Републикански път III-8652

Републикански път IIІ-8652 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Кърджалийска и Смолянска област. Дължината му е 26,2 km.

Републикански път III-8652
СтранаБългария
Начало25,3 km на III-865
Край24,9 km на III-867
Дължина26,2 km

Пътят се отклонява надясно при 25,3 km на Републикански път III-865 северозападно от село Бял извор, минава през центъра на селото и се насочва на юг, като постепенно се изкачва по северния склон на източнородопския рид Жълти дял. След като премине през село Падина, преодолява основното било на рида и навлиза в Смолянска област. След това пътят продължава по южния склон на рида и при град Неделино слиза в долината на Неделинска река (Узундере, ляв приток на Върбица от басейна на Арда). След града преодолява друг хребет на Жълти дял, минава през източната част на село Старцево и слиза в долината на река Върбица, където се свързва с Републикански път III-867 при неговия 24,9 km.


През 2023 пътната настилка е изцяло ремонтирарна и обновена. През август е наложена и маркировка.

Републикански път ІII-8652
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Ардино, Област Кърджали III-865, 25,3 km → 0,0 → 25,3 km, III-865, Област Кърджали, Община Ардино
с. Бял извор → с. Бял извор, общински път (за с. Срънско)
(за селата Главник и Жълтуша) общински път ← 2,8
с. Падина 4,3 с. Падина
5,6 → общински път (за с. Кундево)
Община Неделино, Област Смолян 6,2 Област Смолян, Община Неделино
→ общински път (за селата Изгрев и Средец)
гр. Неделино 15,1 гр. Неделино
гр. Неделино 16,2 → гр. Неделино, общински път (за селата Крайна и Козарка)
Община Златоград 20,6 Община Златоград
с. Старцево 23,2 с. Старцево
(от с. Средногорци) III-867, 24,9 km → 26,2 → 24,9 km, III-867 (до с. Подкова)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране