Двусъставно просто изречение

Двусъставно просто изречение е просто изречение с две главни части, тоест има и подлог, и сказуемо. Когато изречението не съдържа второстепенни части, то се нарича кратко, иначе се нарича разширено.[1]

Примери за кратки двусъставни прости изречения:

  • Петър излезе.
  • Детето спи.

Примери за разширени двусъставни прости изречения:

  • Котката мърка доволно.
  • Пролетният вятър лудува.
  • Яркото слънце нежно гали с лъчите си притихналото поле.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, ДИ „Народна просвета“, София, 1989 г., стр. 240 и стр. 243.