Уикипедия:Вълшебни думички

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Вълшебните думички са символи, разпознавани от софтуера МедияУики, които освен ако не са закоментирани в текста на страницата карат софтуера да извърши действие различно от това да изведе символите на екран или да включи страница със същото име. Вместо това вълшебната думичка се разпознава като команда за извеждане на специфична информация от базата данни на уикито или форматиране на съдържанието на страницата по специфичен начин.

Вълшебните думички могат да бъдат:

 • дума, изписана с главни букви и предшествана и последвана от двойка подчертавки, например __NOTOC__.
 • XML обект, наречен етикет, ограден с < и > (съдържащ наклонена черта / ако е затварящ), например <nowiki>...</nowiki>.
 • парсерна функция, подобна на шаблон, която представлява дума оградена от {{ и }} с опционални дефиниции на параметри между знаците | и съдържаща двоеточие :, например {{ns:3}} и {{#ifexpr:{{{1}}}>3|large|small}}.
 • променлива, подобна на шаблон без параметри, представляваща дума, изписана с главни букви и оградена от {{ и }}, например {{CURRENTDAY}}.
 • модификатори на шаблони.
 • модификатори на картинки.

Списък на вълшебните думички редактиране

Софтуерът в повечето случаи е чувствителен на главни и малки букви, затова ползвайте ги както са дадени тук.

 • #redirect, #виж или #пренасочване
 • SUBST: или ЗАМЕСТ:
 • MSGNW: или СЪОБЩNW:
 • INT: – няма съответствие
 • NS: или ИП: - именно пространство
 • LOCALURLE: или ЛОКАЛЕНАДРЕСИ:
 • GRAMMAR: или ГРАМАТИКА:
 • За картинки:
  • center, centre, център, центр или ц
  • framed, enframed, frame, рамка или врамка
  • px, пкс или п – пиксел, за ширината на картинката
  • thumbnail, thumb, или мини
  • right, вдясно, дясно или д
  • left, вляво, ляво или л
  • none или н

Behavior switches редактиране

Дума Описание
Таблица със съдържание
__NOTOC__
__БЕЗСЪДЪРЖАНИЕ__
скрива таблицата със съдържание
__FORCETOC__
__СЪССЪДЪРЖАНИЕ__
__TOC__
__СЪДЪРЖАНИЕ__
таблицата със съдържание ще се появи на това място (с приоритет пред __NOTOC__)
Редактиране
__NOEDITSECTION__
__БЕЗ_РЕДАКТИРАНЕ_НА_РАЗДЕЛИ__
забранява редактирането на раздели
__NEWSECTIONLINK__
__NONEWSECTIONLINK__
Категории
__NOGALLERY__ използва се на страници тип категория, за да заместят изображенията на картинките със обикновенни връзки
__HIDDENCAT__ използва се на страници тип категория, за да се скрие от списъци с категории
Други
__INDEX__ казва на търсачката да индексира тази страницата
__NOINDEX__ казва на търсачката да не индексира тази страницата
__STATICREDIRECT__ на пренасочващи страници, забранява автоматичното подновяване на връзката когато страницата бъде преместена

Променливи редактиране

Променлива Резултат Описание

Дата и време

Година
{{CURRENTYEAR}}; {{ТЕКУЩАГОДИНА}} 2024 текуща година
Месец
{{CURRENTMONTH}}; {{ТЕКУЩМЕСЕЦ}} 05 месец
{{CURRENTMONTHNAME}}; {{ТЕКУЩМЕСЕЦИМЕ}} май име на текущия месец
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}
{{ТЕКУЩМЕСЕЦИМЕРОД}}
май име на текущия месец
{{CURRENTMONTHABBREV}} май съкратено име на текущия месец
Ден
{{CURRENTDAY}}; {{ТЕКУЩДЕН}} 28 текущ ден от месеца (без добавяне на 0)
{{CURRENTDAY2}} 28 текущ ден от месеца (с добавяне на 0)
{{CURRENTDOW}} 2 текущ ден от седмицата (без добавяне на 0), 0 е неделя
{{CURRENTDAYNAME}}; {{ТЕКУЩДЕНИМЕ}} вторник име на текущия ден от седмицата
Време
{{CURRENTTIME}}; {{ТЕКУЩОВРЕМЕ}} 01:36 текущо време (24-часов формат HH:mm)
{{CURRENTHOUR}} 01 текущ час (24-часов формат, с добавяне на 0)
Други
{{CURRENTWEEK}} 22 текуща седмица от годината
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240528013657 пълно текущо време във формат YYYYMMDDHHmmss

Техническа информация

Сайт
{{SITENAME}}; {{ИМЕНАСАЙТ}} Уикипедия име на сайта
{{SERVER}}; {{СЪРВЪР}} //bg.wikipedia.org домейн
{{SERVERNAME}} bg.wikipedia.org име на домейна
{{SCRIPTPATH}} /w относителен път за скриптове ($wgScriptPath).
{{STYLEPATH}} /w/skins относителен път за стилове ($wgStylePath).
{{CURRENTVERSION}} 1.43.0-wmf.6 (5e1ad30) текуща версия
{{CONTENTLANGUAGE}}; {{CONTENTLANG}} bg езиков код ($wgLanguageCode).
Страница
{{PAGEID}} 23236 идентификатор на страницата
{{PROTECTIONLEVEL:edit}}
{{PROTECTIONLEVEL:move}}

ниво на защита („autoconfirmed“ или „sysop“) при редактиране (edit) или местене (move) на дадена страница.
Последни промени по страница
{{REVISIONID}} - идентификатор на редакцията
{{REVISIONDAY}} 26 денят през който за последно е била редактирана тази страница
{{REVISIONDAY2}} 26 денят през който за последно е била редактирана тази страница (с добавяне на 0)
{{REVISIONMONTH1}} 2 месецът през който за последно е била редактирана тази страница
{{REVISIONMONTH}} 02 месецът през който за последно е била редактирана тази страница (с добавяне на 0)
{{REVISIONYEAR}} 2024 годината през която за последно е била редактирана тази страница
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20240226221319 пълното време през което за последно е била редактирана тази страницата
{{REVISIONUSER}} Ted Masters потребителско име на последния редактирал страницата
Засяга съдържанието на страницата
{{DISPLAYTITLE:title}} форматира името на страницата
{{DEFAULTSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORTKEY:sortkey}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sortkey}}

{{DEFAULTSORT:sortkey|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noreplace}}

Статистики

{{NUMBEROFPAGES}}
{{NUMBEROF|PAGES|bg|N}}
672 434 всички страници, включително дискусионни, пренасочващи и т.н.
(bg е езиковия код: en, fr, ru, de, ...)
{{NUMBEROFARTICLES}}; {{БРОЙСТАТИИ}}
{{NUMBEROF|ARTICLES|bg|N}}
298 767 брой статии в основното именно пространство
{{NUMBEROFFILES}}
{{NUMBEROF|FILES|bg|N}}
13 брой качени файлове
{{NUMBEROFEDITS}}
{{NUMBEROF|EDITS|bg|N}}
12 228 100 брой редакции по страници от началото на Уикипедия
{{NUMBEROFUSERS}}
{{NUMBEROF|USERS|bg|N}}
344 327 брой регистрирани потребители
{{NUMBEROFADMINS}}
{{NUMBEROF|ADMINS|bg|N}}
23 брой администратори
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}
{{NUMBEROF|ACTIVEUSERS|bg|N}}
726 брой на активните потребители, направили редакция през последните 30 дни

Имена на страници

{{FULLPAGENAME}} Уикипедия:Вълшебни думички пълно име на страницата, включвайки именното пространство
{{PAGENAME}}; {{СТРАНИЦА}} Вълшебни думички пълно име на страницата, без да се включва именното пространство
{{BASEPAGENAME}} Вълшебни думички основното име на страницата, без да се включва именното пространство и подстраниците
{{SUBPAGENAME}} Вълшебни думички името на подстраницата
{{SUBJECTPAGENAME}}; {{ARTICLEPAGENAME}} Уикипедия:Вълшебни думички {{FULLPAGENAME}} на асоциираната основна страница (ако сме на беседа)
{{TALKPAGENAME}} Уикипедия беседа:Вълшебни думички пълно име на беседата на текущата страница

Именно пространство

{{NAMESPACE}}; {{ИМЕННОПРОСТРАНСТВО}} Уикипедия име на именното пространство
{{NAMESPACENUMBER}} 4 идентификатор на именното пространство
{{SUBJECTSPACE}}; {{ARTICLESPACE}} Уикипедия {{NAMESPACE}} на асоциираната основна страница (ако сме на беседа)
{{TALKSPACE}} Уикипедия беседа име на именното пространство на беседата на текущата страница

Функции редактиране

Функция Описание
Примерен код Резултат

Metadata

{{PAGESIZE:Уикипедия}} 22 782 размер на страницата Уикипедия в байтове

{{PAGESINCAT:Уикипедия}}
{{PAGESINCAT:Уикипедия|pages}}

139
104
брой на всички страници и подкатегории в Категория:Уикипедия
брой на страниците в Категория:Уикипедия

{{NUMBERINGROUP:bureaucrat}}
{{NUMBERINGROUP:autopatrolled}}
{{NUMBERINGROUP:patroller}}
{{NUMBERINGROUP:bot}}

6
263
60
106
брой потребители от дадена група (бюрократи, автопатрульори, патрульори, ботове и пр.)

Форматиране

{{lc:ТеКст}} текст преобразува всички букви от текста в малки
{{lcfirst:ТеКст}} теКст преобразува само първата буква от текста в малка
{{uc:ТеКст}} ТЕКСТ преобразува всички букви от текста в големи
{{ucfirst:теКсТ}} ТеКсТ преобразува само първата буква от текста в голяма

{{formatnum:24780.45}}
{{formatnum:24780,45|R}}

24 780,45
24780.45
форматиране на числена стойност (точката се заменя със запетая)
използвайте R за деформатиране

{{padleft:xyz|7|example}}
{{padleft: |4|example}}
{{padright:xyz|7|ex}}

examxyz
exam
xyzexex
добавя низ от символи (example) от лявата или дясната страна на даден текст (xyz, или празен низ) до достигане на предварително зададена дължина (7)

{{plural:1|е|са}}
{{plural:7|е|са}}

е
са
връща множествено число, ако стойността е по-голяма от 1
{{gender:Crmx|мъж|жена|неизвестно}} мъж връща алтернативен текст в зависимост от пола на даден потребител, зададен в неговите потребителски настройки

Пътища

{{localurl:име на страница}}
{{ЛОКАЛЕНАДРЕС:име на страница}}

{{fullurl:име на страница}}

Парсерни функции

{{#expr:(23+7*(7-8))/2}} 8 връща резултата от даден израз (виж. Calculation)

{{#if:текст|Yes|No}}
{{#if: |Yes|No}}
{{#if:{{{1|}}}|Yes|No}}
{{#if:{{{1}}}|Yes|No}}

Yes
No
No
Yes
ако съществува „текст“ връща „Yes“, в противен случай връща „No“

{{#ifeq:текст1|текст1|Yes|No}}
{{#ifeq:текст1|текст2|Yes|No}}

Yes
No
ако двата „текста“ са равни връща „Yes“, в противен случай връща „No“

{{#iferror:{{#expr:1+x}}|Yes|No}}
{{#iferror:{{#expr:1+2}}|Yes|No}}

Yes
No
ако парсерната функция {{#expr:...}} генерира някаква грешка връща „Yes“, в противен случай връща „No“
{{#ifexpr:1 > 2|Yes|No}} No според резултата от условната функция (1 > 2) връща „Yes“, ако е истина, в противен случай връща „No“
{{#ifexist:България|Yes|No}}
{{#ifexist:Media:example.jpg|Yes|No}}
Yes
Yes
ако страницата съществува връща „Yes“, иначе – „No“
ако медия файлът съществува връща „Yes“, иначе – „No“

{{#switch:текст2
 |текст1=стойност1
 |текст2=стойност2
 |текст3=стойност3
 |default
}}

стойност2 според това какъв е „текста“ връща различни „стойности“, а ако липсва такъв, връща стойността на „default“
{{#language:pt}}
{{#language:pt|bg}}
português
португалски
връща името на езика при зададен езиков код (en, bg, ru, it, pt, de, ...)
връща името на езика на български
{{#tag:tagname|content|param1=val1|param2=val2}} <tagname param1="val1" param2="val2">content</tagname> еквивалент на HTML таг
{{#dateformat:2009-12-25|dmy}} 25 декември 2009 форматиране на дата

{{#time:d F Y h:i:s A}}
{{#time:d F Y (l)|March 10 2008}}

28 май 2024 01:36:57 AM
10 март 2008 (понеделник)
форматиране на време (виж ParserFunctions: #time)
{{#invoke:module|function|arg1|arg2|...| }} извиква функция намираща се в Scribunto модул (виж Wikipedia:Lua)
{{#babel:babelcode1 | babelcode2 | ... }} Extension:Babel
{{#property:p361}}
{{#property:p19|from=Q347118}}
МедияУики
Калофер
взема стойността на част от (P361) от текущата страница в Уикиданни
взема стойността на място на раждане (P19) от Христо Ботев (Q347118)
{{#statements:p19|from=Q347118}}
{{#statements:p18|from=Q35694}}
Калофер
,
взема място на раждане (P19) от Христо Ботев (Q347118) в Уикиданни
взема изображение (P18) от ягуар (Q35694) в Уикиданни

Етикети редактиране

Етикет Пример Описание
Код Резултат

Основни

<h1> <h1>Заглавие</h1>
Заглавие
заглавие от първо ниво
<h2> <h2>Заглавие</h2>
Заглавие
заглавие от второ ниво
<h3> <h3>Заглавие</h3>
Заглавие
заглавие от трето ниво
<h4> <h4>Заглавие</h4>
Заглавие
заглавие от четвърто ниво
<h5> <h5>Заглавие</h5>
Заглавие
заглавие от пето ниво
<h6> <h6>Заглавие</h6>
Заглавие
заглавие от шесто ниво
<p> <p>текст 1</p><p>текст 2</p>

текст 1

текст 2

отделя текста в параграф
<br> или <br /> текст 1<br>текст 2 текст 1
текст 2
нов ред
<hr> <hr>
хоризонтална линия
<!-- --> текст 1 <!-- това е коментар -->текст 2 текст 1 текст 2 вкарва скрит коментар в кода на страницата

Форматиращи

<abbr>
<b> или ''' <b>това е текст</b>
'''това е текст'''
това е текст
това е текст
удебелен текст
<bdi>
<big> <big>това е текст</big> това е текст голям текст
<blockquote> <blockquote>текст 1<br />текст 2</blockquote>

текст 1
текст 2

подрежда текста в блок
<cite>, <i> или '' <cite>това е текст</cite>
<i>това е текст</i>
''това е текст''
това е текст
това е текст
това е текст
наклонен текст
<code> <code>това е текст</code> това е текст форматира текста във вид на код
<data>
<del> <del>това е текст</del> това е текст Отбелязване на текста като изтрит (премахнат от останалия). Зачерква текста.
<dfn>
<em> <em>това е текст</em> това е текст наклонен текст (като <i>, но го маркира с голяма важност)
<ins> или <u> <ins>това е текст</ins>
<u>това е текст</u>
това е текст
това е текст
Отбелязване на текста като добавен (вмъкнат към останалия). Подчертава текста.
Виж също {{underline}}
<kbd>
<mark> <mark>това е текст</mark>
<mark style="background:cyan">това е текст</mark>
това е текст
това е текст
маркира текста
<rp>, <rt>, <ruby>
<s>
<samp> <samp>това е текст</samp> това е текст
<small> <small>това е текст</small> това е текст малък текст
<strong> <strong>това е текст</strong> това е текст удебелен текст (като <b>, но го маркира с голяма важност)
<sub> <sub>това е текст</sub> това е текст текст в долен индекс
<sup> <sup>това е текст</sup> това е текст текст в горен индекс
<time>
<var>

Списъци

<dl>, <dt> и <dd>
или ; и :
<dl>
<dt>Заглавен текст</dt>
<dd>текст 1</dd>
<dd>текст 2</dd>
<dd>текст 3</dd>
<dd>текст 4</dd>
</dl>
Заглавен текст
текст 1
текст 2
текст 3
текст 4
списък
<ol>, <ul> и <li>
или * и #
<ul>
<li>текст 1</li>
<li>текст 2</li>
<li>текст 3</li>
<li>текст 4</li>
</ul>


или

<ol>
<li>текст 1</li>
<li>текст 2</li>
<li>текст 3</li>
<li>текст 4</li>
</ol>
 • текст 1
 • текст 2
 • текст 3
 • текст 4

 1. текст 1
 2. текст 2
 3. текст 3
 4. текст 4
неномериран списък
номериран списъкКонтейнери

<div> <div>текст 1</div><div>текст 2</div>
текст 1
текст 2
разделя текста на отделни блокове, като всеки блок заема ширината на един цял ред
<span> <span>текст 1</span><span>текст 2</span> текст 1текст 2 разделя текста на отделни блокове, като всеки блок заема ширината на текста в него

Таблици

<table>, <tr>, <th> и <td>
или {|, |-, !, | и |}
<table class="wikitable">
<tr>
<th>11</th><th>12</th><th>13</th>
</tr>
<tr>
<td>21</td><td>22</td><td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td><td>32</td><td>33</td>
</tr>
</table>

или

{| class="wikitable"
|-
! 11 !! 12 !! 13
|-
| 21 || 22 || 23
|-
| 31 || 32 || 33
|}
111213
212223
313233


или

11 12 13
21 22 23
31 32 33
Таблица от редове и клетки:
 • тагът tr указва началото и края на всеки ред,
 • тагът td указва началото и края на всяка клетка от даден ред,
 • тагът th указва началото и края на заглавна клетка
<caption>
<thead>, <tfoot>, <tbody>

Други

<gallery> <gallery>
Example.jpg|Описание1
Example.jpg|Описание2
</gallery>
Галерия от картинки
<nowiki>
<nowiki/>
<nowiki>'''получер текст'''</nowiki>
<nowiki>[[Препратка 1]]</nowiki>
[<nowiki/>[Препратка 2]]
'''получер текст'''
[[Препратка 1]]
[[Препратка 2]]
Между <nowiki> и </nowiki> – изключване на всякакъв тип форматиране
За <nowiki/> – прекъсване (при определени случаи)
<pre> <pre>това е текст</pre>
това е текст
Преформатиран текст
<categorytree>
<imagemap>
<inputbox>
<math> Математически израз
<ref> и <references /> <ref>текст 1</ref>
<ref name="име">текст 2</ref>
<ref>текст 3</ref>
<ref name="име" />

<references />
[1]
[2]
[3]
[2]

 1. текст 1
 2. а б текст 2
 3. текст 3
<ref> Задава референция, а <references /> изкарва списък на всички референции.

Ако една референция ще се ползва повече от веднъж ѝ се добавя атрибута name, след което се извиква с <ref name="..." />.

Виж също {{reflist}}
<timeline>
<source> <source lang="javascript">
console.log("Hello");
</source>
console.log("Hello");

Вижте също редактиране

Страници на български език
Страници на английски език
Системни съобщения
Други