Отваря главното меню

Захарий е православен духовник, охридски архиепископ около 1460 година. Сведения за него се намират в съставеното изглежда на славянски, но запазено само на гръцки и румънски език житие на константинополския патриарх Нифонт II.[1]

Захарий
духовник

Религия Православие

Захарий владее гръцки и славянски език. Известно време той е монах в атонския манастир Ватопед, впослествие — духовник в Нарда, където Нифонт го среща и става негов послушник. Двамата заминават за Албания, за да проповядват срещу унията със западната църква. Прекарват известно време в Круя при Скендербег, а после се установяват в Охрид. След смъртта на Николай Охридски Захарий е избран за архиепископ „на всички българи, сърби, албанци и други области". С намесата на Мехмед II той обаче бива отстранен и заменен със султанския любимец Марк Ксилокарав. (Някои учени при все това смятат Захарий за пряк предшественик на архиепископ Доротей.[2]) Захарий заминава заедно с Нифонт за Цариград, за да потърси правата си, но не след дълго заболява и умира. Нифонт погребва своя духовен отец в османската столица.

БележкиРедактиране

  1. Румънската версия на житието съдържа доста повече подробности от гръцката: Literatura română veche, 1402-1647 (ed. G. Mihăilă, D. Zamfirescu). T.1. Bucureşti, 1969, 68-70; Viaţa sfântului Nifon o redacţiune grecească inedită (ed. V. Grecu). Bucureşti, 1944, 44-51.
  2. Суботић, Г. Пећки патријарх и охридски архиепископ Никодим. - Зборник радова Византолошког института, 21, 1982, 231-233.

ИзследванияРедактиране

Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 186.

Николай II охридски архиепископ (преди 1482 – ?) ?