Отдел „Селскостопански“ при ЦК на БКП

Отделът „Селскостопански“ при ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е помощен орган на ЦК на БКП в периода 1944–1989[1].

История Редактиране

На 20 октомври 1944 г.[2] Политбюро създава отдел „За работа в село“ - селски отдел, който работи в тясна връзка с отделите на ЦК „Организационен“, „Стопански“ и с Агитпропа. С решение на Политбюро от 12 декември 1945 г. Селотделът се слива с Орготдела, в който се създава селски сектор. След 26 август 1946 г. селският сектор в Орготдела се разформирова, като ръководството на селските масови организации се поема от „Стопанския отдел“ на ЦК.

На 11 февруари 1949 г.[3] по решение на пленума на ЦК Селският отдел отново се възстановява. В края на 1949 г. Селският отдел на ЦК се преустройва в отдел „Селскостопански“. Вътрешната структура на отдела е построявана съобразно задачите през различните етапи. Той е един от малкото отдели на ЦК, който не е претърпял сериозни промени при няколкото съществени реорганизации на апарата на ЦК[4].

Завеждащи отдела Редактиране

Бележки Редактиране

  1. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 18, а.е. 255, 20 октомври 1944 – 9 ноември 1963 г.
  2. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 6, а.е. 2, л. 1-5, Протокол № 2 от 20 октомври 1944 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ с взети решения по: работата на Орготдела при ЦК; изработване устав на БРП /к/; състав на областните комитети; приемане партийни членове; дейността на партията в Горноджумайска област; положението в Беломорието; неснабдяване на ЕАМ с оръжие; честване на годишнина от Октомврийската революция; самоволните действия на партизани, милиционери, гвардейци; създаване на селски отдели при ЦК и в областните комитети, с. 1-5.
  3. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 5, а.е. 31, л. 1-234, Протокол от ІІ пленум на ЦК на БРП /к/ от 11 февруари 1949 година във връзка с изборите за народни съвети и съдебни заседатели; изпълнението на пролетния посевен план; изграждане и укрепване на трудово-кооперативните земеделски стопанства; изкупуването на хранителните стоки; решенията на V конгрес на БКП; утвърждаване на решения на Политбюро и Оргбюро, с. 18.
  4. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 48, а.е. 94, 4 януари 1964 – 31 декември 1966 г.
  5. Аврамов, А. Трудовата слава на България, Държавно издателство д-р Петър Берон, 1987, с. 40