Захари Торманов

Захари Емилов Торманов е български юрист, адвокат и университетски преподавател - доцент по облигационно и търговско право в Юридическия факултет на УНСС[1]. През 2019 г. е избран за декан на същия факултет. От 1996 г. е вписан и упражнява адвокатска дейност.

Захари Торманов
Захари Емилов Торманов
български юрист

Роден
1970 г.

Образование Университет за национално и световно стопанство
Право
Област Гражданско и търговско право
Работил в ЮФ при УНСС
Публикации Договорът - Практическо ръководство за търговски и граждански договори

БиографияРедактиране

Захари Торманов е роден в град Златоград през 1970 г. Висшето си образование със степен магистър завършва в Софийския университет, където се дипломира в специалност право, а по-късно и специалност „Управление и организация“ в същия университет. Работи като адвокат от 1996 г. През 2004 г. постъпва като асистент в катедра "Гражданскоправни науки" при Юридическия факултет на УНСС г.[2] Там през 2012 г. придобива докторска степен по гражданско и семейно право след защитата на дисертационния си труд „Договор за организирано туристическо пътуване“. Две години по-късно се хабилитира като доцент в същия факултет.[3]

Води семинарни занятия и лекции по търговско и облигационно право на студентите юристи, както и основи на правото на студенти по икономика. Автор е на учебник по търговско право, 5 монографии в областта на търговските договори, както и на множество статии в областта на частното право.

БиблиографияРедактиране

Списък на някои от по-основните трудове на Захари Торманов.

  • Торманов, З. Едноличен търговец. Сиби, С. 2006 г.
  • Торманов, З. Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти. Сиби, С. 2012 г.
  • Торманов, З. Договорът за организирано туристическо пътуване. Сиби, С. 2012 г.
  • Торманов, З. Прекратяване на договора. Сиби, С. 2013 г.
  • Торманов, З. (в съавторство) Договор за франчайзинг. Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му. ИК УНСС, С. 2020 г.
  • Торманов, З. Договорът - практическо ръководство за търговски и граждански договори. Сиби, С. 2020 (Седмо издание)
  • Торманов, З. Търговско право. ИК УНСС, С. 2020 г.

ИзточнициРедактиране