Бела Чао е популярна партизанска песен на италиански език от периода на Втората световна война. Музиката е по народни италиански мотиви, авторът е неизвестен. Песента е преведена и пята на множество езици

Италиански текстРедактиране

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato,
e ho trovato l'invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna,
sotto l'ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E le genti che passeranno,
Mi diranno „Che bel fior!“
È questo il fiore del partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
È questo il fiore del partigiano,
morto per la libertà.

Български текстРедактиране

Приложеният превод на български език е непрофесионален и цели да даде представа за песента.

Тази сутрин се събудих,
прекрасна моя, здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
Тази сутрин се събудих
и окупатора видях.
О, партизани, и мен водете,
прекрасна моя, здравей! Прекрасна моя, здравей, здравей, здравей!
О, партизани, и мен водете,
аз готов съм за смъртта.
Ако умра аз партизанин,
прекрасна моя, здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
Ако умра аз партизанин,
ти трябва да ме погребеш!
И погреби ме там в планината,
прекрасна моя, здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
И погреби ме там в планината,
под сянката на цвят красив.
А хората, които ще минават,
прекрасна моя, здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
А хората, които ще минават,
ще ми казват „Какво красиво цвете!“
Това е цветето на партизанин,
прекрасна моя, здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
Това е цветето на партизанин,
дал живота си за свобода.

Този текст е български пресъздаден по паметРедактиране

Във ранна утрин, когато станах
Прекрасна моя казах здравей, здравей, здравей!
Във ранна утрин когато станах
видях агресора у нас (2)
О, партизани с вас ме вземете
Прекрасна моя казах здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
О, партизани с вас ме вземете,
че тук от мъка ще умра (2)
И ако падна, другари в боя,
Прекрасна моя казах чао, казах чао, чао, чао.
И ако падна, другари в боя,
Вземете моя автомат!
А мене нейде, край росно цвете,
Прекрасна моя казах чао, казах чао, чао, чао
А мене нейде, край росно цвете,
ме погребете под върха! (2)
Ще минат хора, ще каже някой
Прекрасна моя казах чао, казах чао, чао, чао
Ще минат хора, ще каже някой -
прекрасно цвете под върха! (2).
А то е цвете за партизанин
Прекрасна моя казах здравей! Прекрасна, здравей, здравей, здравей!
А то е цвете за партизанин,
загинал в бой за свобода. (2)

Музикални файловеРедактиране

  Италиански, Ив Монтан (mp3)

  • www.anpi.rimini.it Bella Ciao and other partisans songs from the website of the Associazione Nazionale Partigiani d'Italia section of Rimini

  Английски, Mark Gunnery (mp3) (по текста на Чумбауамба)