Отваря главното меню
Ротация пренасочва насам. За математическата трансформация вижте Ротация (математика).

въртене в роботиката на става

Въртене или ротация на абсолютно твърдо тяло в математиката и механиката е относително преместване / усукване на това тяло спрямо една определена точка. В роботиката това обозначава матрица, задаваща въртенето в 3-дименсионалното пространство чрез ойлеровата теорема за въртене.