Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова

стихосбирка от Христо Ботев и Стефан Стамболов

„Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“ е стихосбирка от Христо Ботев и Стефан Стамболов, издадена през септември 1875 в Букурещ[1]. Приживе Ботев не публикува друг свой поетически сборник. Стихосбирката е подготвена главно от Ботев и съдържа само пет стихотворения от Стамболов[2]. Произведенията, включени в томчето, не са подписвани с имената на техния автор, което и до днес поражда спорове в литературата относно авторството на някои от публикуваните творби.

„Пѣсни и стихотворения отъ Ботйова и Стамболова“
Корица на изданието от 1975 г.
Корица на изданието от 1975 г.
АвторХристо Ботев, Стефан Стамболов
Първо издание1875 г.
Издателство„Знаме“
ВидСборник
СледващаПесни и стихотворения

Книжката е преиздадена фототипно.

Книжката има второ издание от 1880 г. (Пловдив) печатницата на Д.В.Манчевъ.

СтихотворенияРедактиране

Оригинално
заглавие
Година на
публикуване
Текст
Майце си 1867 Текст
Към брата си 1868 Текст
На прощаване 1868 Текст
Елегия 1870 Текст
Делба 1870 Текст
До моето първо либе 1871 Текст
Пристанала 1871 Текст
Борба 1871 Текст
Странник 1872 Текст
Гергьовден 1873 Текст
Патриот 1873 Текст
Хаджи Димитър 1873 Текст
В механата 1873 Текст
Моята молитва 1873 Текст
Зададе се облак темен 1873 Текст
Ней 1875 Текст
Марш ---- Текст

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране