Преводи на Библията на новобългарски език — Други езици