Румен Пенин

български географ

Румен Любенов Пенин е български учен географ, професор и ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийски университет в периода 2006 – 2014 г.[1], доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“.[2]

Румен Пенин
български географ
Проф. Пенин на Азорските острови, 2013 г.
19 септември 2013 г.
Роден
Румен Любенов Пенин
27 май 1958 г. (66 г.)
Учил вСофийски университет
Московски държавен университет
Научна дейност
ОбластГеография
Работил вСофийски университет „Св. Климент Охридски“
Румен Пенин в Общомедия

Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии[3], както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Биография

редактиране
 
До един от най-големите глобуси в света – музей „Кунсткамера“, Санкт Петербург

Роден е на 27 май 1958 г. в Септември, където завършва средното си образование. През периода 1978 – 1983 г. е студент в специалност География в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето си образование със специализация в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. От 1983 до 1985 г. е учител по география в 7 СОУ Свети Седмочисленици в София и хоноруван асистент по физическа география на България в Софийски университет.[4][5]

От 1985 г. е редовен аспирант в специалност Физическа география и биогеография, геохимия на ландшафтите и география на почвите в катедра „Геохимия на ландшафтите и география на почвите“, Географски факултет на МГУ „М. Ломоносов“ при Александър Перелман и Мария Глазовска.[5] На 1 септември 1989 г. успешно защитава дисертация, свързана с геоекологичните проблеми на Югозападна България – басейна на река Струма, с научен ръководител акад. Николай Касимов.[6]

През 1989 г. постъпва като редовен асистент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, като води упражнения, а по-късно и лекции по дисциплините Геохимия на ландшафтите, Природна география на континентите, Природна география на България, Природна география на Балканския полуостров, Природна среда за развитие на туризма, Полеви и лабораторни методи на геохимията на ландшафтите, Геоекологични проблеми и защитени природни територии в света.[5] През 1997 г. е избран за доцент, а от 2013 г. е професор. Ръководил е на магистратура „Физическа география и ландшафтна екология“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2003 – 2006 г. и е научен ръководител на над 40 дипломанти и трима докторанти. Провежда научни учебни практики и е организатор на повече от 250 учебно-познавателни походи и екскурзии в страната и чужбина за студентите от специалностите на Геолого-географския факултет.[4]

Научна дейност

редактиране
 
До географския център на Азия

Участва с доклади в международни и национални конгреси, симпозиуми и конференции. През 1992 г. участва в XVII Международен географски конгрес във Вашингтон, САЩ, а през 1994 в XV Международен конгрес по почвени науки в Акапулко, Мексико. Участник е в няколко международни научни географски експедиции – Кавказ 1987; Монголия-Гоби 1990; Ладога 1991, 1992, 1995, 2007; Рила 1994, планината Боздаг (Гърция), Света Гора, Берковска планина и Козница, Бурел, Малешевска планина, Влахина, Огражден.[4] Посетил е над 110 държави.[7][5]

През 2003 г. той е инициатор за провеждането на първото национално състезание по география и икономика, което през 2005 г. прераства в национална олимпиада. До 2010 г. е председател на Националната комисия по география, организираща Националната олимпиада по география. Инициатор и председател на Организационния комитет за провеждане на Първия географски фестивал в Ямбол (2015), на Българския географски фестивал в Казанлък (2016)[8], Пазарджик (2017), Русе (2018) и Стара Загора (2019).

Консултант по редица екологични проекти в областта на опазването на биологичното разнообразие и природозащитното образование. Член на колективите за разработване на проекти свързани с оптимизирането на природната среда в районите на Враца, Сливен, Златица – Пирдоп, Благоевград, Бобовдол, Земен.[5]

Член е на Комисията „Ландшафтни анализи и ландшафтно планиране“ към Международния географски съюз - International Geographical Union (IGU).

Главен редактор на списание Географ и член на редакционната колегия на списание Известия на Българското географско дружество.

Член е на Българското географско дружество.

Научни трудове

редактиране
 
Из Света гора (Атон)
 
Из пустинята Такламакан
 
На брега на п-в Атон (Света гора)
 
На Българския географски фестивал в Казанлък 2016

Научните му интереси са насочени в областта на ландшафтознанието, мониторинга и опазването на околната среда, регионалните екологични проблеми. Автор и съавтор е на над 200 научни труда, монографии, на учебници, ръководства и речници за висшето образование, на повече от 130 научнопопулярни статии, географски книги, на над 150 учебници, учебни помагала и атласи по география за средното образование.[3].

Монографии, книги, учебници и учебни помагала
 • Света гора - Атон. География на духовността. Фотопис на един географ, С. Географ БГ, 2023.
 • Природна география на континентите, С. Атласи, 2023 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Ландшафтна география на България. С., Булвест 2000, 2011 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Природна география на България, С., Булвест 2000, 2007
 • Ръководство по физическа география на света. С., Изд. СУ „Св. Климент Охридски“ и Изд. БАН „Марин Дринов“, 1999 (в съавторство с Мимоза Контева)
 • Физическа география и ландшафтна екология – терминологичен речник. С., Булвест 2000, 2007
 • Петезичен терминологичен речник по физическа география. С., Булвест 2000, 2003 (в съавторство с Елеонора Николова и З. Калева)
 • Геохимия на ландшафта. Гл. 25. Геохимия аквальных ландшафтов, стр. 549 – 560. М., Астреа-2000, 1999 (с автори А. Перельман и Н. Касимов)
 • Экогеохимия ландшафтов. Гл. 5. стр. 159-164. ИП. Филимонов, М. 208 с. (автор   Касимов, Н.), 2013
 • Сателитен учебен атлас, С. Атласи, 2023 (в съавторство с Евгения Сарафова)
 • Природна и социално-икономическа география на България С., Булвест 2000, 2008 (в съавторство с Тони Трайков и Мариана Султанова)
 • Ръководство по геохимия на ландшафтите. С., Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, 1997
 • Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. В съавторство с А. Велчев, П. Петров и др. С., Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, 1993 (в съавторство с Ангел Велчев и Петър Петров)
 • Атлас околна среда на Република България. В съавт. Сдружение „Български атласи“, С., 1995
 • География – Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно обучение. GEF-проект. Изд. „АБВ-тех“ С., 2000
 • География на континентите и океаните. С., Булвест 2000, 2001
 • География на Африка. С., Булвест-2000, 2003
 • География на Южна Америка. С., Булвест 2000, 2005
 • География на Северна Америка. С., Булвест 2000, 2011
 • География на Азия. С., Булвест 2000, 2017
 • 100 национални туристически обекта – пътеводител. С., Издател Бултекс, БТС, 2010. (в съавторство със Симеон Идакиев)
 • Bulgarie: La nature de Bulgarie, un kaleidoscopede de la nature europeene. Projekt Promotion Bulgarie, (издание на френски, немски, английски и руски език), Sofia
 • Юбилеен сборник „40 години Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (съставител и научен редактор)
 • География на Азия. С., Булвест 2000, 2017
Статии с научно-теоретичен и приложен характер
 • Ландшафтно-геохимическая оценка заповедных территории Юго-Западной Болгарии. Канд. дис. Московски университет „М. В. Ломоносов“, Москва, 1989
 • Ландшафтно-геохимична характеристика на резервата „Скакавица“ – Северозападна Рила. Известия на БГД, т. 27., София, 1988
 • Екология и рак. Сборник материали от симпозиума „География на медицинското обслужване на населението“, 21 – 22 септември 1990, Бургас, 1990 (в съавторство с Ив. Димова)
 • Латеральная миграция микроелементов в почвах фоновых и техногенных ландшафтов. Трудове на Института по експериментална мелиорация. г. Обнинск, 1990 (в съавторство с А. Корнилов, Ю. Куклин)
 • Изграждане на информационна система на ландшафтно-геохимичния мониторинг. Доклади научната конференция с международно участие „Актуални проблеми по опазване на природната среда“ Еко-Русе 1990, 24 – 26.09.1990, ЦНТБ, № 1871/91, София, 1991 (в съавторство с Я. Матеев)
 • Ландшафтно-геохимична диференциация на защитени природни територии от басейна на р. Струма. Доклади от научно-техническата конференция „Състояние на околната среда в НРБ и прогноза за нейното изменения“, 6 – 8.06.1990, ЦНТБ, № 801/91, София, 1991
 • Геохимическая оценка состояния ландшафтов речного бассейна по донным отложениям. В „Мониторинг фонового загрязнения природных сред“ Вып.7, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991 (в съавторство с Н. Касимов)
 • Полициклические ароматические углеводороды в речных донных отложениях как индикаторы антропогенного воздействия на окружающую среду. В „Мониторинг фонового загрязнения природных сред“, Вып. 7, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991 (в съавторство с А. Генадиев, Н. Касимов, И. Козин)
 • Некоторые резултаты ландшафтно-геохимических исследований Народного парка „Витоша“. Ленинград, Известия ВГО, № 1, 1991
 • Ландшафтно-геохимични аспекти на медико-географските изследвания. Сб.материали на IV конгрес по медицинска география, 7 – 9 октомври 1991, Варна, София, 1991
 • Геохимична оценка на дънните отложения на река Струма и заболеваемост от някои злокачествени новообразувания по общини в Благоевградски окръг. Сб. материали на IV конгрес по медицинска география, 7 – 9 октомври 1991, Варна, София, 1991 (в съавторство със З. Валерианова, Ив. Димова, Ш. Данон, Х. Цветански, Л. Христова)
 • Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Струма. В сп. „Проблеми на географията“ № 4, С., 1992
 • Ландшафтно-геохимични особености на резервата „Острица“ – Голо бърдо. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 83, 1992 (в съавторство с А. Велчев)
 • Биогеохимична специализация на ландшафтите в резервата „Острица“. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 84, С., 1992
 • Геоекологични изследвания в района на Мандренското езеро. В съавторство с А. Велчев и Н. Тодоров. Сб. доклади от Международен симпозиум „Екология-92“, 24 – 26 септември 1992, Бургас, 1992 (в съавторство с А. Велчев и Н. Тодоров)
 • Антропогенни изменения и нарушения на ландшафтите в Бургаската низина и тяхната диференциация и класификация. Сб. доклади от Международен симпозиум „Екология-92“, 24 – 26 септември 1992, Бургас, 1992 (в съавторство с А. Велчев и Н. Тодоров)
 • Компютърни системи в обработката на екологогеографска информация. Сборник материали от 3-та международна научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда Еко-Русе“, Русе, 1992 (в съавторство с Д. Биров)
 • Ландшафтно-геохимични изследвания в райони със силно техногенно въздействие. Сб. материали от 3-та международна научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда Еко-Русе“, Русе, 1992
 • Еколого-геохимични изследвания в техногенни територии. В сборник доклади от Международния симпозиум „Екология-93“, 9 – 13 септември 1993, Бургас
 • Фонова ландшафтно-геохимична структура на резерватите от басейна на р. Струма. В сп. ”Проблеми на географията“ № 2, С., 1993
 • Ландшафтно-геохимични особености на северния склон на планинаната Беласица в района на резервата „Скошник“, Известия на БГД, т. XXXVIII, Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, С., 1993
 • География и мониторинг на природната среда. Сб. доклади от Национална научно-практическа конференция по география, София, 9 – 10.04.1994, Изд. ”Фил-вест“, С., 1994
 • Речният басейн като обект на ландшафтните изследвания. В сб.доклади от научна конференция „Теоретични проблеми на географското познание“, 10 – 11 септември 1993, Несебър, Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 1994
 • Влияние на варовото производство върху изменението и замърсяването на природната среда (по примера на Земенската котловина). Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 85, С., 1994 (в съавторство с А. Велчев, А. Асенов и др.)
 • Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Църна – Осоговска планина. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 85
 • Мястото на геоекологичните проблеми в учебното съдържание по география за шести клас. В сб. Геоекология, Филвест, С., 1994. (в съавторство с М. Силянова)
 • Еколого-геохимични изследвания във Врачанската котловина. В съавторство с Д. Димитров. Год на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 86, С., 1995 (в съавторство с Д. Димитров)
 • Ландшафтни и техногеохимични изследвания в басейна на р. Сотирска. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 86. С., 1995 (в съавторство с Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Геохимична характеристика на ландшафтите в резервата „Тисата“. Год на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 87, С., 1995
 • Ландшафтните паркове – нова форма на защитени територии в България. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 87, С., 1995 (в съавторство с Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Почвено-геохимични изследвания в района на АТЗ Стара Загора. В сп. „Проблеми на географията“, кн.3., С., 1995 (в съавторство с Т. Тонева)
 • Развитие и изменение на горската растителност в Берковска планина през последното столетие. В съавторство с А. Велчев. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 88, С., 1997 (в съавторство с Ангел Велчев)
 • Почвено-геохимични изследвания в район на добив и производство на цветни метали. В съавторство с В. Чернев. Год на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 88, С., 1996 (в съавторство с В. Чернев)
 • Ecologo-geochemical analisis of the background and technogenic landscapes of the Struma river Basin.Reports of International ecology conference „Stable development and ecology – XXI century“, 22 – 24 октомври 1991, Sofia
 • Geochemical researches of the water`s complexes statement in the district of TMK „G. Damianov“ with the help of the bottom sediments. Reports of International ecology conference „Stable development and ecology – XXI century“, 22 – 24 октомври 1991, Sofia (в съавторство с V. Chernev, V. Rahneva)
 • Landscape-geocheemical and geophysical approach in examination of ecological situations. Reports of International ecology conference „Stable development and ecology – XXI century“, 22 – 24 октомври Sofia, 1991 (в съавторство с G. Issachenko)
 • Geoecological Approaches to Environmental Monitoring in Bulgaria. Reports, 27 International Geographical Congress, Washington, 9 – 14 август 1992
 • Heavy Metals in the Soils of Bulgarian Mountain Region. Reports, 15-th World Congress of Soils Science, 10 – 16. July, Akapulco, Mexico, 1994
 • Landscape and Geochemical Researches in some technogenic regions in Bulgaria. Global Changes and Geography. Abstracts. IGU Conference Moscow, Russia, 14 – 18 август 1995
 • The Development of Landscape Ecology in Sofia University „St. Kliment Ohridski“. In: Landscape Science – Traditions and trends. Conference Proceedings. 8 – 12 септември 2004. Lviv, 2004. P. 65 (в съавторство с M. Konteva)
 • Състояние и проблеми по опазването на почвено-растителната покривка в общините Златица и Пирдоп. Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 2 „География“, УИ на ВТУ, 1994 (в съавторство с В. Великов)
 • Динамика ландшафта за 40 лет: еколого-флористический анализ. В сб. Длительные изменения и современное сосотояние ландшафтов Приладожья, Изд. Санкт-Петербургский Университет, 1995 (в съавторство с Г. Исаченко)
 • Някои резултати от геоекологични проучвания в района на ММП „Елисейна“ ЕАД. В сп. „Проблеми на географията“, С., 1996, № 4 (в съавторство с П. Димитров)
 • Еколого-флористический анализ как метод изучения длительных изменений ландшафтов. Сп. Проблеми на географията, кн. 1 – 2, С., 1997 (в съавторство с Г. Исаченко)
 • Техногеохимични изследвания по долината на р. Янтра в района на Велико Търново – Горна Оряховица. Сп. Проблеми на географията, Изд. БАН, кн. 3 – 4, С., 1997 (в съавторство със З. Чолакова)
 • Териториите с екологични проблеми – приоритет на географските изследвания. Сб. 100 години география в Софийския университет, международна научна конференция, С., 1998
 • Резултати от геоекологични проучвания в източната част на Златишко-Пирдопската котловина (Антонско поле). Год. на СУ. кн. 2 „География“, т. 89, С., 2000 (в съавторство с Н. Николова)
 • Фонови ландшафтно – геохимични изследвания в басейна на р. Палакария. Год. на СУ, кн 2 „География“, т. 89, С., 2000 (в съавторство с А. Гиков)
 • Геохимия на дънните отложения на р. Струма в участъка от яз. „Студена“ до яз. „Пчелина“. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 90, 2000 (в съавторство с В. Миланова)
 • Геоекологичен мониторинг на високопланинските ландшафти в северозападна Рила. IX международен симпозиум „Екология – 2000“, Бургас, 2000 (в съавторство с Мимоза Контева, Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Еколого-геохимични изследвания на аквални ландшафти. Сб. доклади от Международната научна сесия „50 години Географски институт на БАН“, С., ноември 2000
 • Ландшафтни особености на Миджур – Чипровска планина. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 90, 2000 (в съавторство с Ангел Велчев, Мимоза Контева и Никола Тодоров)
 • Биогеохимичните и почвеногеохимичните изследвания, като основа за медикогеографски проучвания. Сб. научни доклади от VI национален конгрес по медицинска география, 5 – 6.10.2000; С., 2000
 • Субалпийски и алпийски ландшафти в басейна на р. Джерман – Северозападна Рила, Год. СУ, кн. 2. „География“, т. 91, 2001 (в съавторство с Мимоза Контева, Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Съдържание на тежки метали в почвите и дънните отложения на Кюстендилската котловина. Год. СУ, кн. 2 „География“, т. 91, 2001 (в съавторство с Хр. Стоянов)
 • Геохимични особености на аквалншти речни ладшафти от техногенни райони на България. X международен симпозиум „Екология – 2001“ 7 – 9.06.2001, Бургас (в съавторство със Зорница Чолакова)
 • Диференциация на високопланинските ландшафти в България и проблеми на тяхното използване. X международен симпозиум „Екология – 2001“ 7 – 9.06.2001, Бургас, (в съавторство с Мимоза Контева, Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • География и регионални екологични изследвания. Доклади от научна конференция 22 – 24.09.2000, Китен, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2002
 • Изследвания на ландшафтите в пограничните планини между България и Македония. Сб. доклади от Балканската научно-практическа конференция „Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони“, юли 2001 г., Природен парк „Врачански Балкан“, Враца, 2001 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Резултати от геоекологични проучвания в района на Врачанска планина. Сб. доклади от Балканската научно-практическа конференция „Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони“, юли 2001, Природен парк „Врачански Балкан“, Враца, 2001 (в съавторство със Зорница Чолакова и П. Димитров)
 • Някои особености в разпределението на тежки метали в дънните отложения на избрани техногенни райони на България. В сб. доклади „Наука, околна среда и устойчиво развитие“, „Faber“, В. Търново, 2002 (в съавторство със Зорница Чолакова)
 • Съдържание на тежки метали в кафяви горски почви от избрани райони на България. Сб. Доклади от юбилейна научно-практическа конференцияна тема „Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания“, Смолян, 28 – 29.05.2002 (в съавторство със Зорница Чолакова)
 • Идеите на проф. Д. Яранов в областта на ландшафтознанието и някои съвременни проблеми. Сб. доклади от научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, Варна, 2002 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Ландшафтно – геохимични изследвания в среднопланинските територии от басейна на р. Широколъшка. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т.92, 2002 (в съавторство с Цв. Коцев)
 • Ландшафтни изследвания в Югоизточна Рила. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 93, С., 2003 (в съавторство с Е. Гачев)
 • Формиране и съвременна структура на студеноумерените хумидни ландшафти в басейна на р. Джерман – Северозападна Рила. Год. на СУ, кн.2-География, т. 93, 2003 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Геохимични изследвания на ландшафтите в басейна на р. Разметаница. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, кн. 2 „География“, т. 94. С., 2002 (в съавторство с Цв. Богданов)
 • Ландшафтно-екологични изследвания в района на гр. Димитровград. Год. На СУ, кн. 2 „География“, т. 95, 2003 (в съавторство с В. Стоянова)
 • Ландшафтно-геохимични изследвания в района на гр. Видин и Дунав мост II. Сп. Проблеми на географията, 2003 (в съавторство с П. Тановска)
 • Геохимията на ландшафтите – приоритетно научно направление при разкриване и решаване на екологични проблеми. Сборник „30 години катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда“, С., 2003
 • Регионална диференциация на ландшафтите в България. Сб. Природни науки. География. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“. 2003 (в съавторство с Ангел Велчев и Никола Тодоров)
 • Урбоекология (ландшафтно-геохимични аспекти). Сб. Географията вчера, днес и утре. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2004
 • Ландшафтни и геохимични изследвания в Мусаленския дял на Рила. Год. на СУ, кн. 2 „География“, т. 96, 2004 (в съавторство с Б. Попдимитров)
 • Еколого-геохимични проучвания в планината Голо бърдо, Год СУ, т. 97. С, 2005 (в съавторство с Р. Рангелова)
 • Ландшафтно-екологични изследвания в басейна на р. Черни Осъм. Год. СУ, кн. „География“, т. 98, С., 2007 (в съавторство с Й. Цветков)
 • Резултати от геохимични изследванияна аквалните ландшафти в райони на добив и преработка на медни руди. Год. СУ, кн. „География“, т. 99, С., 2007
 • Урбоекология и екогеохимия на градските ландшафти. Год. СУ, кн. 2 „География“, т. 100, С, 2008
 • Съвременна ландшафтна структура и геоекологично състояние на Габерската котловина (Бурел). Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 102, № 2 „География“ (електронен вариант), 2011 (в съавторство с Мимоза Контева и Зорница Чолакова)
 • Почвено-геохимични проучвания в планините Берковска и Козница (Западна Стара планина). Год. СУ, т. 104. кн. 2 „География“. С, 2013 (в съавторство със Зорница Чолакова)
 • Eкогеохимични проучвания в басейна на река Сазлийка (почви – първа част), Сп. Проблеми на географията, изд. БАН, 2011 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Eкогеохимични проучвания в басейна на река Сазлийка (дънни отложения – втора част), Сп. Проблеми на географията, изд. БАН, 2011 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Ландшафтно-геохимические особености Афонского полуострова (Северная Греция). Известия Русского географического общество, Вып. 4., 2011 (в съавторство с Димитър Желев)
 • Gegenwartige probleme bei der entsorgung von festen abfallen in den grob(z)en stadten Bulgariens. Abteilung fur Angewandte Geographie. Beitrage zum Symposium: „Kommunale Entsorgungs – und Umweltproblematik in Ost – Mitteleuropa nach der politischen Wende“, Graz, Austria, 1998 (в съавторство с N. Dimov)
 • Heavy metals in the bottom sediments of rivers technogenic and background regions in Bulgaria, 5-th International Simposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12 – 14 септември, Prague, 2000 (в съавторство с Z. Cholakova)
 • Landscape investigations in the border mountains between Bulgaria and Republic Macedonia. Зборник од Вториот конгрес но географите на Република Македониjа, Охрид, 3 – 5.11.2000 (в съавторство с Ангел Велчев, Никола Тодоров и Мимоза Контева)
 • Geochemistry of the Environment – global, regional and local aspects. First international conference Human dimensions of Global change in Bulgaria. 22 – 24 април, Sofia, Bulgaria, 2004
 • Landscape – ecological researches in the region of metallurgic enterprise „Kremikovci“. Third international conference „Global Changes and regional challennges“, 28 – 29 април 2006, Sofia, Bulgaria, 2006 (в съавторство с L. Filtchev)
 • Assessment of contemporary structure and geoecological status of the landscapes in Gaber Kettle (Burel) – In: Proceedings of the Fifth International Conference „Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation“, 17 – 18 април 2008, Sofia, Bulgaria, Univ. Press, 103 – 108 (в съавторство с M. Konteva, Z. Cholakova, B. Momerova)
 • Contemporary state of landscapes on northern slope of Berkovska planina mountain. „St. Kliment Ohridski“, In: Sixth International Conference: Global changes and regional development, 16 – 17 април 2010, Sofia, Bulgaria (в съавторство с M. Konteva, Z. Cholakova, N. Todorov)
 • Landscape and biogeochemical investigations in Aton peninsula (Mount Atos). In: Sixth International Conference: Global changes and regional development, 16 – 17 април 2010, Sofia, Bulgaria (в съавторство с T. Stoilkova)
 • Heavy Metals in Bottom Sediments of Dams of Martinka River’s Basin(Upper Thracian Plain). In: Seven International Conference: Global changes and regional development, April 2011, Sofia, Bulgaria (в съавторство с D. Zhelev, T. Stoilkova)
 • Contemporary state and geoecological problems of the landscapes in Berkovska and Koznitsa mountains (West Stara planina). In: Seven International Conference: Global changes and regional development, April 2011, Sofia, Bulgaria (в съавторство с M. Konteva, N. Todorov, Z. Cholakova, D. Zhelev, B. Momerova, A. Stepchich)
 • Ecogeochemical studies in the area of Medni rid (Bourgas region). In: Seven International Conference: Global changes and regional development, April 2011, Sofia, Bulgaria (в съавторство с K. Karacholova)
Статии с научно-педагогически характер
 • Геоекологичните проблеми като част от географското образование. Сп. Обучението по география, кн. 4 – 5, 1996 (в съавторство със Зорница Чолакова)
 • Въздухът – невидим за нас, но жизнено необходим за нашето съществуване. В Бюлетин за екологично образование, География, бр. 1, 1996 (в съавторство с Д. Йорданова, М. Амзина-Петрова)
 • Природната география на света – нови моменти в учебната програма на специалност география на СУ. В сб. Географията днес – наблюдения и анализи, С., Изд. Филвест, 1997 (в съавторство с Мимоза Контева)
 • Мониторинг на природната среда и географско образование. В сб. Географията днес – наблюдения и анализи, Изд. Филвест, С., 1997
 • Народните паркове в обучението по география за средния курс. Сп. Обучението по география, кн. 4 – 6, С, 1998
 • Ландшафтно-екологични аспекти на образованието в специалност „География“ в СУ „Св. Климент Охридски“. В сборник доклади „Наука, околна среда и устойчиво развитие“, „Faber“, В. Търново, 2002 (в съавторство с Мимоза Контева)
 • Опазване на природната среда – ключова тема за диалог между Република България и Република Турция. В сб. Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България, Изд. Формат Вижън, С., 2009. Пенин, Р. Туристическите ресурси на Република България и Република Турция – основа за интеркултурен обмен и образование. В сб. Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България, Изд. Формат Вижън, С., 2009
 • Централноазиатската експедиция (1923 – 1928) на семейство Рьорих – геограски аспекти. В сборник доклади от международна конференция Централноазиатската експедиция на Николай Рьорих (1923 – 1928). С., Камея, 2009
 • Географски аспекти на интеркултурния диалог между Р. България и Р. Турция. В сб. доклади на Международна научна конференция – География и регионално развитие. София, 14 -17 октомври 2010 (в съавторство с Мимоза Контева)
 • Doga ortaminin yakindan taninmasi – Bulgaristan cumhuriyeti ile Turkiye cumhuriyeti arasindaki dialog acisindan birincil bir konudur. Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey – Bulgaria, Uludag Universitesi, Bursa, 2009
 • Bir kulturlerarasi degisim ve egitim temeli olarak Bulgaristan cumhuriyeti ile Turkiye cumhuriyet nin turizm kaynaklary, Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey – Bulgaria, Uludag Universitesi, Bursa, 2009

Източници

редактиране
 1. Ландшафтознание и опазване на природната среда // Софийски университет. Посетен на 12.07.2015.
 2. Е-списание „Географ“ // geograf.bg. Посетен на 21 май 2019 г.
 3. а б Научни приноси
 4. а б в Румен Пенин – географията като приключение и пътешествие // Български географски портал geograf.bg, 10.12.2013. Посетен на 12.07.2015.
 5. а б в г д Стефанов, П. Доц. д-р Румен Пенин – пътешествията като начин на живот // Обучението по география бр. 4. 2004. 0204 – 6849. с. 51 – 58.
 6. Сведения о Румене Пенине на сайте интеллектуальной системы МГУ „ИСТИНА“ // Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАучно-технической информации. Посетен на 21 април 2016 г. (на руски)
 7. Република Доминика – 100-тната държава, която посетих // Български географски портал geograf.bg, 15.06.2015. Посетен на 12.07.2015.
 8. Програма на Първия български географски фестивал – Ямбол 2015 // Български географски портал geograf.bg, 22.04.2015. Посетен на 12.07.2015.

Външни препратки

редактиране