Републикански път III-9044

Републикански път IIІ-9044 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Варненска област. Дължината му е 24 km.

Републикански път III-9044
СтранаБългария
Начало17,5 km на III-904
Край176,6 km на I-2, гр. Девня
Дължина24,0 km

Пътят се отклонява надясно при 17,5 km на Републикански път III-904 западно от село Горен чифлик и се насочва на север. Пресича река Камчия, минава през село Дъбравино, преодолява едва забелижим вододел и при село Юнак достига долината на Провадийска река. Оттук пътят продължава надолу по долината на реката, минава през селата Синдел и Тръстиково, напуска долината на Провадийска река и в източната част на град Девня се свързва с Републикански път I-2 при неговия 176,6 km.

Републикански път ІII-9044
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Долни чифлик, III-904, 17,5 km → 0,0 → 17,5 km, III-904, Община Долни чифлик
Община Аврен 0,3 Община Аврен
с. Дъбравино с. Дъбравино
с. Юнак 6,6 с. Юнак
(за с. Казашка река) общински път ← 8,2
(от 121,7 km на I-9) III-9006, 24,7 km, с. Синдел 11,4 → с. Синдел, общински път (за с. Царевци)
с. Тръстиково 15,4 с. Тръстиково
[1]16,9 → 25,8 km, III-9004 (до 38,6 km на III-904)
(от 109 km на I-9) III-9004, 24,8 km → 17,9
Община Девня 18,3 Община Девня
(до гр. Варна) I-2, 176,6 km, гр. Девня 24,0 ← гр. Девня, 176,6 km, I-2 (от ГКПП Дунав мост)

Забележка

  1. На протежение от 1 km, от km 16,9 до km 17,9 Републикански път III-9044 се дублира с Републикански път III-9004, от km 25,8 до km 24,8

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране