Национални паркове в Танзания

Уикимедия списък

Защитените територии в Танзания са изключително разнообразни както по отношение на статута си, така и по отношение на релеф, климат, флора и фауна. За тях се грижи организацията „Национални паркове на Танзания“, която е наследник на създадената през 1959 г. в Танганика организация TANAPA, а първата територия, обявена за Национален парк в страната е Серенгети. Опазването на флората и фауната в защитените местности се регулира от Закона за опазване на дивата природа от 1974 г., който позволява на правителството да създава защитени територии и конкретизира правилата, по които те трябва да бъдат организирани и управлявани. До февруари 2008 г. броят на Националните паркове нараства на 16, а територията, обхваната от тях е 46 348 km². В близко бъдеще предстои разширяване на териториите на някои от съществуващите паркове. Шестнадесетте национални парка, много от които са в основата на доста по-големи защитени екосистеми, имат за цел да запазят богатото природно наследство на страната, да гарантират безопасни и сигурни места за размножаване на дивите животни и птици, както и да ги опазват от растящата човешка популация. Съществуващата система от паркове и резервати опазва биологичното разнообразие в световен аспект и коригира природния баланс, нарушаван от обезлесяването и развитието на селското стопанство и благоустройството. Предстои повишаване на статута на традиционните коридори за миграция, както и на терени, свързващи защитените територии, с оглед улесняване придвижването на дивите животни. Танзания е поставила почти 1/3 от територията си под различни форми на официална защита.[1]

Карта на националните паркове в Танзания
Име Статут Местонахождение Година на създаване Площ,
km²[1]
Флора Фауна Изображение
Аруша (Arusha) Tanzania Arusha.png Национален парк Северна Танзания, регион Аруша – обхваща планината Меру, кратера Нгурдото, езерата Момела[2] 1960[2] 552 Гъсти джунгли, блатни растения, ливади, езера, алпийски планински скали[2] Най-голяма концентрация на жирафи в света.[3]Слон, бивол, хипопотам, леопард, хиена, антилопа, брадавичеста свиня, маймуни, гъска, чапла, кълвач, птица-секретар[2] Arusha-NatPark-Ngurdoto-Crater.jpg
Гомбе, Гомбе Стрийм (Gombe, Gombe Stream) Tanzania Kigoma.png Национален парк Регион Кигома. Северния бряг на езерото Танганайка, 16 km на север от гр. Кигома[1][4] 1968[5] 52 13 речни долини, обрасли с тропически гори, пасища, алпийски бамбук, пясъчен плаж.[6] голямо количесто шимпанзета, зелен павиан, няколко вида маймуни колобуси, морски орли, червеноуха астрилда, над 200 вида птици[1] Gombe Stream NP Alphatier.jpg
Джозани Чвака (Jozani Chwaka) Tanzania ZanzibarCentralSouth.png Национален парк Островите Занзибар и Пемба [7] 2004 55 100 дървесни вида, гори, пасища, кокосови палми, мангрови дървета, блатна растителност.[7][8] Ендемични – червен колобус, занзибарски дукер, 217 вида птици[7][8] Red Colobus 7.jpg
Катави (Katavi) Tanzania Rukwa.png Национален парк Югозападна Танзания, регион Руква, на изток от езерото Танганайка. Река Катума, езерата Катави и Чада[1] 1974[9] 4471 Джунгли, безкрайни равни пасища, смесени гори, малки езера, заблатени влажни зони, крайречна растителност, водопади.[9][10] Една от най-големите популации на хипопотами и крокодили, 4000 слона, 1000 бивола, лъв, петниста хиена, жираф, зебра, импала, конска антилопа, воден козел пуку, хиеново куче, водолюбиви птици, над 400 вида птици[1][9][10] Katavi Aerial.jpg

Katavi sunset.jpg

Килиманджаро (Kilimanjaro) Tanzania Kilimanjaro.png Национален парк (Включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО) Североизточна Танзания на границата с Кения. Най-високата планина в Африка.[1] 1987[11] 1668 5 растителни зони – савана, подпланински гори, буйни планински гори, алпийски мочурища, алпийска пустиня. 2500 вида планински растения, 130 вида дървета, 170 вида храсти, 140 вида епифити, 140 вида лиани.[1][12][13] 140 вида бозайници, 7 вида примати, 25 вида хищници, 25 вида антилопи, 24 вида прилепи, 179 вида високопланински птици. Изобилие от гризачи и насекомоядни. Слон, леопард, кафърски бивол.[1][12] Mt. Kilimanjaro 12.2006.JPG
Китуло (плато) (Kitulo Plateau) Tanzania Iringa.png Национален парк Югозападна Танзания, регион Иринга. Разположен между върховете Кипенгере, Порото и планината Ливингстън[1] 2005 413 Изключително голямо разнообразие на растителни видове, 350 вида висши растения, 45 разновидности на орхидеи, алое, здравец, гигантски лобелии, лилии. 30 еднемични вида. Големи планински пасища[1][14] Няколко вида планински антилопи, маймуни, редки видове дропли, колония от сини лястовици, ендемични видове пеперуди, хамелеони, гущери и жаби.[1] Kitulo NP flower 03 (paulshaffner).jpg
Маняра (езеро) (Lake Manyara) Tanzania Manyara.png Национален парк и биосферен резерват Северна Танзания, регион Аруша – езерото Маняра и западния му бряг[15] 1960[16] 325 Езеро (200 km²), джунгла, храстови съобщества, савана.[17] слон, кафърски бивол, катерещ се лъв, носорог, жираф, хипопотам, гну, импала, зебра, мангуста, малко фламинго, розово фламинго, розов пеликан, жълтоклюн щъркел, сива чапла, варан, кобра, над 400 вида птици[18][16] Flam.lesser.600pix (Pingstone).jpg
Махале (планина) (Mahale Mountains) Tanzania Kigoma.png Национален парк Западна Танзания, регион Кигоме. Рзположен на източния бряг на езерото Танганайка, като включва и част от водите на езерото.[19] 1985[19] 1613 Над 550 вида растения, гъсти джунгли, тревисти растения, алпийски бамбук.[1][20] Най-голямата популация от шимпанзета в света, червен колобус, синя маймуна, слон, хипопотам, жираф, кафърски бивол, леопард, 250 вида риби, голяма част ендемични.[19][20] Mahale.jpg
Микуми (Mikumi) Tanzania Morogoro.png Национален парк Източна Танзания, регион Морогоро, на юг от гр. Морогоро. Пресича се от пътя Дар ес Салам – Иринга.[1] 1964[21] 3230 Северозападната част – савана, осеяна с акация, баобаб, тамаринд и някои редки палмови дървета. Югоизточната част е по-бедна и по-трудно достъпна.[22] Слон, лъв, хипопотам, жираф, зебра, импала, антилопа кана, голямо куду, саблерога антилопа, гну, термити. Над 400 вида птици, голяма част от които водолюбиви.[1] Crocodile mikumi.jpg
Мкомази (Mkomazi) Tanzania Tanga.png Национален парк Североизточна Танзания, регион Танга, между Килиманджаро и Танга. На север граничи с парка Цаво в Кения.[1] 1951[1] 3245 Гора, трънливи храсти и дървета, полу-суха савана.[23] Големи стада от жирафи, антилопи, зебри, биволи и слонове. Убежище на застрашените черен носорог и африканско диво куче. Няколко вида орикс, които почти липсват в други части на Африка. Над 450 вида птици.[1] African Wild Dog II.jpg

Black rhino Ngorongoro Crater 2.jpg

Руаха (Ruaha) Tanzania Iringa.png Национален парк Централна Танзания, региони Иринга и Мбея. Оттук протича великата река Руаха.[1] 1964[24] 10300 1650 вида растения. Високи гори, баобаб, дебели плътни непроницаеми храсталаци, на изток – тревни съобщества. Скалисти хълмове, „пясъчни“ реки.[25][26] Най-голямата популация от слонове и голямо куду в Източна Африка. 80 вида животни, 529 вида птици, 38 вида риби. Лъв, гепард, леопард, различни видове антилопи, импала, хиена, африканско диво куче. Мухата цеце. [1][26] Dry Great Ruaha River and.jpg

Leone ruaha.jpg

Рубондо (остров) (Rubondo Island) Tanzania Kagera.png Национален парк Един голям и 9 малки острова в югозападната част на езерото Виктория. Попада в регион Кагера.[1] 1977[27] 457 90% е девствена гора, останалото – открити пасища, самотни пясъчни плажове. Тамаринд, диви палми, смокини, явор, див жасмин, бамбук, 40 вида орхидеи.[1][27] Слон, жираф, крокодил, хипопотам, различни видове маймуни, антилопи, дива котка, мангуста, петнистогърла видра, нилски костур, сив папагал, чапла, щъркел, синьо рибарче. [1][27] Psittacus erithacus qtl1.jpg
Саадани (Saadani) Tanzania Pwani.png Национален парк Източна Танзания, регион Пвани, на брега на Индийския океан. Единствената защитена територия, граничеща с океана.[1][28] 2005[28] 1100 Голямо ботаническо разнообразие, крайбрежни гори, храстови растения, савана с разпръснати палмови дървета, пасища. Големи площи, покрити с акация.[28] 30 вида бозайници, стада от до 30 слона, лъв, жираф, бивол, хипопотам, крокодил, африкански глиган, леопард, примати, антилопа, гну, петниста хиена, чакал, зелена морска костенурка, фламинго, морски и речни птици, гърбат кит, делфин.[1] Bbiko.JPG
Серенгети (Serengeti) Tanzania Shinyanga.png Национален парк (Включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО) Северна Танзания, на границата с Кения, езерото Виктория и кратерът Нгоронгоро. Обхваща части от регионите Аруша, Мара, Шинянга и Маняра. Най-старият и най-популярният парк.[1] 1940[29] 14763 Савана, залесени хълмове, крайречни гори, големи акациеви и смокинови гори.[1] 1 милион гну, 300 хил. газели на Томсън, 200 хил. зебри, хиляди различни видове антилопи, големи стада биволи, малки групи от слонове и жирафи, висока концентрация на гепарди, лъвове, леопарди, 500 вида птици, 100 вида торни бръмбари.[1][30] White-backed Vultures, Serengeti.jpg

Serengeti Elefantenherde1.jpg

Тарангире (Таранжир) (Tarangire) Tanzania Manyara.png Национален парк Северна Танзания, на 120 km западно от гр. Аруша, южно от езерото Маняра.[31] 1970[31] 2850 Заливни равнини, крайречни гори, речни и саванни пасища, ливади, савана, блата с целогодишно зелена растителност. Райони с гъсти храсти и високи треви, огромни стари баобаби и акации[1][32] Най-голяма концентрация на диви животни извън Серенгети. Зона с най-голямо разнообразие на птици през размножителния период в света. Стада от по 300 слона, гну, зебра, бивол, импала, газела, антилопа, орикс, 550 вида птици.[1][32] Tarangire-Natpark800600.jpg

Tarangire scenery with baobabs.jpg

Удзунгва (планини) (Udzungwa Mountains) Tanzania Iringa.png Национален парк Централна Танзания, регион Иринга. Част от планинската верига, започваща от хълмовете Таита в Кения и достигаща до пролома Макамбако в Танзания.[33] 1994[34] 1990 Екорайон със световно значение. Девствени тропически дъждовни гори на голяма надморска височина, суха саванна растителност. Висока концентрация на ендемични видове в източната част на планината. 30-метрови дървета, мъхове, лишеи.[1][33] Висока концентрация на ендемични видове. 30 – 40% от видовото разнообразие на животни в Танзания. Над 400 вида птици. 6 вида примати, слон, бивол, лъв, леопард, глиган, язовец, цивета, катерица, горска яребица, зеленоглава авлига.[1][33] Waterfall, Udzungwa-3a.JPG
Карта на Google map

ИзточнициРедактиране

 1. а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я аа аб ав аг ад „Tanzania National Parcs – The Official Website“, архив на оригинала от 24 април 2012, https://www.webcitation.org/67AWMagx0?url=http://www.tanzaniaparks.com/manyara.html, посетен 24 април 2012 
 2. а б в г „Arusha National Park“, архив на оригинала от 24 април 2012, https://www.webcitation.org/67AIDVKnd?url=http://www.somalipress.com/guides/national-parks/arusha-national-park.html, посетен 24 април 2012 
 3. Arusha National Park – The Gem of Tanzania’s Northern Safari Circuit
 4. „Gombe Stream National Park Overview“, архив на оригинала от 27 ноември 2010, https://web.archive.org/web/20101127061212/http://www.gorp.com/parks-guide/travel-ta-gombe-stream-national-park-sidwcmdev_053617.html, посетен 27 ноември 2010 
 5. Tanzania – Gombe Stream National Park
 6. Expert Africa – Gombe Stream National Park – Tanzania
 7. а б в Bird Life IBA Factsheet – Jozani Chwaka Bay National Park
 8. а б „Jozani Chwaka Bay National Park“, архив на оригинала от 16 септември 2010, https://web.archive.org/web/20100916064356/http://in2eastafrica.net/jozani-chwaka-bay-national-park/, посетен 16 септември 2010 
 9. а б в „T. Mlengeya, J. Balozi, S. Qolli, M. Shanyangi, N. Joseph & B. Meyer – „Katavi – A Landscape Crying For Science““, архив на оригинала от 14 октомври 2009, https://web.archive.org/web/20091014112247/http://www.katavipark.org/images/Threats-Challenges.pdf, посетен 14 октомври 2009 
 10. а б Katavi National Park – Africa's best kept secret
 11. World Heritage, Kilimanjaro National Park
 12. а б United Nations Environment Programme – Kilimanjaro National Park Tanzania
 13. Tanzania Odyssey, Mount Kilimanjaro – All about the Mountain and Climbs
 14. „Tanganyika Ancient Routes, Kitulo National Park“, архив на оригинала от 20 септември 2015, https://web.archive.org/web/20150920092736/http://www.tanancientroutes.net/kitulo.htm, посетен 20 септември 2015 
 15. Encyclopædia Britannica
 16. а б World Conservation Monitoring Centre
 17. „Plants at Lake Manyara“, архив на оригинала от 8 ноември 2007, https://web.archive.org/web/20071108042231/http://www.bushtrucker.ch/Parks%20Tansania/Manyara/Pflanzen_Manyara.htm, посетен 8 ноември 2007 
 18. Bird Life International – Lake Manyara National Park
 19. а б в „Mahale Mountains National Park (Official Site)“, архив на оригинала от 26 май 2012, https://www.webcitation.org/67xKQPkuo?url=http://www.mahalepark.org/aboutmahale.html, посетен 26 май 2012 
 20. а б „Mahale Mountain National Park“, архив на оригинала от 1 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111001080421/http://www.utalii.com/Kigoma/Mahale_Mountain_Forest_National_park.htm, посетен 1 октомври 2011 
 21. Mikumi National Park
 22. Africa Safari – Tanzania, Mikumu Ecosystem
 23. Mkomazi National Park[неработеща препратка]
 24. Ruaha National Park Travel Guide
 25. Jongomero Camp – The Ruaha National Park
 26. а б Ruaha National Park, Ruaha's Flora & Fauna
 27. а б в „Rubondo Island National Park“, архив на оригинала от 8 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111008010634/http://utalii.com/Lake_Victoria/Rubondo_Island.htm, посетен 8 октомври 2011 
 28. а б в Saadani National Park, Official Website
 29. Jan Bender Shelter – „Imagining Serengeti: a history of landscape memory in Tanzania from earliest times to the present“ – изд.2007/стр.204
 30. National Park Serengeti, Official Site
 31. а б „CC Africa, Tarangire National Park, Tanzania“, архив на оригинала от 27 септември 2010, https://web.archive.org/web/20100927175030/http://www.lakemanyara.com/Attractions/tarangire.php, посетен 27 септември 2010 
 32. а б Tanzania Odyssey, Tarangire National Park – Tarangire Safaris and Where to Stay
 33. а б в „Udzungwa Mountains National Park“, архив на оригинала от 26 май 2012, https://www.webcitation.org/67xLCHSkd?url=http://www.udzungwa.org/, посетен 26 май 2012 
 34. The Encyclopedia of Earth
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.