Уикипедия:Подстраници

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Подстраниците в Уикипедия са страници на едно или повече нива на вложение, разделени от съответните родителски страници посредством наклонена черта: / и ползващи се от една допълнителна софтуерна функционалност.

Създаване на подстраници

редактиране

Подстраница се създава почти по същия начин, по който се започва и обикновена страница. Например, ако основната (родителската) страница се нарича X:Y, за да създадете подстраницата Z, напишете в търсачката X:Y/Z. Това обикновено е най-бързият начин.

Навигацията от родителска страница към нейните подстраници се гарантира от препратката "Подстраници" в лявото вертикално меню (при стандартния облик Монобук). Тази препратка е локална настройка на интерфейса на Уикипедия на български език и вероятно няма да я срещнете никъде другаде.

Функционалност на подстраниците

редактиране

По принцип, страници, съдържащи в името си наклонена черта, могат да се създават в рамките на всички именни пространства, но само в част от тях за така създадените страници е активирана функционалността автоматично да се генерира дървовидна структура и връзки към съответните родителски страници. Тези връзки се появяват точно под заглавието на страницата, в по-малък шрифт и разделени с вертикална чертица (когато са две или повече). Те осигуряват обратната навигация от подстраницата към родителската страница.

Функционалността е активирана за следните именни пространства:

 • Беседа:
 • Потребител: и Потребител беседа:
 • Уикипедия: и Уикипедия беседа:
 • Картинка беседа:
 • МедияУики беседа:
 • Шаблон: и Шаблон беседа:
 • Помощ: и Помощ беседа:
 • Категория беседа:
 • Портал: и Портал беседа:

В тези именни пространства, всяка наклонена черта в името на страница генерира дървовидна структура от подстраници, дори и това да не е било целенасочено.

Функционалността не е активирана за следните именни пространства:

 • Основно именно пространство, това на статиите,
 • Картинка:
 • МедияУики:
 • Категория:
 • както и за двете виртуални именни пространства: Специални: и Медия:

Кратък начин за създаване на текстова препратка от родителска страница към подстраница е [[/Подстраница]], което е същото като [[Родителска страница/Подстраница]]. Обратно, кратката препратка от подстраница към родителска страница е [[../]]. Вълшебната думичка за подстраницата е {{SUBPAGENAME}}, а за родителската ѝ — {{BASEPAGENAME}}. Други варианти на препратки между страниците в дървото са дадени тук.

Възможно е да се създават подстраници и на все още ненаписани страници. Тогава дървовидната структура между страниците ще съществува, но под заглавието на подстраницата няма да се появи препратка към родителската страница. В момента, в който родителската страница бъде създадена, ще се появи автоматично и препратка към нея от подстраницата.

Употреба на подстраници

редактиране

Приемлива употреба

редактиране

Неприемлива употреба

редактиране
 • Създаване на „подстраници“ на статии, съдържащи пристрастно поднесено съдържание, несъвместимо с неутралната гледна точка.
 • Създаване на „подстраници“ на основното именно пространство с чернови, съдържащи основни преработки на статиите. Не е желателно, тъй като тези подстраници могат да се появят (в своя суров вид) при щракане на връзката Случайна статия. Такива чернови е редно да се създават в личното потребителско пространство.
 • Използване на подстраници за съхранение на устойчиво енциклопедично съдържание, което следва да бъде част от енциклопедията.
 • Подстраниците също са част от структурата на Уикипедия и към тях също е в сила изискването да не съдържат оригинални изследвания и нарушения на авторското право.

Особености

редактиране
 • Имената на подстраниците правят разлика между малки и главни букви.
 • За разлика от имената на обикновените страници, първата буква от името на дадена подстраница не се преобразува автоматично в главна.

Често допускани грешки

редактиране
 • Често допускана грешка е при изготвянето на чернови на статии в личните подстраници да се поставят категории и междуезикови препратки. Наличието на категория в подстраницата, обаче, я причислява към категорията наред с енциклопедичните статии. Препоръчва се докато трае разработката на черновата, категориите да бъдат закоментирани или оградени от <nowiki>-тагове.
 • Друга често срещана грешка е когато се създава подстраница с намерението да е в личното пространство, да се пропуска префиксът Потребител: и така тя да се оказва в основното именно пространство. Проблемът се решава с преместване на подстраницата и уведомяване на потребителя. След това останката от преместването се отбелязва за изтриване.

Вижте също

редактиране