуренция. Доказателствата за това включват факта, че двучерупчестите се нуждаят от по-малко храна, за да съществуват, поради тяхната енергийно ефективна лигаментно-мускулна система за отваряне и затваряне на клапи. Всичко това обаче е опровергано; изглежда по-скоро, че изпъкването на съвременните двучерупчести над брахиоподите се дължи на случайни несъответствия в реакцията им на масово измиране[6].

Разнообразие от съществуващи двучерупчести редактиране

Максималният размер на възрастните живи видове двучерупчести варира от 0,52 mm (0,02 инча) при Condylonucula maya[7] орехова мида, до дължина от 1532 милиметра (60,3 инча) при Kuphus polythalamia, удължена, подобна на ровещ корабен червей[8]

Въпреки това, видът, който обикновено се счита за най-голямата жива двучерупчеста е гигантската мида Tridacna gigas, която може да нарасне до дължина от 1200 мм (47 инча) и тегло над 200 кг (441 фунта)[9]. Най-голямата известна изчезнала двучерупчеста е вид Platyceramus, чиито вкаменелости са с дължина до 3000 mm (118 инча)[10].

В своя трактат от 2010 г., Компендиум на двучерупчестите, Маркус Хубер дава общия брой на живите двучерупчести видове като около 9200, комбинирани в 106 семейства[11]. Хубер заявява, че числото от 20 000 живи вида, често срещани в литературата, не може да бъде потвърдено и представя следната таблица, за да илюстрира известното разнообразие:

Подклас Разред Семейство Род Вид
Хетеродонтови 64 (вкл. 1 сладководни) 800 (16 сладководни) 5600 (270 сладководни)
Arcticoidea 2 6 13
Cardioidea 2 38 260
Chamoidea 1 6 70
Clavagelloidea 1 2 20
Crassatelloidea 5 65 420
Cuspidarioidea 2 20 320
Cyamioidea 3 22 140
Cyrenoidea 1 6 (3 сладководни) 60 (30 сладководни)
Cyrenoidoidea 1 1 6
Dreissenoidea 1 3 (2 сладководни) 20 (12 сладководни)
Galeommatoidea ок.4 100 500
Gastrochaenoidea 1 7 30
Glossoidea 2 20 110
Hemidonacoidea 1 1 6
Hiatelloidea 1 5 25
Limoidea 1 8 250
Lucinoidea 2 85 500
Mactroidea 4 46 220
Myoidea 3 15 (1 сладководни) 130 (1 сладководни)
Pandoroidea 7 30 250
Pholadoidea 2 34 (1 сладководни) 200 (3 сладководни)
Pholadomyoidea 2 3 20
Solenoidea 2 17 (2 сладководни) 130 (4 сладководни)
Sphaerioidea (1 freshwater) (5 freshwater) (200 freshwater)
Tellinoidea 5 110 (2 сладководни) 900 (15 freshwater)
Thyasiroidea 1 12 100
Ungulinoidea 1 16 100
Veneroidea 4 104 750
Verticordioidea 2 16 160
Палеохетеродонтови (вкл. 6 сладководни) 171 (170 сладководни) 908 (900 сладководни)
Trigonioidea 1 1 8
Unionoidea (6 freshwater) (170 сладководни) (900 сладководни)
Protobranchia 10 49 700
Manzanelloidea 1 2 20
Nuculanoidea 6 32 460
Nuculoidea 1 8 170
Sareptoidea 1 5 10
Solemyoidea 1 2 30
Pteriomorphia 25 240 (2 сладководни) 2000 (11 сладководни)
Anomioidea 2 9 30
Arcoidea 7 60 (1 сладководни) 570 (6 сладководни)
Dimyoidea 1 3 15
Limoidea 1 8 250
Mytiloidea 1 50 (1 сладководни) 400 (5 сладководни)
Ostreoidea 2 23 80
Pectinoidea 4 68 500
Pinnoidea 1 3 (+) 50
Plicatuloidea 1 1 20
Pterioidea 5 9 80

Класификация редактиране

Клас Миди

Източници редактиране

 1. Campbell, N. A.; Reece, J. B. (2001). Biology, Sixth Edition. Benjamin Cummings. p. 643. ISBN 978-0-201-75054-6.
 2. Vendrasco, M. J.; Checa, A. G.; Kouchinsky, A. V. (2011). „Shell microstructure of the early bivalve Pojetaia and the independent origin of nacre within the mollusca“. Palaeontology. 54 (4): 825 – 850. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01056.
 3. Elicki, O.; Gürsu, S. (2009). „First record of Pojetaia runnegari Jell, 1980 and Fordilla Barrande, 1881 from the Middle East (Taurus Mountains, Turkey) and critical review of Cambrian bivalves“ (PDF). Paläontologische Zeitschrift. 83 (2): 267 – 291. doi:10.1007/s12542-009-0021-9. S2CID 49380913.
 4. First fossil.University of Bristol.
 5. Brosius, L. (2008). "Fossil Brachiopods". GeoKansas. Kansas Geological Survey.
 6. Gould, Stephen; Calloway, C. Bradford (1980). „Clams and brachiopods–ships that pass in the night“. Paleobiology. 6 (4): 383 – 396. doi:10.1017/S0094837300003572. JSTOR 2400538.
 7. "Condylonucula maya". Extreme bivalves.
 8. Book review: Conchologists of America"
 9. Grall, George. "Giant Clam: Tridacna gigas". Архив на оригинала от 2007-06-21 в Wayback Machine. National Geographic Society
 10. Kauffman, E. G.; Harries, P. J.; Meyer, C.; Villamil, T.; Arango, C.; Jaecks, G. (2007). „Paleoecology of giant Inoceramidae (Platyceramus) on a Santonian (Cretaceous) seafloor in Colorado“. Journal of Paleontology. 81 (1): 64 – 81. doi:10.1666/0022-3360(2007)81[64:POGIPO]2.0.CO;2. S2CID 130048023.
 11. Huber, Markus (2010). Compendium of Bivalves. A Full-color Guide to 3,300 of the World's Marine Bivalves. A Status on Bivalvia after 250 Years of Research. ConchBooks. p. 23. ISBN 978-3-939767-28-2.

Вижте също редактиране