Бромоводород

химично съединение

Бромоводородът (HBr) е неорганично съединение, безцветен, токсичен и корозивен газ. Смесен с влажен въздух образува мъгла, тъй като се поема влагата и образува бромоводородна киселина.

Бромоводородът може да бъде доставян втечнен в бутилки при налягане на парите си от около 20 atm (2 MPa) при стайна температура.

ПолучаванеРедактиране

Индустриално се получава при реакция на бром с излишък на водород при 500 °C. Също така се образува при като отпаден продукт при бромирането на различни органични съединения, например толуен:

Лабораторно може да се получи при реакция на натриев бромид или калиев бромид с фосфорна, оцетна или разредена сярна киселина:[3]

 
 
 

Концентрираната сярна киселина води до по-малък добив, защото окислява получения бромоводород обратно до бром:

 

Безводен бромоводород може да се получи чрез термичното разлагане на трифенилфосфониев бромид в кипящ ксилен.[4]

СвойстваРедактиране

Бромоводородът, подобно на хлороводорода, се разтваря добре във вода, при това се получава бромоводородна киселина. По този начин при насищане се достигат масови концентрации до 68,9%.

ПриложенияРедактиране

Бромоводородът се използва за получаване на неорганични и бромиране на различни органични съединения.[5]

Присъединяването на бромоводород към алкените води то получаването на алкилови бромиди:

 

Тези алкилиращи вещества са прекурсори на мастните аминопроизводни. Присъединителните реакции на бромоводород с алилхлорид и стирен водят до получаването на 1-бромо-3-хлоропропан и фенилетилбромид.

Бромоводородът реагира с дихлорометан до получаване на бромохлорометан, a след това и до дибромометан.

 
 

Алилбромидът се получава при добавянето на бромоводород към алилов алкохол:

 

ИзточнициРедактиране

  1. Lide, David R., ed. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 0-8493-0487-3
  2. Trummal, Aleksander и др. Acidity of Strong Acids in Water and Dimethyl Sulfoxide. // The Journal of Physical Chemistry A 120 (20). 2016. DOI:10.1021/acs.jpca.6b02253. с. 3663 – 3669.
  3. M. Schmeisser Chlorine, Bromine, Iodine in Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed. Edited by G. Brauer, Academic Press, 1963, NY. Vol. 1. p. 282.
  4. Hercouet, A.; LeCorre, M. (1988) Triphenylphosphonium bromide: A convenient and quantitative source of gaseous hydrogen bromide. Synthesis, 157 – 158.
  5. Dagani, M. J.; Barda, H. J.; Benya, T. J.; Sanders, D. C.. Bromine Compounds. // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 1926. DOI:10.1002/14356007.a04_405.