Граово

историко-географска и етнографска област

Граово е историко-географска и етнографска област в Западна България, област Перник.

Граово

Областта обхваща Брезнишката и Пернишката котловина, които са заключени между Завалско-Планската планинска редица (планините Завалска, Вискяр, Люлин и Витоша) на североизток и изток и Руйско-Верилската планинска група (планините Стража, Черна гора и Голо бърдо) на югозапад и юг. Граово се разделя от съседната област Мраката, заемаща Радомирското поле от планината Голо бърдо.

Релефът е нископланински и хълмист, разчленен от десните притоци на река Струма, в т.ч. Конска. Климатът е континентален с валежи под средните за страната. Почвите са предимно чернозем-смолници, кафяви горски и ливадни. В югоизточната ѝ част, в района на град Перник има находища на въглища (Пернишки въглищен басейн). В района на град Брезник има минерални извори. Климатичните и почвените условия предполагат сравнително слабо развитие на земеделие и животновъдство.

Етнографски районът е типично български и характерното за него е отсъствието на джамии по време на османското владичество.

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране