Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Стикс.

Doré - Styx.jpg

Стикс (на гръцки: Στύξ) в древногръцката митология е една от петте реки, които протичат през царството на Хадес. Тя е реката на омразата, която разделя земята от подземното царство. Тя обикаля Хадес 9 пъти. Другите реки са Лета, Ахерон, Кокит и Пирифлегетон.

Стикс е също така име и на океанидата, която представлява тази река. Тя е дъщеря на титаните Океан и Тетия. Според други версии е дъщеря на Никта и Ереб. Понякога е отъждествявана с други хтонични божества като Деметра-Ериния(гневната земя) или с Евменидите, които били пазителки на клетвата, а също така и с Никта, тъмнината на нощта. От Палант, тя е майка на Зелус, Нике, Кратос и Биа, а понякога и на Еос(зора). По време на титаномахията Стикс, заедно със своите дъщери заела страната на Олимпийските богове, за което била богато надарена. Когато давали клетва, боговете се вричали във водите на реката. Стикс живеела в много висока пещера, чийто таван бил поддържан от сребърни колони и се намирала на входа на подземното царство. Съществува мит, според който Персефона е дъщеря на Зевс и Стикс (Аполодор I 3, 1). С мита за Стикс за помощта която тя оказва на Зевс и другите Олимпийци, се прави опит да се обединят новите богове с доолимпийските божества.

Реките в Хадес

Doré - Styx.jpg

Gustave Dore Inferno34.jpg