Уикипедия:Преместване и пренасочване

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Преместването и пренасочването са две от множеството функции в софтуера на Уикипедия, които – всяка по свой начин – помагат съдържанието на енциклопедията да бъде лесно намираемо при търсене.

Преместване е необходимо, когато иначе добро енциклопедично съдържание е попаднало под неподходящо заглавие. Пренасочване пък се прави, когато едно и също съдържание е уместно да се намира под няколко различни заглавия: под едно титулярно и други, които пренасочват, т.е. автоматично прехвърлят към него.

Преместване на страницаРедактиране

Възможност да местят страници имат всички потребители, регистрирани преди повече от четири дни. Преместването става с бутона „Преместване“ от падащо меню в хоризонталната лента над всяка страница.

В облика по подразбиране „Вектор“ бутонът „Преместване“ е скрит в падащото меню вляво от търсачката.
Ако сте с облик „Монобук“ ще го откриете между бутоните „История“ и „Наблюдение“

Формулярът за преместване е специална страница, съдържаща две полета за попълване и две опции за отмятане.

Формуляр за преместване на страница

Необходимо е да се попълни полето за ново заглавие, което по подразбиране е попълнено с текущото заглавие на страницата. Препоръчително е вписването на причина за преместването. Най-честите причини за прибягване до тази функция са:

 • правописни грешки или нечетливи символи в заглавието,
 • употреба на латиница там където е по-удачно да се използва кирилица,
 • наличие на по-коректно или по-популярно название на обекта,
 • заглавието не отговаря на съдържанието по тематика или обхват на понятията.

В случай, че и прилежащата към статията дискусионна страница съществува, е налична опцията Преместване и на дискусионната страница, която по подразбиране е отметната. Има и опция за наблюдаване на страницата.

Какво се случва при преместване на страница?
В случай, че преместването е успешно, това действие се записва в Дневника на преместванията, съдържанието вече се намира под ново заглавие, но софтуерът продължава да пази старото заглавие под формата на пренасочваща страница. Ако старото заглавие е напълно излишно, то може да бъде пуснато за изтриване от администратор като ненужна останка от преместване.
Възможно е и преместването да не е успешно. Тогава излиза съобщението Вече съществува страница с това име или името, което сте избрали, е невалидно. Изберете друго име. В такъв случай трябва да се обърнете за помощ от администратор.
В кои случаи преместването е технически невъзможно?
 1. Преместването е технически невъзможно в случай, че целевото заглавие е заето, т.е. съществува действителна страница под това име и тя има повече от един записа в историята. Има само един вариант, при който е възможно да се направи преместване върху съществуваща страница, и това е случаят когато съществуващата страница е пренасочване с една редакция в историята.
 2. Може да се случи и избраното целево име да съдържа знаци, които по технически причини не могат да присъстват в заглавията. Вижте Уикипедия:Правила за наименуване/Технически ограничения
 3. Технически е невъзможно да се преместят страници от именни пространства Категория: и Картинка:. За да се появи тяхното съдържание под ново име е необходимо:
  • за категории: да се създаде новата категория и да се редактират включените в старата страници или подкатегории, като старото име се замени с новото.
  • за картинки: да се прекачи под ново име.
В кои случаи преместването е нежелателно?
Преместването е нежелателно, ако тече спор точно за това, под кое заглавие трябва да се намира статията. Този въпрос е добре първо да се обсъди на беседата до постигането на консенсус и чак тогава да се прибягва към местене.

ПренасочванеРедактиране

Резултатът от кода #виж [[Уикипедия]] и от последването на препратката Wikipedia

Пренасочване може да се направи само в режим на редактиране, като в страницата се напише командата #виж [[Пример]] последвана от препратка към целевата страница. Командата може да се въведе и автоматично, с бутончето вж (в режим на редактиране).

Особености на пренасочването
 • За да работи коректно, командата трябва да стои в началото на страницата, като може да бъде предшествана само от интервали и нови редове. Ако преди нея има друг текст, тя ще излезе на екран като стандартен текст: #виж Пример.
 • След командата е възможно да има някакво съдържание, но то се вижда само в режим на редактиране, не се показва на екран.
 • Възможно е пренасочващите страници да бъдат категоризирани. В категорията, както и в списъка с всички страници такива категоризирани пренасочки излизат в курсив.
 • Технически е възможно, но не е желателно една пренасочваща страница да води към друга пренасочваща, тъй като се губи функционалността на автоматичното прехвърляне от една към друга страница. Двойните пренасочвания са резултат от поредици от премествания и си личат от страницата „Какво сочи насам“ и от автоматично генерирания от софтуера списък на двойните пренасочвания. Могат ръчно да се поправят да сочат към крайното целево заглавие, понякога могат да се обработват и от бот.
 • Друг автоматично генериран списък е този на невалидните пренасочвания, т.е. страници, пренасочващи към несъществуващи или вече изтрити страници. Този списък следва периодично да се преглежда от администратор и невалидните пренасочващи да се почистват.
 • Пренасочвания могат да се правят както между страници от едно и също именно пространство, така и между страници от различни ИП. В някои от случаите обаче пренасочванията остават като текстови препратки, и не се задейства функционалността по автоматично прехвърляне към целевата страница.
Редактиране на пренасочващата страница
В случаите, когато престане да е необходимо една пренасочваща страница автоматично препраща към друга целева, е възможно тя да бъде редактирана. За целта обаче първо трябва да се преодолее автоматичното пренасочване. Това става като се щракне връзката, която с малък кегел се появява под заглавието на целевата статия. Това в URL на страницата си проличава с появата на добавката накрая на &redirect=no. В примера с пренасочващата Wikipedia, този URL е http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&redirect=no

Съображения при преместване и пренасочванеРедактиране

Съхраняване историята на страница
Привидно по-лесният начин за преместване на съдържание от едно място на друго е посредством копирането му на новото място и премахването от старото. Този cut-and-paste подход обаче не е препоръчителен, тъй като така се изгубва историята на приносите – тя остава в историята на старата страница, а в новата изглежда че приносът е еднолично на редактора, направил копирането (което е възможно, разбира се, но не е толкова често, понеже по статиите обикновено работят повече хора). Cut-and-paste подходът често се практикува от по-нови и неопитни редактори и обикновено изисква допълнителна намеса на администратор.
В случаи като сливане и разделяне на страници обаче той е единственият подход, който върши работа, тъй като технически е невъзможно да се направи преместване под ново име само на част от редакционната история на дадена страница.
Най-разпространено или основно значение
Правилата за наименуване съветват когато дадена дума има повече от едно значения, но точно едно от тях е най-разпространено или основно (а другите са му производни), статията в това значение да заеме титулярната страница. Това може да служи за аргумент когато се правят премествания на страници.
Инструмент „Какво сочи насам“
Много често по резултатите от търсенето какво сочи към дадена страница може да се съди за популярността на едно от множество значения на дума и съответно дали да се извърши дадено преместване или не.
Съгласуваност на междуезиковите препратки
Друго съображение преди да се пристъпи към местене е съгласуваността между заглавието на статията, съдържанието ѝ и заглавията в междуезиковите препратки. Междуезиковите препратки винаги могат да се променят при необходимост, разбира се, но е добре своевременно да се актуализират и тези препратки, които сочат към българската статия в другоезичните уикипедии, за да не се получават грешки в работата на ботовете, които разменят междуезикови препратки.
Сливане на страници
Когато има потребност от сливане на две и повече страници, неминуемо се стига до загуби в историята на приносите по някои от тях, тъй като в софтуера все още няма техническа възможност за сливане на историите на страници, а сливането на съдържанията им се прави по метода cut-and-paste. Препоръчително е в резюмето на редакцията да се упомене кой е източникът на текста (име на страница, автор) и евентуално датата на приноса. След като се извърши сливането към целевата страница, останалите могат да бъдат превърнати в пренасочващи страници, в случай, че това е удачно.

Съвети към администраторитеРедактиране

Преместване с изтриване
В някои случаи редакторите са технически възпрепятствани да извършат преместване и се налага да отправят заявка към администраторите за преместване след изтриване. Обикновено при тези заявки се посочва точно коя страница трябва да бъде изтрита и коя друга да се премести на нейно място, но е възможно при по-заплетени казуси или по-неопитни редактори, заявката да бъде формулирана по-общо и да разчита на компетенциите на администраторите. По-заплетени казуси се получават когато в опит сами да се справят без заявка за изтриване, редакторите без администраторски статут прибягват до копиране на съдържанието и след това на новото място продължат с качествено нови приноси по съдържанието.
Администраторите трябва да прегледат историите на всички свързани страници и да проследят последователността от действия, довели до техническата невъзможност за преместване. Сред нещата, които трябва да се отчитат са дължината на историята и разнообразието на редакторите, оставили приноси по статията, както и характера на тези приноси. Редакциите, извършени от ботове, по размяна на междуезикови препратки или служебни корекции по съдържанието, могат и да бъдат пренебрегнати като фактор, определящ характера и последователността от действия на администратора. Сред действията, които обикновено се извършват в такива случаи, са връщане към по-стара версия, копиране на съдържание, изтриване, пълно или частично възстановяване. Добре е администраторът да оставя колкото се може по-описателни резюмета на редакциите и обосновки на изтриванията си.
Защита срещу преместване
В някои случаи местенето на страници е възможно да се третира като форма на вандализъм – когато е необосновано и подвеждащо, когато се случва често върху дадена статия или при редакторска война за заглавието на страницата. В такива случаи може да се мисли за защита срещу преместване, а в по-тежките случаи – и пълна защита (която включва в себе си защитата срещу преместване).

Вижте същоРедактиране

Страници на български език
Страници на английски език
Специални страници
Системни съобщения