Ракитово (община)

община в област Пазарджик
(пренасочване от Община Ракитово)

Община Ракитово се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пазарджик.

Ракитово (община)
Изглед към село Дорково и градовете Костандово и Ракитово
Изглед към село Дорково и градовете Костандово и Ракитово
      
Общи данни
Областобласт Пазарджик
Площ246.44 km²
Население15 696 души
Адм. центърРакитово
Брой селища3
Сайтrakitovo.bg
Управление
КметГеорги Холянов
(БЗНС; 2022)
Общ. съвет
Ракитово (община) в Общомедия
Топографска карта на община Ракитово.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в южната централна част на област Пазарджик. С площта си от 246,438 km2 заема 7-о място сред 12-те общините на областта, което съставлява 5,5% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е високо и средно планински, а в централната ѝ част равнинен, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Западните Родопи.

Южната половина на общината е заета от северозападните, най-високи части на Баташка планина. В крайния югозападен ъгъл на общината, на границата с община Велинград се издига най-високата точка на планината и на общината – връх Голяма Сюткя 2186 m.

В останалата северна и североизточна част се простират югозападните полегати склонове на западнородопския рид Къркария. На около 5 km североизточно от село Дорково, на границата с община Пазарджик се извисява най-високият връх на рида Калчиш 1475 m.

В крайния северен ъгъл на община Ракитово, северозападно от проломната долина на Чепинска река в пределите на общината попадат много малка част от югозападните стръмни склонове на друг западнородопски рид – Алабак.

Районът между Баташка планина на юг и Къркария на север в средата на общината се заема от източната, висока част на Чепинската котловина.

Най-ниската точка на общината от 458 m н.в. се намира в коритото на Чепинска река в близост до жп гара Цепина.

В северната част на общината, на протежение от около 4 – 5 km в много дълбока проломна долина протича част от долното течение на Чепинска река.

Основна водна артерия на общината е река Мътница. Тя изтича от язовир Батак като тече в началото на североизток, а след това на северозапад в дълбока и залесена долина. Североизточно от село Дорково завива на югозапад и навлиза в Чепинската котловина, където преминава през град Костандово, завива на запад и напуска пределите на общината. Нейни основни притоци са Връбница и Ракитовска Стара река (леви).

Южната част на общината се отводнява от река Лепеница (десен приток на Чепинска река), водеща началото си от подножието на връх Голяма Сюткя и нейните малки притоци.

Население

редактиране

Етнически състав

редактиране
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[1]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Неотговорили
Общо 15 064 8234 40 2373 54 171 4192 100.00 54.66 0.26 15.75 0.35 1.13 27.82
Ракитово 8122 4426 24 1829 29 130 1684 Ракитово 54.49 0.29 22.51 0.35 1.60 20.73
Костандово 4168 2153 381 24 1601 Костандово 51.65 9.14 0.57 38.41
Дорково 2774 1655 163 17 907 Дорково 59.66 5.87 0.61 32.69

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

редактиране

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:[2]

Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
2003 12.2 9.8 +2.4
2005 12.8 9.7 +3.1
2008 12.3 9.9 +2.4
2010 12.1 10.9 +1.2
2012 12.4 12.4 +0,0
2014 11.9 13.1 -1.2
2015 11.0 15.2 -4.2
2016 10.1 11.8 -1.7
2019 9.8 13.5 -3.7
2020 10.6 15.6 -5.0

Населени места

редактиране

Общината има 3 населени места с общо население 13 490 жители към 7 септември 2021 г.[3]

Списък на населените места в община Ракитово, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Дорково 2472 79,459 Ракитово 6997 117,099
Костандово 4021 49,880 ОБЩО 13490 246,438 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Ракитово за с.гр.т. Ракитово;
  • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – признава с.гр.т. Ракитово за гр. Ракитово;
  • Реш. МС № 615/обн. 16.09.2003 г. – признава с. Костандово за гр. Костандово.

Транспорт

редактиране

През северната част на общината, по долината на Чепинска река преминава участък от 4 km от трасето на теснолинейната жп линия СептемвриВелинградДобринище (от km 13,7 до km 17,7).

През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 23,7 km:

Топографска карта

редактиране

Литература

редактиране

Външни препратки

редактиране

Източници

редактиране