Флиш (швейцарски диалект Flysch, от нем. fliessen – „тека“) е поредица от морски седиментни скали, които са предимно с кластичен произход и се характеризират с редуване на няколко литологични слоя. Независимо от минералогичния състав на слоевете, гранулометричният им състав намалява нагоре по разреза. Общият капацитет на сериите обикновено е няколко хиляди метра.

ОписаниеРедактиране

Флишовите формации се образуват, като правило, на ранен етап от планинското строителство, на морското дъно (до 2000 метра под нивото на водата). Цикличното редуване на слоевете се обяснява с процеса на утаяване – периодично възникващи мътни потоци. Циклите имат дебелина (мощност) от няколко сантиметра до няколко дециметра и се състоят от 2 – 4 слоя. Долните слоеве понякога съдържат конгломерат или брекчия, превръщайки се в пясъчник, алевролит, детритален варовик, а горните са съставени от пелити. На долната повърхност на циклите има различни гиероглифи и фукоиди, които се появяват в резултат на ерозия от краткотрайни мътни потоци и в резултат на жизнената дейност на червеите, пълзящи по дъното.

Над флиша се натрупва моласа, образувана по-късно в активния етап на растеж на планинската структура, когато предпланинското (най-предното) корито се запълва с грубоотломъчни кластични отлагания. Под флиша има образувани шисти, характерни за дълбоководните условия. Флиш е открит в Урал (карбон), в Крим (триас), в Кавказ и Алпите (юра и креда) и в Карпатите (кайнозой).

Понякога флишът е свързан с находища на нефт и минерални води. Кавказкият флиш се характеризира с огромни запаси от циментови суровини – горнокредови варовици и висококачествени мергели. В района Новоросийск се разработва открита кариера.

Външни препраткиРедактиране