Отваря главното меню
Население на Албания
Динамика на населението (1961 – 2003)
Население (2006) 3 581 655 души
Възрастова структура (2005)

Населението на Албания през 2008 година е 3 619 778 души.

Етнически съставРедактиране

Етноси в Албания
етноси процент
албанци
  
98.6%
гърци
  
1.2%
други:българи, власи,
черногорци, цигани и пр.
  
0.2%


Населението на Албания е 3 170 048 (2009). Албанците, според наречието и други специфични етнографски особености, сред които изповядвана религия и прочее, се подразделят на две основни групи - северна (геги) и южна (тоски).

Според официалната статистика (2008) етническият състав на населението на Албания е следният:

По други данни в Албания има и немалко българи, арумъни и гърци, но за точния им брой няма конкретни данни, тъй като мнозинството от тях по различни причини предпочитат да се декларират като албанци.

По различни неофициални данни българската общност в Албания е с численост между 50 и 150 хиляди. [1] Албания официално признава "македонско" етническо малцинство на територията си от времето на Енвер Ходжа, но след демократичните промени в страната през 90-те години на 20 век, редица албански държавни дейци като Сали Бериша признават, че това малцинство е в действителност българско. На 12 октомври 2017 г. Албанският парламент прие поправка в Закона за защита на малцинствата, с която Албания официално признава девет малцинства - българско, гръцко, македонско, влашко, черногорско, сръбско, циганско, египетско (гюпско – в Северна Македония наричат ромите гюпци), бошняшко.[2]

Етническата общност от български произход в Албания е групирана в три основни анклави. Най-голям е този в Южна Албания, историческа Кутмичевица, обхващащ районите на Мала Преспа с Пустец и Мали град, Корча и близките села Дреново, Бобощица, Връбник и други в околността, включително население от градските центрове на областта. Това население като цяло е православно по вероизповедание. То е подложено на усилена македонизация. Северно от главния български анклав в Южна Албания, е районът на Голо Бърдо, където населението също е от български произход, но е основно мюсюлманско по вероизповедание. В частта от областта Гора, разположена на албанска територия около Кукъс, е третият основен български анклав в Албания.

Преселници от български произход от споменатите райони има във всички главни градове на Албания – Елбасан, Тирана, Драч, Берат (Белград) и другаде.

Арумънци в Албания има най-много в района на Музакия, горните течения на реките Девол и Вьоса в Северен Епир (Южна Албания). Гърците са преобладаващо население в Северен Епир според някои данни.

В Албания има и други немногобройни етнически общности с численост до 1000 души, като черногорци, цигани и прочее.

ЕзикРедактиране

Официален език в страната е албанският.

РелигияРедактиране

Вероизповедания в Албания[3]
религии процент
Мюсюлмани
  
38.8%
Християни
  
35.4%
Нерелигиозни
  
25.8%
Бахайци и други
  
0.2%


Албанците са по-силно кланово и национално ангажирани отколкото религиозно пристрастни, особено след дългогодишния комунистически режим. В 2001 в Албания мюсюлманите са 38,8%, християните общо са 35,4%, от които католици 16,8%, православни 16,1%, протестанти 0,6%, други християни 0,6%, нерелигиозни са 25,6% (включително материалисти атеисти 9,0% от населението), отчетени са и 0,2% бахайци и др.[3]

След забраната на религиите в 1967 година, в по-стари нестатистически най-общи оценки на CIA и предположения за състоянието след 1990 г. ориентировъчно за мюсюлманско се допуска 70% от населението, 20% са православни и 10% — католици.[4]

Обобщено, ако се изключат над 25% нерелигиозни и маргинални изповедения като бахайци, юдаисти и др., може най-общо да се опише следният конфесионален състав:

ДинамикаРедактиране

Динамика на населението
Година Население Година Население Година Население
1930 1 003 000 1990 3 273 178 1999 3 387 321
1940 1 088 000 1991 3 224 958 2000 3 409 650
1950 1 215 000 1992 3 178 790 2001
1951 1 242 250 1993 3 184 754 2002
1960 1 607 500 1994 3 225 433 2003
1970 2 135 478 1995 3 265 918 2004
1975 2 404 831 1996 3 303 658 2005
1980 2 671 996 1997 3 339 329 2006 3 581 655
1985 2 964 762 1998 3 363 893 2007

Възрастова структураРедактиране

(2006)

  • 0-14 години: 24,8% (мъже 464 954 / жени 423 003)
  • 15-64 години: 66,3% (мъже 1 214 942 / жени 1 158 562)
  • 65 години: 8,9% (мъже 148 028 / жени 172 166)

(2009)

  • 0-14 години: 23,1% (мъже 440 528 / жени 400 816)
  • 15-64 години: 67,1% (мъже 1 251 001 / жени 1 190 814)
  • 65 години: 9,8% (мъже 165 557 / жени 190 710)

Прираст на населениетоРедактиране

Естествен прирастРедактиране

Население(x 1000) Раждаемност Смъртност Прираст Раждаемност (на 1000) Смъртност (на 1000) Прираст (на 1000)
1934 1 010 33 884 14 440 19 444 34.7 16.7 18.0
1935 1 012 32 640 13 373 19 267 33.1 17.0 16.1
1936 1 014 34 199 16 788 17 411 33.7 16.6 17.1
1937 1 030 34 829 20 036 14 793 33.8 19.5 14.3
1938 1 048 36 138 18 512 17 626 34.3 17.7 16.6
1939 1 070 29 597 16 013 13 584 27.9 15.0 12.9
1940 1 088 33 651 17 812 15 839 31.3 16.4 14.9
1941 1 100 30 627 18 234 12 393 28.0 16.6 11.4
1942 1 117 36 683 15 899 20 784 32.8 14.2 18.6
1948 1 164 42 141 18 883 23 258 36.2 16.2 20.0
1949 1 183 46 196 14 970 31 226 39.0 12.7 26.4
1950 1 215 47 291 17 215 30 076 38.9 14.2 24.8
1951 1 242 47 813 18 862 28 951 38.5 15.2 23.3
1952 1 270 44 727 19 826 24 901 35.2 15.6 19.6
1953 1 302 53 273 17 822 35 451 40.9 13.7 27.2
1954 1 340 54 635 17 560 37 075 40.8 13.1 27.7
1955 1 379 61 300 20 750 40 550 44.5 15.0 29.4
1956 1 421 59 565 16 370 43 195 41.9 11.5 30.4
1957 1 462 57 241 17 241 40 000 39.2 11.8 27.4
1958 1 507 63 007 14 059 48 948 41.8 9.3 32.5
1959 1 556 65 213 15 305 49 908 41.9 9.8 32.1
1960 1 607 69 686 16 775 52 911 43.4 10.4 32.9
1961 1 660 68 452 15 445 53 007 41.2 9.3 31.9
1962 1 711 67 209 18 363 48 846 39.3 10.7 28.5
1963 1 763 68 967 17 646 51 321 39.1 10.0 29.1
1964 1 814 68 599 15 811 52 788 37.8 8.7 29.1
1965 1 864 65 692 16 731 48 961 35.2 9.0 26.3
1966 1 914 65 127 16 469 48 658 34.0 8.6 25.4
1967 1 965 69 261 16 565 52 696 35.2 8.4 26.8
1968 2 019 71 869 16 214 55 655 35.6 8.0 27.6
1969 2 080 73 458 15 624 57 834 35.3 7.5 27.8
1970 2 136 69 507 19 774 49 733 32.5 9.3 23.3
1971 2 188 72 784 17 768 55 016 33.3 8.1 25.1
1972 2 239 73 607 17 616 55 991 33.3 7.9 25.4
1973 2 292 69 754 18 032 51 722 30.4 7.9 22.5
1974 2 346 71 862 17 726 54 136 30.2 7.6 22.6
1975 2 401 70 688 17 399 53 289 29.6 7.3 22.3
1976 2 454 70 510 17 029 53 481 29.0 6.9 22.1
1977 2 508 73 439 16 638 56 801 28.4 6.6 21.8
1978 2 563 70 594 16 219 54 375 27.5 6.3 21.2
1979 2 617 72 055 17 421 54 634 27.5 6.7 20.9
1980 2 671 70 680 16 981 53 699 26.5 6.4 20.1
1981 2 724 72 180 18 001 54 179 26.5 6.6 19.9
1982 2 780 77 232 16 521 60 711 27.8 5.9 21.8
1983 2 838 73 762 17 416 56 346 26.0 6.1 19.9
1984 2 897 79 177 16 618 62 559 27.3 5.7 21.6
1985 2 957 77 535 17 179 60 356 26.2 5.8 20.4
1986 3 016 76 435 17 369 59 066 25.3 5.8 19.6
1987 3 076 79 696 17 119 62 577 25.9 5.6 20.3
1988 3 138 80 241 17 027 63 214 25.6 5.4 20.1
1989 3 199 78 862 18 168 60 694 24.7 5.7 19.0
1990 3 245 82 125 18 193 63 932 25.2 5.6 19.6
1991 3 225 77 361 17 743 59 618 24.0 5.5 18.5
1992 3 179 75 425 18 026 57 399 23.7 5.7 18.1
1993 3 208 67 730 17 920 49 810 21.1 5.6 15.5
1994 3 035 72 179 18 342 53 837 23.8 6.0 17.7
1995 3 030 72 081 18 060 54 021 23.8 6.0 17.8
1996 3 076 68 354 17 600 50 754 22.2 5.7 16.5
1997 3 075 61 739 18 237 43 502 20.1 5.9 14.1
1998 3 055 60 139 18 250 41 889 19.7 6.0 13.7
1999 3 054 57 948 16 720 41 228 19.0 5.5 13.5
2000 3 061 50 077 16 421 33 656 16.4 5.4 11.0
2001 3 074 54 283 15 813 38 470 17.7 5.1 12.5
2002 3 094 45 515 16 248 29 267 14.7 5.3 9.5
2003 3 112 47 012 17 967 29 045 15.1 5.8 9.3
2004 3 128 43 022 17 749 25 273 13.8 5.7 8.1
2005 3 142 39 612 17 427 22 185 12.6 5.5 7.1
2006 3 151 34 229 16 935 17 294 10.9 5.4 5.5
2007 3 161 33 163 14 528 18 635 10.5 4.6 5.9
2008 3 182 36 251 16 143 20 108 11.4 5.1 6.3
2009 3 194 29 189 15 662 13 527 9.1 4.9 4.2
2010

Коефициент на плодовитостРедактиране

Вижте същоРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране