Свободна енергия на Хелмхолц

Серия статии на тема
Статистическа физикаСвободната енергия на Хелмхолц е термодинамична величина, равняваща се на полезната работа, която може да се получи от затворена термодинамична система при постоянна температура и обем. Тя носи името на германския физик Херман фон Хелмхолц и обикновено се означава с A или F. В Международната система единици се измерва в джаули. При F<0 процесът протича спонтанно. При F>0 процесът не протича. При F=0 процесът приключва. Промяната на енергията на Хелмолц е равна на максималната работа, която може да се получи при даден процес, протичащ при постоянен обем и температура: W'max=ΔF Свободната енергия на Хелмхолц се дефинира като:

[1]

където:

Източници

редактиране
  1. Levine, Ira. N. (1978). Physical Chemistry McGraw Hill: University of Brooklyn

Вижте също

редактиране