Петя Кабакчиева

българска социоложка

Петя Кабакчиева е български социолог, професор в катедра Социология[1] във Философски факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Работи в областите на политическата социология, социология на гражданския сектор, регионалните изследвания, миграцията, образованието и много други. Председател на настоятелството на Институт „Отворено общество – София“ (2006 – 2010). Председател на Българската социологическа асоциация (2014 – 2017). От 2017 година е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Петя Кабакчиева
българска социоложка
Родена
Учила вПърва английска езикова гимназия
Софийски университет
Семейство
БащаЛюбомир Кабакчиев
МайкаМария Кабакчиева
СъпругРайчо Пожарлиев
ДецаЛюбомир Пожарлиев

БиографияРедактиране

Петя Кабакчиева е родена през 1956 г. в София. Дъщеря е на актьора Любомир Кабакчиев и Мария Кабакчиева. Завършва Английската гимназия в София през 1975 г. За ученическия си опит, за младостта си, за личния си живот Петя Кабакчиева разказва в интервю за сп. Пирон[2].

Тя е съпруга на проф. Райчо Пожарлиев [3], философ и преподавател в СУ, и майка на Любомир Пожарлиев, който споделя интереса на родителите си към изследователската работа и се посвещава на академична кариера в Германия.

Петя Кабакчиева завършва Философия с профил Социология във Философски факултет на Софийски Университет, след което работи в Младежкия институт и се завръща в катедра Социология на Софийски университет (първата катедра по Социология в България, основана от проф. Любен Николов) през 1987 година. Преподавателите в катедрата успяват да създадат общност, удържана от каузата за разбиране на социалното и едновременно с това приемащи разнообразието като норма не просто на академичното знание, но и на промисленото гражданско поведение.

В академичния си път проф. Петя Кабакчиева специализира в редица международни академични институции като Университета Билефелд, Германия, Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Дом на науките за Човека, Париж, Франция, Институт за науките за човека, Виена, Австрия и други.

Петя Кабакчиева е член на Международната социологическа асоциация, както и на Българската социологическа асоциация, на която е председател от 2014 до 2017 година. Тя е един от основателите на Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ) [4] и неин председател от 2001 – 2003 година. Член е на Световната асоциация за изследвания чрез участие между 2000 – 2005 година.

Петя Кабакчиева е част от експертния съвет на Центъра за академични изследвания[5], София, а преди това и член на Специализирания научен съвет по социология, антропология и науки за културата (2004 – 2007).

Наред с академичната си кариера проф. Петя Кабакчиева се ангажира с инвестиции в реална промяна на обществото ни. Пример за това са не само докладите ѝ по публични политики, но и нейните институционални ангажименти, както с Институт „Отворено общество – София“, където е член на настоятелството (2003 – 2010; 2015 – 2017) и негов председател (2006 – 2010), така и с Националната агенция за оценяване и акредитация, на която е председател от 2017 година.[6]

Доказателство за значимостта на академичните, изследователски граждански приноси на проф. Петя Кабакчиева е публикуваният през 2022 юбилеен сборник в нейна чест „Социологията като граждански ангажимент. Юбилеен сборник за 65 годишнината на Петя Кабакчиева“[7], Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Премиерата на сборника се състоя на 11 май 2022. [8]

Научни приносиРедактиране

Изследванията и многобройни публикации на Петя Кабакчиева са свързани с разнообразие от проблематики, централни за социологията и социалните науки, за които разработването на добра социология на властта и на идеологиите е от основно значение, особено днес. Нейните авторски текстове са в областта на теорията на комунистическите общества и историческата социология на българския комунизъм, теории за модерността и т. нар. теория на демокрацията, изследвания на институциите и на институционалните промени в европейски контекст, анализ на съвременни тенденции на развитие на гражданското общество и на кризите на традиционните демократични модели, теория на националната и европейската идентичност, изследвания на транснационалните мобилности и на структурните трансформации на биографичните шансове на различни групи и др.[9]. Разнообразието от изследователски интереси на проф. Кабакчиева е сравнимо само с разнообразието от колеги, с които тя успява да работи.[10] Тя участва в много и различни изследователски екипи (национални и международни) и често публикува в съавторство с тях. [11] Нейни текстове са публикувани на български, английски, немски, френски и шведски.[12]

Политическа социологияРедактиране

Докторската работа на Петя Кабакчиева „Политическа власт и елит/и/. Българският преход: 1989 – 1997 г.“[13] се е превърнала в класически текст, задаващ основни подходи в изследването на елитите. Тя анализира трансформацията на елитите след 1989-та година в България, изследва появата на нови политически актьори и интерпретира новите популизми. Едновременно с това, Петя Кабакчиева проследява, както теоретично, така и емпирично, конструирането на гражданско общество в България, проблематизира гражданския сектор, отношенията на гражданите с държавата, като допринася и със собствените си граждански действия за формирането на активно гражданско общество.

Национални идентичности, европейско гражданство и множествени глокалностиРедактиране

Друга устойчива изследователска посока в работата на Петя Кабакчиева е усилието по разбиране и интерпретиране на множествеността на идентичностните проекти. Тя анализира новите национализми, измеренията на европейските идентичности, процесуалността на културните идентичности, проблематизира регионализмите. Тя открива потенциала на пост-колониалните парадигми за разбирането и изследването на пост-комунистическите съвременни общества, който принос отбелязва водещата изследователка по темата Гаятри Спивак.[14]

Социология на миграциятаРедактиране

Занимавайки се с раздвижването на идентичностите, естествено се появява и интересът на Петя Кабакчиева към раздвижването на хора. Социология на миграцията е другото изследователско поле, към което тя допринася изследователски като анализира не просто ефектите от мобилността на социалните актьори, но фокусира вниманието си и върху онези социални актьори, обречени на неподвижност и понасящи ефектите на мобилните други. Нека тук да споменем трайните ѝ изследователски усилия да интерпретира социалната съдба на децата с мобилни родители, както и опитите ѝ да предложи публични политики и да ангажира институциите с тези деца.

Социални неравенстваРедактиране

Гражданският ангажимент в изследователската работа на Петя Кабакчиева, обяснява и друг неин устойчив интерес, а именно към бедността и социалните неравенства. През изследвания на бедността, трансформациите и социалните шансове на социалните актьори, Петя Кабакчиева се ангажира с промени в социалните политики в България. Интересът ѝ към социалните неравенства се фокусира върху възможностите на образователната сфера да гарантира равен шанс на всички деца, като отново изследователското усилие е ориентирано едновременно към разбиране на случващото се и към промяна на публичните политики[15].

Комунистически модерностиРедактиране

Петя Кабакчиева поставя под въпрос инструментите, с които провеждаме изследвания, търси необходимостта от локализация и иновативност на теоретичните понятия, с които мислим специфични социални реалности. Именно затова допринася за информираността на българската академична публичност за колониалните и пост-колониалните изследвания като ресурси за интерпретация на специфичната българска реалност. В тази посока могат да се впишат и изследователските ѝ усилия по разбиране и интерпретация на пост-комунистическото българско общество[16], което проф. Кабакчиева предлага да мислим като форма на специфична модерност.

Преподавателска дейностРедактиране

Универститетски курсове и програми

Преподавателската биография на Петя Кабакчиева е плътно свързана с катедра Социология на СУ. Тя води курсове по Обща социология, Социология на социалната регулация[17], Социология на властта[18], Социология на идеологиите[19], Социология на гражданското участие[20], Гражданско участие и граждански контрол[21] Проф. Кабакчиева активно съдейства за формирането на първите магистърски програми на специалност Социология и е ръководител на някои от тях: МП Социологическа диагностика на съвременността, МП Политическа социология[22]. Петя Кабакчиева инвестира усилия в студентски практики, чрез които студентите се включват в изследвания и научават, участвайки, изследователския занаят. Накратко, проф. Петя Кабакчиева е отдаден и щедър преподавател, благодарение на когото поколения студенти са се превърнали в уважавани социални учени; личен разказ за преподавателската работа и обичта към студентите може да бъде открит в интервю за локална, казанлъшка медиа.[23]

Учебници за средното образование

Наред с академичната си преподавателска дейност, Петя Кабакчиева инвестира усилия и в полето на средното образование. Тя е сред съавторите на първия учебник по Социология, издаден през 1992 година.[24]

Години по-късно разработва и учебници по Свят и личност[25] и учебници по Гражданско образование[26] [27], въвеждането на което приема като своя лична кауза.

ПубликацииРедактиране

 • Преходът: елити и стратегии. 1996 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. (В съавторство с Духомир Минев)
 • Russia and Bulgaria : Farewell democracy. 1996 (В съавторство с Георги Димитров и Ж. Кьосев) LIK. ISBN 954-607-077-7
 • 'The New Political Actors and Their Strategies'. 1996 In J.Coenen-Huther (ed.), Bulgaria at the Crossroads] New York: Nova Science Publishers. ISBN 9781560723059
 • 'Конституиране и развитие на основните политически субекти: 1989 – 1994'. 1998 В Дайнов, Е. и Д. Кюранов (съст.) За промените – сборник Център за либерални стратегии
 • 'Die neuen politischen Eliten'. 1999 In Krämer, L. (Hrsg.) Bulgarien im Übergang. Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation, Bergisch-Gladbach. ISBN 9783931219062
 • Гражданското общество срещу държавата: българската ситуация. 2001 ЛИК. ISBN 954-607-408-Х
 • The Constitution Of The Civil Sector In Bulgaria After 1989. Between Business Enterprise And Civic Participation' 2005 In Ayata, A., & Ergun, A. Black Sea politics: political culture and civil society in an unstable region. Bloomsbury Publishing. pp. 141 – 154. ISBN 1845110358
 • Civil Society in Bulgaria: NGOs versus Spontaneous Civic Activism 2012 (co-author with Dessislava Hristova). Open Society Institute
 • Europe of National Cultures of „Europe“ of Social Status Differences? 2004 In Kabakchieva, P. and R. Avramov (eds.) „East“ – „West“ cultural encounters: Entrepreneurship, governance, economic knowledge Изток-Запад ISBN 954-321-033-0
 • The European identity, studied or constructed. On everyday perceptions, constructed categorisations and identities. 2017 In Rouet, G. & M. Stoicheva (eds.) Identités, Démocraties, Frontières]. Paris: L’Harmattan, 75 – 92 ISBN 978-2-343-12199-4
 • Появата на „Евролокалното“ 2006 В Димитров, Г. (съст.) Иновативна социология Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 9789540725821
 • Предизвикателствата на постколониализма, видени от посткомунистически интелектуалец. 2009 В: Стефанов, И., М. Минева (съст.). Социологията пред предизвикателството на различията: Сборник, посветен на 30-годишнината на катедра „Социология“ Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 94 – 105. ISBN 978-954-07-2829-2
 • Комунистическите модерности. Българският случай]. 2016 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-4165-9
 • Комунистическа идеология, социална структура и социални неравенства в България 2009 В Знеполски, Ив. (съст.) История на Народна република България ИИБМ и Сиела ISBN 9789542805861
 • Rethinking Communism: Social Approaches to Comprehending "That Society' in Post-communist Bulgaria]. 2010 In Todorova, M. (ed.) Remembering Communism. Genres of Representation. New York: SSRC ISBN 9780979077265
 • Българският комунизъм в индивидуалната и институционална памет. 2013 В Груев М., Мишкова Д. (съст.) Българският комунизъм: дебати и интерпретации Център за академични изследвания ISBN 9789543204342
 • How Is Communism Remembered in Bulgaria? Research, Literature, Projects]. 2014 (co-author with Iskra Baeva) In M. Todorova, A. Dimou, and S. Troebst (eds) Remembering Communism. Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe, 71 – 96. ISBN 9789633860328
 • (Не)възможният синдикализъм. Строители и учители през комунизма. 2019 (в съавторство с Пепка Бояджиева) ИИБМ и Сиела ISBN 978-954-28-2796-2
 • За понятията или как да анализираме „комунистическите“/"социалистическите" страни. 2021 В Колева, С., Бояджиева, П., Коларова, Р. (съст.) Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения. Сборник в чест на Петър-Емил Митев Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 9789540751818
 • Съпротивите по времето на комунистическия режим – теоретични питания. 2021 В Грекова, М, Кабакчиева, П., Христов, М., Якимова, М. (съст.) Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-5287-7
 • Съпротивляващият се човек – всекидневието срещу комунистическия режим. 2021 В Груев, М. (ред.) Преподреждане на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България ИИБМ и Сиела ISBN 978-954-28-3701-5
 • Migration trends in selected EU applicant countries: Bulgaria: the social impact of seasonal migration. 2003 (co-author with R. Guentcheva and P. Kolarski) (2003). International Organization for Migration. ISBN 92-9068-181-0
 • Temporary migrants: beyond roles, across identities. 2009 In Alexander Kiossev, Petya Kabakchieva (eds) „RULES“ AND „ROLES“ Fluid Institutions, Hybrid Roles and Identitiesin East European Transformation Processes(1989 – 2005) 297 – 319 ISBN 9783643800084
 • Пространствена мобилност и социални неравенства. 2010 Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Книга Социология т. 102.
 • Конструиране на норма или на група в риск: децата от транснационалните семейства. 2014 В По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова Просвета, 62 – 79. ISBN 9789540130590
 • Мобилни хора срещу статични институции]. 2015 (в съавторство с Грекова, М., М. Минева, Н. Денева) Център за либерални стратегии – Фондация „Риск-монитор“ ISBN 978-954-2914-40-2
 • Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина. 2016 (съавторство с Калоян Харалампиев, Албена Стамболова, Елена Стойкова, Татяна Томова, Стефан Попов, Васил Гарнизов, Георги Ангелов, Рада Смедовска, Надежда Бозакова) УНИЦЕФ България ISBN 978-954-92855-0-5
 • Bulgaria: Consultations with the Poor. 1999 (co-author with Iliev, I., Konstantinov, Y) Report Prepared for the Global Synthesis Workshop, September 22 – 23, 1999, Poverty Group, PREM, World Bank Global Synthesis Workshop 25/5/1999. Washington: World Bank
 • Bulgaria: Reeling from Change. 2002 (co-author with Iliev, I., Konstantinov, Y) In D. Narayan. D. and P. Petesch (ed.) Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. ISBN 0-585-45643-7
 • Социална оценка на достъпа до основно образование в България. 2002 (в съавторство с И. Илиев) МТСП (доклад)
 • No Need To Hurry Up? 2005 In Blasser, T. (ed.) Learning to Change. The Experience of Transforming Education in South East Europe]. Budapest. New York. CEU Press. ISBN 6155211965
 • Out of the Tunnel: Romani School Desegregation. 2005 In Blasser, T. (ed.) Learning to Change. The Experience of Transforming Education in South East Europe]. Budapest. New York. CEU Press. ISBN 6155211965
 • Отвъд митовете и предразсъдъците: Ромите в България. 2012 (в съавторство с М. Методиева, С. Аврамова, Д. Белчева, П. Григорова, А. Пампоров) Фондация „Сорос Румъния“ ISBN 978-606-565-048-0
 • Social inclusion and discrimination of Roma in four EU countries. 2012 (co-author with A. Pamporov) In D. Tarnovschi (Ed.) Soros Foundation Romania. ISBN 978-606-565-047-3

ИзточнициРедактиране

 1. Представяне на проф. Кабакчиева на страницата на катедра Соцология. // Посетен на 2021-05-23.
 2. Интервю с Петя Кабакчиева. // сп. Пирон. 10-28-2014. Посетен на 2021-05-09.
 3. Сайт за философа Райчо Пожарлиев. дело на негови колеги и съмишленици. // Посетен на 2021-05-23.
 4. Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ). // Посетен на 05-23-2022.
 5. Профил на Петя Кабакчиева в Центъра за академични изследвания. // Посетен на 05-24-2022.
 6. Представяне на проф. Кабакчиева на страницата на Национална агенция за оценяване и акредитация. // Посетен на 2021-05-23.
 7. Социологията като граждански ангажимент ISBN 978-954-07-5418-5. // Посетен на 05-24-2022.
 8. За проф. Петя Кабакчиева и нейната интелектуална щедрост. // Маргиналия. 18-05-2022. Посетен на 2022-05-24.
 9. проф. д-р Лиляна Деянова. Рецензия за Петя Кабакчива за конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по Социология. // СУ, 02-11-2016. Посетен на 24-05-2022.
 10. Профил на проф. д-р Петя Кабакчиева в международната научна мрежа researchgate. // Посетен на 2022-05-23.
 11. Публикации на проф. Петя Кабакчиева в Library of Congress. // Посетен на 2022-05-23.
 12. Научни приноси на проф. д-р Петя Кабакчиева в базата данни за научната дейност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. // Посетен на 2022-05-23.
 13. Кабакчиева, П. Л. (1998). Политическа власт и политически елит(и): българският преход 1989 – 1997 година. [Докторска дисертация, ръкопис.]. // COBISS.BG. Посетен на 05-09-2022.
 14. Spivak, G. C. (2008). Other Asias. // Wiley-Blackwell. "The excellent theoretical and empirical work of Petya Kabakchieva based on, but not confined to, postcommunist Eastern Europe, is to be consulted here." (p. 317) ISBN 9781405102063
 15. Николай Цеков. Има ли лек за мизерията на ромите?. // Дойче веле. 02-08-2015. Посетен на 2022-05-24.
 16. Николай Цеков. Митът за хубавия живот при социализма. // Дойче веле. 14-11-2014. Посетен на 2022-05-24.
 17. Университетски курс Социология на социалното регулиране. // Учебен план на катедра Социология. Посетен на 24-05-2022.
 18. Университетски курс Социология на властта. // Учебен план на катедра Социология. Посетен на 24-05-2022.
 19. Университетски курс Социология на идеологиите. // Учебен план на катедра Социология. Посетен на 24-05-2022.
 20. Университетски курс Социология на гражданското участие. // Учебен план на катедра Социология. Посетен на 24-05-2022.
 21. Университетски курс Гражданско участие и граждански контрол. // Учебен план на катедра Социология. Посетен на 24-05-2022.
 22. МП Политическа социология. // Философски факултет на СУ. Посетен на 24-05-2022.
 23. Проф. Петя Кабакчиева: Баща ми вярваше в Доброто. // zakazanlak.bg. 12-09-2021. Посетен на 05-09-2022.
 24. Деянова, Л., Кабакчиева, П., Грекова, М., Димитров, Г. (1992). Социология: за XI клас. Просвета. ISBN 954-01-0312-6
 25. Грекова, М. Д., Деянова, Л. Д., Дичев, И. С., Кабакчиева, П. Л., Коев, К. В., & Шикова, И. С. (2002). Свят и личност за XII клас. Просвета. ISBN 954-01-1297-4
 26. Тодоров, Х., Грекова, М., Кабакчиева, П., Славкова, Л., Славчев, К. (2020). Гражданско образование 11. клас. Просвета. ISBN 978-954-01-3994-4
 27. Оценителите, одобрили учебника за неговите достойнства. // 21-05-2021. Посетен на 24-05-2022. "сложните научни понятия са обяснени на много ясен и разбираем за учениците език; плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие; новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и разбираеми за учениците."

Външни препраткиРедактиране

Национални и световни бази данни

Изследователски институции

Статии

Интервюта