Трайче Антов е български учител, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Трайче Антов
български просветен деец
Роден
1870 г.
Учил вСолунска българска мъжка гимназия
Ученици в Солунската българска гимназия 1888 - 1889 г. Първи ред: Христо Гюрков от Щип, Константин Вълканов от Песочница, Иван Васков от Велес, Стоян Неделчев от Мелнишко, Втори ред: Александър Маджаров от Охрид, Велко Думев от Воден, Вангел Калеичев от Владово, Димитър Ляпов от Бобища, Трайче Антов от Скопие, Филип Георгиев от Лерин, Георги Палашев от Велес, Трети ред: Авксенти Георгиев от Куманово, Михаил Кратовалиев от Скопие, Йордан Илиев от Велес, Димитър Михов Попов от Горни Порой, Наум Темчев от Загоричани, Апостол Тръпчев от Воден, Христо Занешев от Воден, Тръпче Димитров Шаламанов от Воден, Александър Параспуров от Щип, Димитър Тодоров от Велес

Биография редактиране

Антов е роден в 1870 година в Бразда, Скопско. В 1890 година завършва българската гимназия в Солун с петия випуск.[1] Работи като главен български учител в Кратово, където живее в къщата на семейство Шатеви и се сприятелява с Павел Шатев. По-късно работи като български учител в Скопие и приютява Шатев при едно от арестуванията му.[2] По-късно става директор на българското училище в Тетово. През юни 1903 година е арестуван от властите по подозрение в революционна дейност.[3] Преподава в Скопското българско педагогическо училище.[4] През учебната 1911/1912 година е преподавател в Скопското българско свещеническо училище.[5]

Бележки редактиране

  1. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 90.
  2. Шатев, Павел. В Македония под робство. Солунското съзаклятие (1903 г.). Подготовка и изпъленение. София, Библиотека „Български мемоари“, Издателство „Български писател“, 1968. с. 169 - 167.
  3. Тодоров, Н. (отговорен редактор). Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902/1904. Дипломатически документи. София, „Наука и изкуство“, 1978. с. 210.
  4. Училищнто дело в град Скопие и скопската околия през 1911/1912 учебна година // Илюстрация Илиндень 9 (89). Илинденска организация, ноември 1937. с. 11.
  5. Иванов, Ил. Училищното дело в гр. Скопие и скопската околия през 1911/1912 учебна година // „Илюстрация Илиндень“ IX (9 (89). София, ноемврий 1937. с. 11.