Международна минералогическа асоциация

Международната минералогическа асоциация (International Mineralogical Association) (IMA) е създадена през 1958 г. като организация с нестопанска цел. Сдружението поддържа международното сътрудничество между официалните минералогични общества в 39 държави. Целта му е да стандартизира номенклатурата на над 4000 минерала, известни дотогава и да насърчава развитието на науката минералогия. Освен това дава имена на новооткритите минерали и ревизира при нужда наименованията на съществуващите. Работата му е регламентирана от неговия устав. IMA редовно предоставя информация чрез доклади и новини до Минералогичните национални дружества или групи. Освен това е тясно свързана с Международния съюз за геологически науки (IUGS) и поддържа редовни контакти с неговите поделения.[1] Публикува официални отчети в някои минералогични списания с правила и норми за всички аспекти на номенклатурата на минералите и някои минерални групи.

ЧленовеРедактиране

В началото на 2011 г. в IMA членуват националните минералогични организации на следните 39 държави[2][3]:

Комисии и работни групиРедактиране

В началото на 2011 г. към организацията функционират 8 комисии, 5 работни групи и два комитета.

Комисии:[43]

 • Приложна минералогия (Applied Mineralogy) (CAM)
 • Минерален растеж и повърхностни процеси Mineral Growth and Interface Processes (CMGIP)
 • Гемологични материали (Gem Materials) (CGM)
 • Минералогични музеи (Museums) (CM)
 • Нови минерали, номенклатура и класификация (New Minerals, Nomenclature and Classification) (CNMNC). Тази комисия е създадена през юли 2006 г. чрез сливане на Комисията по нови минерали и минерални наименования (CNMMN), която съществува от 1959 г. и Комисията по класифициране на минералите, по искане на двете комисии. Целта и е да се справя с всички проблеми във връзка с номенклатурата и съществуващите системи за класификация на минералите и да предоставя консултации на минералогичните общности.
 • Рудна минералогия (Ore Mineralogy) (COM)
 • Физика на минералите (Physics of Minerals) (CPM)

Работни групи:[43]

 • Минерални включения (Inclusions in Minerals) (WGIM)
 • Минерални равновесия (Mineral Equilibria) (WGME)
 • Минералогия на околната среда и геохимия (Environmental Mineralogy and Geochemistry) (WGEMG)
 • Състав и еволюция на земните недра (Solid Earth Composition and Evolution)

Съветът на IMA заседава един път годишно, а между две негови заседания въпросите се разглеждат и разрешават от Изпълнителния комитет на IMA. Съветници и служители на комисиите и работните групи се избират по време на Общото събрание на IMA, което се свиква на всеки четири години.[1]

НаградиРедактиране

През 2006 г. на среща в Давос, Швейцария, Съветът на IMA решава да присъжда награда за високи постижения в минераложките изследвания. Наградата представлява сребърен медал, на чиято лицева страна е изобразено логото на организацията, а на обратната е изписан текстът "For Excellence in Mineralogical Research". Присъжда се на всеки две години. Носителят на наградата се избира на база научни постижения, представени главно чрез научни публикации и оригинални изследвания в минералогията. За първи път медалът е връчен през юли 2008 г. на професора от университета на Аризона Charles Prewitt. Вторият носител е канадският кристалограф и кристалохимик проф. Frank C. Hawthorne, който получава медала през юни 2009 г.[44]

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. а б About IMA
 2. IMA/Supporting Organizations
 3. Directory/Supporting Organizations
 4. Geological Society of Australia
 5. Österreichische Mineralogische Gesellschaft
 6. Asociación Mineralógica Argentina
 7. André-Mathieu FRANSOLET
 8. Sociedade Brasileira de Geologia
 9. Българско минералогическо дружество
 10. Mineralogical Society of Great Britain & Ireland
 11. Deutsche Mineralogische Gesellschaft
 12. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία – Geological Society of Greece
 13. Mineralogical Society of Denmark
 14. Prof. Magdy Mahmoud Abdel Fattah Khalil
 15. What does IGS stand for?
 16. The Indian mineralogist:Journal of the Mineralogical Society of India
 17. Welcome to the Spanish Mineralogical Society web page
 18. Società Italiana di Mineralogia e Petrologia
 19. Mineralogical Association of Canada
 20. The Chinese Society of Mineralogy, Petrology and Geochemistry'
 21. Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
 22. Rules of the New Zealand Geochemical andMineralogical Society
 23. International Mineralogical Association/Norway
 24. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin)
 25. Sociedade Geologica de Portugal
 26. Mineralogical Society of Romania
 27. Российское минералогическое общество
 28. Mineralogical Association of South Africa
 29. Mineralogical Society of America
 30. Slovenská geologická spoločnosť
 31. Slovensko Geološko Društvo
 32. International Mineralogical Association/Uzbekistan
 33. CBIT-Українське мінералогічне товариство
 34. Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémai Szakosztály
 35. Suomen mineraloginen seura r.y.
 36. Société Française de Minéralogie et de Cristallographie
 37. Hrvatsko Geološko Društvo
 38. Česká geologická společnost
 39. SSMP: Schweizerische Mineralogische und Petrographische Gesellschaft
 40. Varuträsk mineral och geologi
 41. Big List of Korean Scientific Societies
 42. The Mineralogical Society of Japan
 43. а б IMA/Commissions, Working Groups & Committees
 44. IMA medal