Неделино (община)

(пренасочване от Община Неделино)

Община Неделино се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян.

Неделино (община)
Map of Nedelino municipality (Smolyan Province).png
Общи данни
ОбластОбласт Смолян
Площ102,25 km²
Население6 456 души
Адм. центърНеделино
Брой селища16
Сайтwww.nedelino.bg
Управление
КметБоян Кехайов
(независим)
Общ. съвет13 съветници
 • СДП (4)
 • ГЕРБ (2)
 • РБ (2)
 • БДЦ (2)
 • РЗС (1)
 • БДФ (1)
 • НАРОДЕН СЪЮЗ (1)
Bulgaria Nedelino Municipality geographic map bg.svg
Неделино (община) в Общомедия
Географска карта на община Неделино

ГеографияРедактиране

Положение, площРедактиране

Общината се намира в югоизточната част на Област Смолян. Границите ѝ са следните:

С площта си от 102,252 km2, съставляваща 3,2% от площта на областта, заема последното място сред 10-те общини на областта.

РелефРедактиране

Релефът на общината е ниско и средно планински и се простира в югозападната част на Източните Родопи. Средната надморска височина е 400 – 500 м.

Нейната територия изцяло се заема от централните, най-високи части на източнородопския рид Жълти дял. Максималната височина рида и на общината е връх Аладаг 1240,5 m, разположен на границата с община Ардино, на 1 km северно от село Гърнати, а минималната – 434 m, в коритото на Неделинска река, на границата с община Златоград, югоизточно от село Крайна.

Горският фонд на общината обхваща 72 795 дка, от тях 19 741 дка са заети от широколистни гори, а иглолистните – 46 642 дка.

ВодиРедактиране

Основна водна артерия на община Неделино е Неделинска река (24 km, ляв приток на Върбица). Тя води началото си от община Мадан и протича през община Неделино от северозапад на югоизток в дълбока, слабо залесена долина с част от горното и цялото си средно течение. Основни нейни притоци на територията на общината са реките: Мързянска (десен, влива се северозападно от гр. Неделино), Омарев дол (десен, влива се в гр. Неделино), Мъзълска (Тикленска, ляв, влива се при с. Крайна) и Припекска (ляв, влива се на границата с община Златоград).

НаселениеРедактиране

В община Неделино живеят 8928 души, а градът има 4659 жители (включително 4382 мъже и 4546 жени). Гъстотата на населението е сравнително висока – 87,27 души/кв. км. Единствено село Гърнати е по-голямо по площ и второ по население, защото е разделено на 5 махали. Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. Темповете на застаряване на населението са по-ниски в сравнение със средните за страната.

Етнически състав (2011)Редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 7221 100,00
Българи 5600 77,55
Турци -
Цигани -
Други -
Не се самоопределят 24 0,33
Не отговорили 1589 22,01

Движение на населението (1934 – 2011)Редактиране

Община Неделино
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011
Население 2438 3137 3941 5083 8592 9489 9273 8715 7221
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени местаРедактиране

Общината има 16 населени места с общо население от 7221 жители според последното преброяване от НСИ на 1 февруари 2011 г.[2]

Списък на населените места в община Неделино, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Бурево 118 2,785 Бурюву Козарка 126 3,865 Кьоравце
Върли дол 158 9,180 Кочани 174 3,862
Върлино 155 3,277 Ельнидже Крайна 72 - в з-щето на гр. Неделино
Гърнати 562 7,875 Гарнате Кундево 275 6,651 Кундюву
Диманово 124 1,873 Неделино 4564 43,330 Узундере
Дуня 49 - в з-щето на с. Върли дол Оградна 194 5,270
Еленка 144 2,687 Кочански колиби Средец 503 6,068 Тикла, Джемийска
Изгрев 199 3,542 Бозавек Тънка бара 97 1,987 Каровце
ОБЩО 7221 102,252 2 населени места са без землища

Административно-териториални промениРедактиране

 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Узундере на с. Неделино;
 • Указ № 232/обн. 26.03.1968 г. – заличава с. Тикла поради разделяне на съставните му населени местности и признаването им за отделни населени места;
– признава н.м. Мързян за отделно населено място – с. Върли дол;
– признава н.м. Върлино и н.м. Тънка бара (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Върлино;
– признава н.м. Диманово (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Диманово;
– признава н.м. Бозирог (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Изгрев;
– признава н.м. Козарка и н.м. Чекърци (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Козарка;
– признава н.м. Кочани и н.м. Раевица (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Кочани;
– признава н.м. Кундево (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Кундево;
– признава н.м. Оградна за отделно населено място – м. Оградна;
– признава н.м. Джамийска и н.м. Бурево (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Средец;
 • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с. Неделино за гр. Неделино;
 • Указ № 1943/обн. 29.09.1974 г. – преименува с. Гарнате на с. Гърнати;
 • Указ № 202/обн. 02.03.1976 г. – признава н.м. Кочански колиби (от с. Кочани) за отделно населено място – с. Кочански колиби;
 • Указ № 469/обн. 27.04.1976 г. – преименува с. Кочански колиби на с. Еленка;
 • Указ № 2932/обн. 30.09.1983 г. – признава н.м. Бурево (от с. Средец) за отделно населено място – с. Бурево;
– признава н.м. Тънка бара (от с. Върлино) за отделно населено място – с. Тънка бара;
 • Указ № 250/обн. 22.08.1991 г. – признава н.м. Дуня (от с. Върли дол) за отделно населено място – с. Дуня;
– признава н.м. Крайна (от гр. Неделино) за отделно населено място – с. Крайна;
– признава м. Оградна за с. Оградна.

ИкономикаРедактиране

Горите са стратегически резерв на почти всички дейности в общината от значение за развитието на общинската икономика – туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове.

Основните култури, които се отглеждат са тютюнът, поради особено благоприятните климатични и географски особености, и картофите. Неделино е сред водещите общини в региона по производство на ориенталски тютюн.

ТранспортРедактиране

През общината преминава единствено участък от 14,4 km от Републикански път III-8652 (от km 6,2 до km 20,6) от Републиканската пътна мрежа на България.

Топографска картаРедактиране

БележкиРедактиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране