Двусъставно просто изречение

Двусъставните прости изречения са прости изречения, конструирани от двете главни части на изречението - подлог и сказуемо. В този тип изречения отсъстват второстепенни части.

Примери за двусъставни прости изречения:

  • Аз пия
  • Котката скимти
  • Слънцето грее

Вижте същоРедактиране