Население на Албания

Население на Албания
Динамика на населението (1961 – 2003)
Население (2006) 3 581 655 души

Населението на Албания през 2008 година е 3 619 778 души.

Възрастова структура (2005)

Етнически съставРедактиране

Етноси в Албания
етноси процент
албанци
  
98.6%
гърци
  
1.2%
други:българи, власи,
черногорци, цигани и пр.
  
0.2%

Населението на Албания е 3 170 048 (2009). Албанците, според наречието и други специфични етнографски особености, сред които изповядвана религия и прочее, се подразделят на две основни групи - северна (геги) и южна (тоски).

Според официалната статистика (2008) етническият състав на населението на Албания е следният:

По други данни в Албания има и немалко българи, арумъни и гърци, но за точния им брой няма конкретни данни, тъй като мнозинството от тях по различни причини предпочитат да се декларират като албанци.

По различни неофициални данни българската общност в Албания е с численост между 50 и 150 хиляди. [1] Албания официално признава "македонско" етническо малцинство на територията си от времето на Енвер Ходжа, но след демократичните промени в страната през 90-те години на 20 век, редица албански държавни дейци като Сали Бериша признават, че това малцинство е в действителност българско. На 12 октомври 2017 г. Албанският парламент прие поправка в Закона за защита на малцинствата, с която Албания официално признава девет малцинства - българско, гръцко, македонско, влашко, черногорско, сръбско, циганско, египетско (гюпско – в Северна Македония наричат ромите гюпци), бошняшко.[2]

Етническата общност от български произход в Албания е групирана в три основни анклави. Най-голям е този в Южна Албания, историческа Кутмичевица, обхващащ районите на Мала Преспа с Пустец и Мали град, Корча и близките села Дреново, Бобощица, Връбник и други в околността, включително население от градските центрове на областта. Това население като цяло е православно по вероизповедание. То е подложено на усилена македонизация. Северно от главния български анклав в Южна Албания, е районът на Голо Бърдо, където населението също е от български произход, но е основно мюсюлманско по вероизповедание. В частта от областта Гора, разположена на албанска територия около Кукъс, е третият основен български анклав в Албания.

Преселници от български произход от споменатите райони има във всички главни градове на Албания – Елбасан, Тирана, Драч, Берат (Белград) и другаде.

Арумънци в Албания има най-много в района на Музакия, горните течения на реките Девол и Вьоса в Северен Епир (Южна Албания). Гърците са преобладаващо население в Северен Епир според някои данни.

В Албания има и други немногобройни етнически общности с численост до 1000 души, като черногорци, цигани и прочее.

ЕзикРедактиране

Официален език в страната е албанският.

РелигияРедактиране

Вероизповедания в Албания[3]
религии процент
Мюсюлмани
  
38.8%
Християни
  
35.4%
Нерелигиозни
  
25.8%
Бахайци и други
  
0.2%


Албанците са по-силно кланово и национално ангажирани отколкото религиозно пристрастни, особено след дългогодишния комунистически режим. В 2001 в Албания мюсюлманите са 38,8%, християните общо са 35,4%, от които католици 16,8%, православни 16,1%, протестанти 0,6%, други християни 0,6%, нерелигиозни са 25,6% (включително материалисти атеисти 9,0% от населението), отчетени са и 0,2% бахайци и др.[3]

След забраната на религиите в 1967 година, в по-стари нестатистически най-общи оценки на CIA и предположения за състоянието след 1990 г. ориентировъчно за мюсюлманско се допуска 70% от населението, 20% са православни и 10% — католици.[4]

Обобщено, ако се изключат над 25% нерелигиозни и маргинални изповедания като бахайци, юдаисти и др., може най-общо да се опише следният конфесионален състав:

ДинамикаРедактиране

Динамика на населението
Година Население Година Население Година Население
1930 1 003 000 1990 3 273 178 1999 3 387 321
1940 1 088 000 1991 3 224 958 2000 3 409 650
1950 1 215 000 1992 3 178 790 2001
1951 1 242 250 1993 3 184 754 2002
1960 1 607 500 1994 3 225 433 2003
1970 2 135 478 1995 3 265 918 2004
1975 2 404 831 1996 3 303 658 2005
1980 2 671 996 1997 3 339 329 2005 3 581 655
1985 2 964 762 1998 3 363 893 2007

Възрастова структураРедактиране

(2006)

  • 0-14 години: 24,8% (мъже 464 954 / жени 423 003)
  • 15-64 години: 66,3% (мъже 1 214 942 / жени 1 158 562)
  • 65 години: 8,9% (мъже 148 028 / жени 172 166)

(2009)

  • 0-14 години: 23,1% (мъже 440 528 / жени 400 816)
  • 15-64 години: 67,1% (мъже 1 251 001 / жени 1 190 814)
  • 65 години: 9,8% (мъже 165 557 / жени 190 710)

Прираст на населениетоРедактиране

Естествен прирастРедактиране

Население(x 1000) Раждаемност Смъртност Прираст Раждаемност (на 1000) Смъртност (на 1000) Прираст (на 1000)
1934 1010 33 884 14 440 19 444 34.7 16.7 18.0
1935 1012 32 640 13 373 19 267 33.1 17.0 16.1
1936 1014 34 199 16 788 17 411 33.7 16.6 17.1
1937 1030 34 829 20 036 14 793 33.8 19.5 14.3
1938 1048 36 138 18 512 17 626 34.3 17.7 16.6
1939 1070 29 597 16 013 13 584 27.9 15.0 12.9
1940 1088 33 651 17 812 15 839 31.3 16.4 14.9
1941 1100 30 627 18 234 12 393 28.0 16.6 11.4
1942 1117 36 683 15 899 20 784 32.8 14.2 18.6
1948 1164 42 141 18 883 23 258 36.2 16.2 20.0
1949 1183 46 196 14 970 31 226 39.0 12.7 26.4
1950 1215 47 291 17 215 30 076 38.9 14.2 24.8
1951 1242 47 813 18 862 28 951 38.5 15.2 23.3
1952 1270 44 727 19 826 24 901 35.2 15.6 19.6
1953 1302 53 273 17 822 35 451 40.9 13.7 27.2
1954 1340 54 635 17 560 37 075 40.8 13.1 27.7
1955 1379 61 300 20 750 40 550 44.5 15.0 29.4
1956 1421 59 565 16 370 43 195 41.9 11.5 30.4
1957 1462 57 241 17 241 40 000 39.2 11.8 27.4
1958 1507 63 007 14 059 48 948 41.8 9.3 32.5
1959 1556 65 213 15 305 49 908 41.9 9.8 32.1
1960 1607 69 686 16 775 52 911 43.4 10.4 32.9
1961 1660 68 452 15 445 53 007 41.2 9.3 31.9
1962 1711 67 209 18 363 48 846 39.3 10.7 28.5
1963 1763 68 967 17 646 51 321 39.1 10.0 29.1
1964 1814 68 599 15 811 52 788 37.8 8.7 29.1
1965 1864 65 692 16 731 48 961 35.2 9.0 26.3
1966 1914 65 127 16 469 48 658 34.0 8.6 25.4
1967 1965 69 261 16 565 52 696 35.2 8.4 26.8
1968 2019 71 869 16 214 55 655 35.6 8.0 27.6
1969 2080 73 458 15 624 57 834 35.3 7.5 27.8
1970 2136 69 507 19 774 49 733 32.5 9.3 23.3
1971 2188 72 784 17 768 55 016 33.3 8.1 25.1
1972 2239 73 607 17 616 55 991 33.3 7.9 25.4
1973 2292 69 754 18 032 51 722 30.4 7.9 22.5
1974 2346 71 862 17 726 54 136 30.2 7.6 22.6
1975 2401 70 688 17 399 53 289 29.6 7.3 22.3
1976 2454 70 510 17 029 53 481 29.0 6.9 22.1
1977 2508 73 439 16 638 56 801 28.4 6.6 21.8
1978 2563 70 594 16 219 54 375 27.5 6.3 21.2
1979 2617 72 055 17 421 54 634 27.5 6.7 20.9
1980 2671 70 680 16 981 53 699 26.5 6.4 20.1
1981 2724 72 180 18 001 54 179 26.5 6.6 19.9
1982 2780 77 232 16 521 60 711 27.8 5.9 21.8
1983 2838 73 762 17 416 56 346 26.0 6.1 19.9
1984 2897 79 177 16 618 62 559 27.3 5.7 21.6
1985 2957 77 535 17 179 60 356 26.2 5.8 20.4
1986 3016 76 435 17 369 59 066 25.3 5.8 19.6
1987 3076 79 696 17 119 62 577 25.9 5.6 20.3
1988 3138 80 241 17 027 63 214 25.6 5.4 20.1
1989 3199 78 862 18 168 60 694 24.7 5.7 19.0
1990 3245 82 125 18 193 63 932 25.2 5.6 19.6
1991 3225 77 361 17 743 59 618 24.0 5.5 18.5
1992 3179 75 425 18 026 57 399 23.7 5.7 18.1
1993 3208 67 730 17 920 49 810 21.1 5.6 15.5
1994 3035 72 179 18 342 53 837 23.8 6.0 17.7
1995 3030 72 081 18 060 54 021 23.8 6.0 17.8
1996 3076 68 354 17 600 50 754 22.2 5.7 16.5
1997 3075 61 739 18 237 43 502 20.1 5.9 14.1
1998 3055 60 139 18 250 41 889 19.7 6.0 13.7
1999 3054 57 948 16 720 41 228 19.0 5.5 13.5
2000 3061 50 077 16 421 33 656 16.4 5.4 11.0
2001 3074 54 283 15 813 38 470 17.7 5.1 12.5
2002 3094 45 515 16 248 29 267 14.7 5.3 9.5
2003 3112 47 012 17 967 29 045 15.1 5.8 9.3
2004 3128 43 022 17 749 25 273 13.8 5.7 8.1
2005 3142 39 612 17 427 22 185 12.6 5.5 7.1
2006 3151 34 229 16 935 17 294 10.9 5.4 5.5
2007 3161 33 163 14 528 18 635 10.5 4.6 5.9
2008 3182 36 251 16 143 20 108 11.4 5.1 6.3
2009 3194 29 189 15 662 13 527 9.1 4.9 4.2
2010

Коефициент на плодовитостРедактиране

Вижте същоРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране