Александър Маджаров

Александър Н. Маджаров е български просветен деец от късното Българско възраждане в Македония.

Александър Маджаров
български просветен деец
Роден

Образование Солунска българска мъжка гимназия
Ученици в Солунската българска гимназия 1888 – 1889 г. Първи ред: Христо Гюрков от Щип, Константин Вълканов от Песочница, Иван Васков от Велес, Стоян Неделчев от Мелнишко, Втори ред: Александър Маджаров от Охрид, Велко Думев от Воден, Вангел Калеичев от Владово, Димитър Ляпов от Бобища, Трайче Антов от Скопие, Филип Георгиев от Лерин, Георги Палашев от Велес, Трети ред: Авксенти Георгиев от Куманово, Михаил Кратовалиев от Скопие, Йордан Илиев от Велес, Димитър Михов Попов от Горни Порой, Наум Темчев от Загоричани, Апостол Тръпчев от Воден, Христо Занешев от Воден, Тръпче Димитров Шаламанов от Воден, Александър Параспуров от Щип, Димитър Тодоров от Велес

БиографияРедактиране

Александър Маджаров е роден в големия български македонски град Охрид, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Завършва Солунската българска мъжка гимназия с петия випуск в 1890 година.[1] Преподава в българското класно училище в Костур.[2] След това е класен учител в Битоля. След Междусъюзническата война е арестуван от новите сръбски власти и на 26 юли 1913 година екстерниран в България, тъй като отказва да се обяви за сърбин.[3]

БележкиРедактиране

  1. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 90.
  2. Каратанасов, Златко. Черковно-училищната борба (1868 – 1903), Материали из миналото на Костурско, Костурско благотворително братство, София, 1935, стр. 32.
  3. Македония. История и политическа съдба, Том II, 1912 – 1941 г., Колектив, Издателство „Знание“ ООД, София, 1998 г., стр. 34.