Класификационна организация

Класификационната организация, или корабен регистър, е орган, определящ и следящ за спазването на строги правила за проектирането, изграждането и експлоатацията на морски и речни плавателни съдове и съоръжения. Обект на наблюдение при провежданите периодични инспекции освен кораби са още офшорни платформи и подводници.

Създаването на първата и може би най-известна от тези класификационни организации датира от втората половина на 18 в., когато в Лондон в кафето на Едуард Лойдс се провеждат чести срещи между търговци, застрахователи, корабособственици и капитани на кораби. Не след дълго се заражда идеята за установяване на единни стандарти спрямо конструкциите на плавателните съдове, които биха подпомогнали застрахователите при възникване на инциденти.

Официалното създаване на организацията Lloyd’s, наречена по името на заведението, е през 1764 г. Тогава се прави опит да се разделят корабите по разни критерии:

  • според възрастта (в години),
  • според корпуса – A, E, I, O или U,
  • според оборудването – G, M, или B (добър, среден или лош).

По-късно се появяват и други подобни органи, класифициращи корабите по свои предварително одобрен начин, като Det Norske Veritas (1864), Germanischer Lloyd (1867), Bureau Veritas (1828), Registro Italiano (1861), Nippon Kaiji Kyokai (1899). Класификационите организации в света са над 50, като повечето от морските държави имат свои собствени регистри.

Собствениците на кораби, според SOLAS, са задължени да ги класифицират. В противен случай – ако това не бъде направено, при инцидент застрахователите не поемат отговорност за плавателни съдове неотговарящи на установените стандарти.

В състава на този вид организации влизат корабни инспектори, конструктори, машинни и електроинженери. Инспекторите, наети на работа от класификационна организация, контролират корабите на всички етапи от тяхното развитие и опериране, за да са уверят, че тяхното проектиране, работа по изграждането и експлоатацията отговарят на предвидените норми. Процесът обхваща проверка на цялостната структура, машинно и навигационно оборудване.

ИзточнициРедактиране

Класификационните организации в морската индустрия Архив на оригинала от 2013-08-05 в Wayback Machine.