Орбитален период

Орбиталният период е времето, необходимо на дадено небесно тяло да извърши пълно завъртане по своята орбита. За обекти в хелиоцентрична орбита се различават следните категории орбити:

  • Звезден период – времето, необходимо на обекта за извършване на пълно завъртане около Слънцето спрямо отдалечени звезди. Този период се счита за истинския орбитален период.
  • Синодичен период – времетраенето между явявания на обекта на една и съща позиция в небето спрямо Слънцето при наземни наблюдения. Отличава се от звездния период поради факта, че Земята се движи по своята орбита около Слънцето.
  • Драконов период е времетраенето между две последователни пресичания на възходящия възел. Отличава се от звездния период, защото за правата на възлите е типична бавната прецесия или рецесия.
  • Аномалистичен период е времетраенето между два последователни перихелия на обекта. Отличава се от звездния период поради прецесия или рецесия на голямата полуос.
  • Тропически период е времетраенето между две последователни позиции със ректасцензия от нула градуса. По-кратък е от звездния период поради прецесията на точката на пролетното равноденствие.

Връзка между звезден и синодичен периодРедактиране

Николай Коперник първи извежда формула за изчисление на звездния период на дадена планета спрямо нейния синодичен период.

Нека

E е звездния период на Земята (звездна година)
P е звездния период на другата планета
S е синодичния период на другата планета спрямо Земята

В случай, че Земята е по-отдалечена от Слънцето спрямо другата планета то:

 

В противен случай:

 

Таблица на синодичните периоди на по-масивните тела в Слънчевата система спрямо Земята:

Звезден период
(години)
Синодичен период
(години)
Синодичен период
(дни)
Меркурий 0,241 0,317 115,9
Венера 0,615 1,599 583,9
Земя 1
Луна 0,0748 0,0809 29,5306
Марс 1,881 2,135 780,0
1 Церера 4,600 1,278 466,7
Юпитер 11,87 1,092 398,9
Сатурн 29,45 1,035 378,1
Уран 84,07 1,012 369,7
Нептун 164,9 1,006 367,5
Плутон 248,1 1,004 366,7

ИзчисленияРедактиране

Тяло с незначителна маса на орбита около масивно централно тялоРедактиране

В астродинамиката орбиталният период   на тяло с незначителна маса на орбита около масивно централно тяло по елиптична или кръгова орбита е:

 

и

  (стандартен гравитационен параметър)

където:

За всички елипси с една и съща голяма полуос орбиталният период е един и същ, независимо от ексцентрицитета.

В случай на централно тяло със сферична симетрия и маса, равна на земната, получаваме:

 

където T е времетраенето в часове, а R е радиуса на тялото.

За околослънчева орбита получаваме:

 

Където T е орбиталният период, измерен в земни години, и a е дължината на голямата полуос в астрономически единици.

Две тела със сравними масиРедактиране

В небесната механика, когато двете тела на орбита имат сравними маси, техният взаимен орбитален период   може да се изчисли по формулата:

 

където:

  •   е сборът на големите полуоси на елипсите, които описват телата спрямо инертна отправна система, или елипсата, описвана от първото тяло около второто срямо система с център второто тяло, равна на разстоянието между тях при кръгова орбита.
  •   и   са масите на двете тела.
  •   е гравитационната константа.

При параболични и хиперболични траектории движението не е периодично - тялото само веднъж преминава през перихелий около фокуса; на теория, за пълно описване на параболична траектория е необходимо безкрайно време.

Вижте същоРедактиране