Палики в древногръцката митология се демонични същества. Според преданието те са двамата близнаци, родени в Сицилия. Деца на Зевс и музата Талия [1]или на Хефест и нимфата Етна. Името Палики идва от гр.παλι – отново, пак и показва тяхното връщане на земята, излизането им от недрата им, където майката им Талия се скрила от гнева на ревнивата Хера. Очевидна е връзката на Палики с вулканичната дейност на Етна (името на майка им – „нимфата Етна“, според един от митовете, е може би е само другото име на Талия). Палики наказват клетвопрестъпниците, помагат на несправедливо обвинените; така стихийните функции на земята се трансформират в мита за близнаците палики в социални функции на боговете. Култът към тях е съсредоточен около три малки езера в равнината Палагония, които отделят серни пари, за което споменава и Овидий. В резултат на това братята близнаци се асоциират с гейзерите в подземното царство.

  • Името Палики в днешно време нови област в Гърция. Част от Корфу (Кефалония). В миналото е била отделен остров, за който сега се предполага, че е това е описаният от Омир остров на Одисей – Итака.

ИзточнициРедактиране