Двусъставно просто изречение

Двусъставно просто изречение е просто изречение, съдържащо както група на подлога, така и група на сказуемото.[1]

Примери за двусъставни прости изречения:

  • „Котката мърка.“
  • „Слънцето грее.“
  • „Децата играят на двора.“
  • „Верният приятел няма да те изостави никога.“

ИзточнициРедактиране

  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, Държавно издателство „Народна просвета“, София, 1989 г., стр. 240 и стр. 243.

Вижте същоРедактиране