Комутативност

(пренасочване от Комутативен закон)

Комутативността е свойството на някои бинарни операции да запазват стойността си при размяна местата на двата операнда.

Формална дефиницияРедактиране

Бинарната операция   над множеството S е комутативна ако е изпълнено:

  за всички  

ПримериРедактиране

Комутативни са събирането и умножението на числа, обединението и сечението на множества:

x + y = y + x
x.y = y.x
AB = BA
AB = BA

Некомутативни са например операциите разлика и декартово произведение на множества.

A \ BB \ A
A × BB × A
A > BB > A