Хранително-вкусова промишленост

Хранително-вкусовата промишленост (наричана още „хранителна индустрия“) е основен стопански отрасъл, дял от леката промишленост, който се занимава с преработката на първични земеделски продукти и производство на храни, напитки и добавки за хранителни цели (овкусители, оцветители, ароматизатори и консерванти).[1] Основната част от суровините за хранително-вкусовата промишленост се произвеждат от селското стопанство и риболова.

Хранително-вкусова промишленост
КИД-2008
-C. Преработваща промишленост
→10. Производство на хранителни продукти
10.1. Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
10.2. Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.3. Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.4. Производство на растителни и животински масла и мазнини
10.5. Производство на мляко и млечни продукти
10.6. Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
10.7. Производство на хлебни и тестени изделия
10.8. Производство на други хранителни продукти
10.9. Производство на готови храни за животни
Хранително-вкусова промишленост в Общомедия

История на хранително-вкусовата промишленост редактиране

Исторически хранително-вкусовата промишленост възниква и се развива с възникването, и развитието на градовете през Средновековието. В тях се концентрира голям брой население, което се занимава със занаяти, търговия и други дейности, които не са свързани с добив и преработка на земеделски продукти, и храни. Така възниква необходимостта от преработка на земеделски продукти и производство на храни в промишлени количества. В началото в градовете възникват дребни хлебопекарни, млекарници и месарници, с което се поставя началото на хранително-вкусовата промишленост.

Интензификацията на хранително-вкусовата промишленост и нарастването на обемите на нейното производство е пряко свързано с процесите на урбанизация. През XXI век натуралното стопанство в развитите държави практически изчезва. Фермите се специализират в производството на строго определени видове продукция. Тя подлежи на стриктен контрол и отчетност по цялата производствена и търговска верига, която на практика изключва възможността за натурална размяна в значими количества.

Отрасли на хранително-вкусовата промишленост редактиране

Съвременната козметична и тютюнева индустрия са самостоятелни отрасли на леката промишленост, извън хранителната индустрия. Но първите козметични продукти (сапун, парфюми) са се произвеждали от животински мазнини и естествени растителни екстракти (розово масло), а тютюнът е растение, което се добива чрез земеделие. В тази връзка, поради историческата традиция и тясната специализация на отрасъла, специалистите по технология на етеричните масла и тютюна се подготвят в учебните заведения за хранително-вкусова промишленост. Някои обобщени статистически и икономически анализи понякога също включват дейността на козметичната и тютюневата индустрии в хранително-вкусовата промишленост, което в съвременната диверсифицирана икономика е отчасти нерелевантно.

Вижте също редактиране

Източници редактиране