Равногор (рид)

планински рид в България

Равногор е планински рид в северната част на Западните Родопи, крайно североизточно разклонение на Баташка планина, на територията на Област Пазарджик.[1]

Равногор
41.908° с. ш. 24.331° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
МестоположениеБългария (Област Пазарджик)
Част отРодопи
(Западни Родопи)
Най-висок връхСанджак
Надм. височина1787,4 m

Ридът се простира от югозапад на североизток на около 20 км и ширината му достига до 18 км. На запад и изток склоновете му се спускат стръмно, на места отвесно към долините на Стара река и Въча, които я отделят съответно от рида Къркария и Върховръшкия рид на рида Чернатица. На север долината на Стара река го отделя от Бесапарските ридове. от долината на Равногорска река (десен приток на Стара река) се разделя на две части – източна и западна.[1]

Южните му части са със заравнени била, издигащи се до 1800 м и тук се намира най-високата му точка връх Санджак (1878,4 м). Източните и западните склонове на северните му части са стръмни, скалисти и недостъпни към долините на Стара река и Въча, а северните стъпаловидно затъват към планинското подножие. Билата му са изградени от олигоценски риолити, изпод които излизат гнайси; шисти и старотерциерни седименти. По течението на река Въча са изградени язовирите „Кричим“ и „Въча“ и „Цанков камък“. Почвите са кафяви планинско-горски. Южните му части са обрасли с гъсти иглолистни гори (бял бор, ела, смърч), а северните му са предимно обезлесени. Развит дърводобив и слабо застъпено селско стопанство.[1]

Планината предлага идеални условия за отдих и туризъм. Летовища: „Атолука“ и „Розовски вриз“. Природна забележителност е пещерата Снежанка над град Пещера.[1]

В планината и по нейните склонове и подножия са разположени 3 града Брацигово, Кричим и Пещера и 6 села: Жребичко, Козарско, Нова махала, Равногор, Розово и Фотиново.[1]

През планината и по част от нейните подножия преминават участъци от 3 пътя от Държавната пътна мрежа:

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране