Голяма река (приток на Луда Камчия)

Вижте пояснителната страница за други значения на Голяма река.

Голяма река (Алмадере, известна също (на различните места по течението ѝ) и като Боаздере, Шиваровска река, Коджадере) е река в Стара планина, област Бургас – община Руен, десен приток на река Луда Камчия. Дължината ѝ е 25 km.

Голяма река
(Алмадере)
42.7625° с. ш. 27.1597° и. д.
42.8744° с. ш. 27.1828° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Бургас
Община Руен
Дължина25 km
Водосб. басейн113 km²
Начало
Мястона 1,3 km южно
от село Зайчар,
Община Руен
Карнобатска планина
Координати42°45′45″ с. ш. 27°09′34.92″ и. д. / 42.7625° с. ш. 27.1597° и. д.
Надм. височина554 m
Устие
Мястодесен приток на река Луда КамчияКамчияЧерно море
Координати42°52′27.84″ с. ш. 27°10′58.08″ и. д. / 42.8744° с. ш. 27.1828° и. д.
Надм. височина94 m

Голяма река води началото си от извор-чешма на 554 м н.в. в източната част на Карнобатска планина, на 1,3 км южно от село Зайчар, община Руен. До село Ябълчево тече в източна, а след селото в северна посока в широка долина. След село Шиварово долината ѝ се стеснява и придобива проломен характер. Влива се отдясно в река Луда Камчия на 94 м н.в., на 400 м западно от село Дъскотна, община Руен.

Площта на водосборния басейн на реката е 113 км2, което представлява 7,0% от водосборния басейн на река Луда Камчия.

Основен приток: Каяджикдере (ляв).

Реката е с дъждовно-снежно подхранване с максимален отток през месец март-април, а минимален – септември-октомври.

По течението на реката са разположени 4 села в Община Руен: Зайчар, Ябълчево, Вресово и Шиварово.

В горното и средно течение водите на реката се използват за напояване – язовир „Ябълчево“.

На протежение от 13,8 км, между селата Дъскотна и Ябълчево по долината на реката преминава участък от Републикански път III-208 от Държавната пътна мрежа Ветрино – Дългопол – Айтос.

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 142.