Фиордът (на норвежки: Fjord, произношение на норвежки най-близко до фюр) е дълъг и тесен морски залив между скали или стръмни склонове, образуван от наводняването на долина от ледници.

Типичните характеристики на фиорда включват: тесен морски проток, ерозирало глетчерово дъно много под морското ниво (което позволява лесна навигация на дълбоко газещите плавателни съдове), страни със стръмни склонове, които се спускат под морската повърхност, по-голяма дълбочина в горната и средната част отколкото в частта, разположена близо до морето, отворена връзка с морето.

Този термин се ползва най-вече в Скандинавия и Исландия. По света има много фиорди, но ги наричат с други имена - канали, протоци/проливи или заливи.

Фиорди има по цялото крайбрежие на Исландия, Норвегия, Гренландия, западното крайбрежие на Шотландия (където ги наричат "морски езера"), както и по северното крайбрежие на Русия.

Много често Которският залив е смятан за най-южния фиорд. Той се намира край бреговете на Република Черна гора и обединява 4 по-малки залива - Херцеговински, Рисански, Которски и Тиватски. Въпреки че много наподобява на фиорд, той представлява погълнат от морето речен каньон.

Вторият най-дълъг фиорд в света е Согнефьор в Норвегия. Неговата дължина е 205 km. Най-дългият фиорд в света се намира в Гренландия. Това е фиордът Скорсби с дължина 350 км.