Празно множество е термин в математиката, използван за множество, което не съдържа нито един елемент.

Записване

редактиране
 
Символ за празно множество

Обикновено за празното множество се използват символите „ “, „Ø“ и „ “. Символът ∅ е предложен от групата френски математици Никола Бурбаки (по-специално от Андре Вейл) през 1939 г. Символът наподобява буквата ∅, която се среща в норвежката, датската и фарьорската азбуки. (Няма общо с гръцката буква Φ 'фи').[1] В миналото се е ползвала цифрата нула „ “ за отбелязване на празно множество, но сега това се счита за неправилно.[2]

Символът ∅ е под номер U+2205 в Unicode.[3]

Свойства

редактиране
 
  • Множество, обединено с празното множество, не се променя:
 
  • Сечението на всяко множество с празното множество е празно множество:
 
 
  • Единственото подмножество на празното множество е празното множество:
 
  • От това следва, че степенното множество на празното множество съдържа само един елемент – а именно – самото празно множество:
 
  • Съществува x от A, така че... е грешно твърдение за празното множество

Източници

редактиране