Трибониан е виден източноримски юрист от времето на император Юстиниан I. Участва в ревизирането на правната кодификация на Римската империя. Той е началник на имперската канцелария, а по-късно при по-нататъшни кодификационни мероприятия става и министър на правосъдието.[1]

Трибониан
юрист
Роден
475 г.
Починал
542 г. (67 г.)
Религияхристиянство

Трибониан е роден в Памфилия. Той прави успешна адвокатска кариера в Константинопол, а през 528 година е назначен от Юстиниан за член на имперска комисия първоначално от 10 души видни юристи, която да подготви имперския правен код - Corpus Iuris Civilis, който излиза и се дооформя от 529 до 534 година, но се публикува след смъртта на Юстиниан.[2] В 530 година Трибониан става квестор и главен редактор на сборника римски закони Digesta или Pandecta. По време на бунта Ника в 532 година участниците в него изискват свалянето на Трибониан от длъжност, тъй като е набеден в корупция. Юстиниан временно го отстранява, но само докато траят размириците.

Основен източник за биографията на Трибониан са произведенията на Прокопий Кесарийски.

Бележки редактиране

  1. Андреев, Михаил, „Римско частно право“, Издателство на БАН, София, 1992 година, стр. 78.
  2. Андреев, Михаил, „Римско частно право“, Издателство на БАН, София, 1992 година, стр. 80.