Двусъставно просто изречение

Двусъставните прости изречения са прости изречения, конструирани от двете главни части на изречениетоподлог и сказуемо.[1] В този тип изречения отсъстват второстепенни части на речта.

Примери за двусъставни прости изречения:

  • Аз пия
  • Котката скимти
  • Слънцето грее

Източници редактиране

  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, Държавно издателство „Народна просвета“, София, 1989 г., стр. 240 и стр. 243.

Вижте също редактиране