Отваря главното меню

Или ВЕИ са всички естествени природни източници на енергия, които практически са неизчерпаеми или съществуват неопределено дълго време.

Това основно са силата на вятъра, енергията от слънцето, запасената енергия на водата в язовирите, водните течения и вълни, топлината от земното ядро, газ от разлагането на био отпадъци и др.

В електро енергетиката, ВЕИ се свързва с ветрогенераторите, фотоволтаичните централи, геотермални паро и топлоцентрали,

С все по-нарастващия проблем с глобалното затопляне, много от конвенционалните източници вече се заместват от ВЕИ.

Учените продължават да търсят нови ВЕИ и да подобряват ефективността на съществуващите съоръжения за по-ефективно преобразуване на енергията от ВЕИ.