Министър на земеделието и горите на България

Министърът на земеделието и горите е член на правителството и върховен орган на държавната власт осъществяващ държавната политика в областта на земеделието и горите на Народна република България и република България в периодите 1947 – 1948, 1957 – 1960, 1986 и 1987 – 1990 и 1999 – 2007 г.когато стои начело на Министерството на земеделието и горите. Избира се от Народното събрание.

МинистриРедактиране

Министър на земеделието и горите (1947 – 1948)Редактиране

правителство име дати партия
Г. Димитров 2 Георги Трайков 11 декември 1947 – 19 декември 1948 БЗНС  

Министър на земеделието и горите (1957 – 1960)Редактиране

правителство име дати партия
Югов 1 Станко Тодоров 1 февруари 1957 – 11 юли 1957 БКП  
Югов 1 Иван Пръмов 11 юли 1957 – 15 януари 1958 БКП  
Югов 2 Иван Пръмов 15 януари 1958 – 29 април 1960 БКП  

Министър на земеделието и горите (1986)Редактиране

правителство име дати партия
Филипов Алекси Иванов 24 март 1986 – 19 юни 1986 БЗНС  
Атанасов Алекси Иванов 19 юни 1986 – 26 декември 1986 БЗНС  

Председател на Съвета по селско и горско стопанство (1986 – 1987)Редактиране

правителство име дати партия
Атанасов Алекси Иванов 26 декември 1986  – 19 август 1987 БЗНС  

Съветът по селско и горско стопанство при Министерския съвет е създаден с решение на 9 Народно събрание на 25 декември 1986 г. Това един от четирите съвета при МС които по своята структура са уникални в политическата история тъй като в изпълнение на своите функции те издават решения които имат силата на актове на Министерския съвет тоест на решения на правителството и така са равни на Министерския съвет независимо от неговото съществуване като това е без аналог в историята на българската политика нито преди нито след тяхното закриване. Председателите на тези съвети са и Заместник-председатели на Министерския съвет (вицепремиери) но функциите на Председатели на тези съвети ги изравняват с министър-председателските в областта на съответния ресор и решенията на съвета по селско и горско стопанство не само имат силата на актове на Министерския съвет но и са задължителни за министерствата и другите ведомства.[1]

С решението на Народното събрание от 25 декември 1986 г. Алекси Иванов е избран за Заместник-председател на Министерския съвет (Вицепремиер) и Председател на Съвета по селско и горско стопанство при МС който е единствен негов ръководител. Също така Съветът по селско и горско стопанство при МС осъществява единно държавно ръководство и координира дейностите в аграрно промишления комплекс на страната което е основна негова функция.

Министър на земеделието и горите (1987 – 1990)Редактиране

правителство име дати партия
Атанасов Алекси Иванов 19 август 1987 – 19 декември 1988 БЗНС  
Атанасов Георги Менов 19 декември 1988 – 8 февруари 1990 БЗНС  

Министър на земеделието и горите (1999 – 2007)Редактиране

правителство име дати партия
Костов Венцислав Върбанов 21 декември 1999 – 24 юли 2001 БЗНС-НС  
Симеон II Мехмед Дикме 24 юли 2001 – 23 февруари 2005 ДПС  
Симеон II Нихат Кабил 23 февруари 2005 – 17 август 2005 ДПС  
Станишев Нихат Кабил 17 август 2005 – 18 юли 2007 ДПС  

ИзточнициРедактиране

  • Ташев, Ташо. Министрите на България 1879-1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“ / Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9.
  • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.