Яков (на гръцки: Ιακώβ) е византийски духовник от XIII век.

Яков
Ιακώβ
православен духовник
Починал
Религияправославие

Биография

редактиране

Роден е в Ахея (Пелопонес), вероятно към края на XII век.[1] Около 1222 година е монах в манастира „Свети Мелетий“ в Китерон, на границата между Атика и Беотия.[2] Запазени са негови съчинения в проза и мерена реч, включително едно писмо до епирския деспот Теодор Комнин.[3] До него е отправено едно недатирано богословско послание на Никифор Влемид.[4] През октомври 1248 г. Яков, по това време вече охридски архиепископ, подарява два гръцки ръкописа на манастира „Свети Климент“.[5] Към 1253 г. той се оттегля на Света гора, където впоследствие е избран за игумен на Великата Лавра.[6] Умира не по-късно от 1293 г.[7]

  1. Дуйчев, И. Българско средновековие. С., 1972, 241.
  2. Mercati, S. G. Sulla vita e sulle opere di Giacomo di Bulgaria. – Известия на Българския археологически институт, 9, 1935, 165-176; Дуйчев, И. Българско средновековие. С., 1972, 226-227.
  3. Mercati, S. G., Iacobi Bulgariae archiepiscopi opuscula. – Bessarione, 33, 1917, 73-89, 208-227; препеч. в кн. Mercati, S. G. Collectanea bizantina, T.1, Bari, 1970, 66-98.
  4. Patrologia Graeca, ed. J.-P. Migne, T.142, Paris, 1865, col. 533-565.
  5. Angelov, B. St. Deux contributions à l'histoire de la culture médiévale bulgare. 2. Donation de l'archeveque d'Ohrid Jacob du XIIIe s. – Byzantinobulgarica, 4, 1973, 83-88.
  6. Дуйчев, И. Българско средновековие. С., 1972, 228-229, 241.
  7. Дуйчев, И. Българско средновековие. С., 1972, 241.

Изследвания

редактиране
  • Mercati, S. G. Sulla vita e sulle opere di Giacomo di Bulgaria. – Известия на Българския археологически институт, 9, 1935, 165-176
  • Дуйчев, И. Проучвания върху българското средновековие. – Сборник на БАН, 41, 1945, 115-122; препеч. в кн. Дуйчев, И. Българско средновековие. С., 1972, 225-241, 589
Йоаникий охридски архиепископ
(около – 1248)
Сергий