Единадесета Плевенска въстаническа оперативна зона

Единадесета Плевенска въстаническа оперативна зона е териториална и организационна структура на т. нар. Народоосвободителна въстаническа армия (НОВА) по време на комунистическото съпротивително движение в България през Втората световна война (1941 – 1944).[1][2]

Единадесета Плевенска въстаническа оперативна зона на НОВА е създадена на 23 юли 1943 г. по време на нелегална разширена среща на плевенските окръжните ръководства на БРП (к) и РМС. Проведена е в местността Киризлика между с. Драгана и с. Катунец. На заседанието присъстват: Борис Копчев, Пело Пеловски, Слави Алексиев, Пеко Таков, Тома Стефанов, Любен Цветанов, Петър Нешев, Дочо Шипков, Стоян Едрев, Йото Курташев, Дочо Христов, Григор Вълев и др.[3] Зоната е разделена на три военнооперативни района: Плевенски, Ловешко-Троянски и Червенобрежки[4]. Щабът издава свой вестник „Народен партизанин[5]. По указание на Ц.К. на БРП (к) и Главния щаб на НОВА е сформиран щабът на зоната:

В зоната действат пет партизански отряда и бойни групи:

Източници

редактиране
  1. История на антифашиктката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 37
  2. проф. Йоно Митев, Въоръжената антифашистка борба в България, С., 1981
  3. Сб. Бойният път на Партизански отряд „Христо Кърпачев“, Военно издателство, София, 1975, с. 24 – 25.
  4. История на антифашиктката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 37
  5. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, второ допълнено издание, Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2006 с. 181
  6. История на антифашиктката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 99
  7. Петрова С. Деветосептемжрийската социалистическа революция в България, С., 1981, с. 265.