Пещера (община)

община в България
(пренасочване от Община Пещера)
Вижте пояснителната страница за други значения на Пещера.

Община Пещера се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пазарджик.

Пещера (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Пазарджик
Площ158,418 km²
Население22 575 души
Адм. центърПещера
Брой селища3
Сайтwww.peshtera.bg
Управление
КметЙордан Младенов
(независим политик; 2019)
Общ. съвет21 съветници
  • ГЕРБ (6)
  • БСП (5)
  • ВМРО (3)
  • Стелиян Варсанов за Пещера (3)
  • ДПС (2)
  • РБ (1)
  • Бъдеще за Пещера (1)
Пещера (община) в Общомедия
Табела на влизане в общината
Стара река в Пещера

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в източната част на Област Пазарджик. С площта си от 158,418 km2 е най-малката сред 12-те общините на областта, което съставлява 3,54% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е средно планински, хълмист и равнинен, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Западните Родопи.

От югозапад на североизток през общината протича Стара река (десен приток на Марица) с част от средното си течение. Районите северозападно от нейната долина се заемат от югоизточните части на рида Къркария. Неговата максимална височина в пределите на общината връх Костина могила (1440 m) се намира северозападно от летовището „Св. Константин“.

На югоизток от долината на Стара река в пределитена община Пещера попадат крайните северозападни разклонения на рида Равногор, който е крайния североизточен дял на Баташка планина. На територията на общината се издига до 1428 m н.в.

В североизточните части на община Брацигово се простират крайните западни разклонения на ниските Бесапарски ридове с височина до 525 m – връх Копана могила (източно от село Капитан Димитриево). Северно от град Пещера чрез седловина висока 499 m те се свързват с рида Къркария.

В района на село Капитан Димитриево, между двете разклонения на Бесапарските ридове се вклинява част от Горнотракийската низина и тук северозападно от селото се намира най-ниската точка на общината – 240 m н.в.

Основна водна артерия на община Брацигово е Стара река (десен приток на Марица), която протича през нея от югозапад на североизток с част от средното си течение на протежение от около 15 km. Тя навлиза в общината Пещера от община Батак като тече в дълбока проломна долина между ридовете Къркария на северозапад и Равногор на югоизток. В района на град Пещера образува малко долинно разширение, след което отново навлиза в тесен пролом, този път между Бесапарските ридове на север и рида Равногор на юг. След като излезе от пролома напуска пределите на общината.

На територията на общината съществуват осем гравитачни извора с минимален дебит 20 l/s и максимален дебит 42 l/s, сондажни кладенци с дебит 30 l/s и един карстов извор с дебит 12 – 30 l/s. Водните ресурси в община Пещера са достатъчни за 100% водоснабдяване на населението, което е осъществено.

Климатът в общината е умерен, без резки температурни колебания. Средната надморска височина на град Пещера е 461 m. Средната годишна температура е 12,6 °С. Валежите са сравнително добри – от 670 до 680 l/m² годишно.

Преобладаващите типове почви в общината са канелено-горските и алувиално-ливадните, което благоприятства развитието на зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, тютюнопроизводството и животновъдството.

От общата територия на община Пещера около 40% са заети с гори, което се отразява благоприятно върху екологията и способства за развитието на дърводобива, дървопреработването и ловния туризъм.

Население

редактиране

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 18 899 100,00
Българи 12 340 65,29
Турци 2797 14,80
Цигани 749 3,96
Други 205 1,08
Не се самоопределят 225 1,19
Не отговорили 2 583 13,67

Населени места

редактиране

Общината има 3 населени места с общо население от 14 742 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Пещера, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Капитан Димитриево 651 22,990 Аликочово Радилово 1203 45,183
Пещера 12870 90,245 ОБЩО 14742 158,418 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • през 1894 г. – заличено е с. Форцево без административен акт поради изселване;
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Аликочово на с. Капитан Димитриево.

Транспорт

редактиране

В източната част на общината, от изток на запад преминава последният участък от 3,3 km от трасето на жп линията СтамболийскиКричимПещера.

През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 22 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране