Рудозем (община)

(пренасочване от Община Рудозем)

Община Рудозем се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян.

Рудозем (община)
Map of Rudozem municipality (Smolyan Province).png
Общи данни
Област Област Смолян
Площ 182.92 km²
Население 9 714 души
Адм. център Рудозем
Брой селища 22
Сайт www.rudozem.com
Управление
Кмет Румен Пехливанов
(ДПС)
Общ. съвет 17 съветници
• ДПС (11)
• ГЕРБ (5)
• РБ (1)
Bulgaria Rudozem Municipality geographic map bg.svg
Рудозем (община) в Общомедия

ГеографияРедактиране

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Общината се намира в южната част на област Смолян. С площта си от 182,919 km2 е 6-а по големина сред 10-те общини на областта, което съставлява 5,73% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурсиРедактиране

РелефРедактиране

Релефът на общината е ниско и средно планински, а в най-южната ѝ част високо планински. Условно се простира в крайната югозападната част на Източните Родопи и в югоизточната част от Западните Родопи.

Около 100 km2 от територията на общината, разположена между река Арда на север, Чепинска река на изток, границата с община Смолян на запад и държавната ни граница с Гърция на юг се заема от крайните източни части на мощния граничен Ардински дял на Западните Родопи. В него на границата с Гърция, на около 6 km по права линия южно от село Пловдивци се издига първенецът му връх Циганско градище 1826,9 m, най-високата точка на община Рудозем.

Северно от река Арда, в пределите на общината попада крайната югоизточна, ниска на част на друг западнородопски рид – Кайнадинския. На 1 km западно от село Дъбова се намира най-високата му точка в община Рудозем – 1225,2 m.

Югоизточно от река Арда и източно от Чепинска река се простират последните югозападни разклонение на източнородопския рид – Жълти дял с Добри връх 1449,7 m, разположен на граничната бразда, южно от село Чепинци.

Североизточно от квартал „Койнарци“ на град Рудозем, на границата с община Мадан, в коритото на река Арда се намира най-ниската ѝ точка – 666 m н.в.

ВодиРедактиране

Основна водна артерия на община Рудозем е река Арда. Тя протича през северната част на общината от запад на изток, а след град Рудозем – на североизток в дълбока и тясна долина, на протежение от около 16 km, с част от горното си течение. Навлиза в общината западно от село Бяла река, минава през него и през град Рудозем и североизточно от неговия квартал „Койнарци“ напуска пределите ѝ. Основни нейни притоци на територията на общината са два: Елховска река (десен) и Малка река (ляв, влива се в нея в квартал „Възраждане“ на Рудозем). Елховска река (20 km) е първият по-голям приток на Арда. Тя води началото си от североизточното подножие на граничния връх Кулата и по цялото си протежение тече на север в дълбока и залесена долина. Минава през селата Пловдивци, Елховец и Войкова лъка, като на трите места образува малки долинни разширения и в град Рудозем се влива отдясно в Арда. В центърът на града в нея отдясно се влива най-големият ѝ приток Чепинска река, която по цялото си протежение служи за граница между Източните и Западните Родопи.

НаселениеРедактиране

Етнически състав (2011)Редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 10 069 100,00
Българи 6774 67,28
Турци 41 0,41
Цигани -
Други 738 7,33
Не се самоопределят 122 1,21
Не отговорили 2394 23,78

Движение на населението (1934 – 2011)Редактиране

Община Рудозем
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011
Население 4501 5404 12300 13354 12135 12320 12001 10875 10069
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени местаРедактиране

Общината има 23 населени места с общо население от 10 069 жители (към 01.02.2011).[2]

Списък на населените места в община Рудозем, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Боево 6 - в з-щето на гр. Рудозем Кокорци - - Кокора, в з-щето на гр. Рудозем
Борие 239 - в з-щето на гр. Рудозем Коритата 204 - в з-щето на с. Пловдивци
Бреза 9 - Муртазовска, в з-щето на с. Чепинци Мочуре 27 7,277
Бърчево 197 - в з-щето на с. Войкова лъка Оглед 172 5,862
Бяла река 262 - в з-щето на гр. Рудозем Пловдивци 257 31,119 Бююк дере
Витина 175 8,884 Кючук дере Поляна 91 4,598
Войкова лъка 368 6,971 Маджарска Равнината 162 8,603
Грамаде 164 - в з-щето на с. Оглед Рибница 327 14,598 Балък дере
Добрева череша 11 - в з-щето на гр. Рудозем Рудозем 3763 36,685 Палас
Дъбова 4 - Уручевци, в з-щето на гр. Рудозем Сопотот 365 - Пискюлиите, в з-щето на с. Рибница
Елховец 1105 19,564 Януз дере Чепинци 2099 35,024 Чангър дере
Иваново 62 3,734 ОБЩО 10069 182,919 11 населени места са без землища

Административно-териториални промениРедактиране

 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува м. Муртазовска на м. Бреза;
– преименува м. Муртаза на м. Бърчево;
– преименува с. Кючук дере на с. Витина;
– преименува м. Маджарска на м. Войкова лъка;
– преименува с. Януз дере на с. Елховец;
– преименува м. Кокора на м. Кокорци;
– преименува м. Бекировска на м. Оскрушево;
– преименува с. Бююк дере на с. Пловдивци;
– преименува м. Балък дере на м. Рибница;
– преименува с. Палас на с. Рудозем;
– преименува м. Пискюлиите на м. Сопотот;
– преименува с. Чангър дере на с. Чепинци;
 • Указ № 352/обн. 12.10.1956 г. – признава н.м. Кучкар за отделно населено място – с. Оглед;
 • Указ № 582/обн. 29.12.1959 г. – заличава м. Малка река (Брахомчиновци) и я присъединява като квартал на м. Добрева череша;
 • Указ № 38/обн. 02.02.1960 г. – признава с. Рудозем за гр. Рудозем;
 • Указ № 381/обн. 25.10.1960 г. – преименува м. Уручевци на м. Дъбова;
 • Указ № 881/обн. 30.11.1965 г. – заличава м. Борце поради изселване;
 • Указ № 757/обн. 08.05.1971 г. – заличава махалите Даровица и Шереметево и ги присъединява като квартали на с. Витина;
– заличава м. Кокалич и я присъединява като квартал на с. Елховец;
– заличава м. Дабок и я присъединява като квартал на м. Поляна;
– заличава махалите Койнаре, Мейково и Оскрушево и ги присъединява като квартали на гр. Рудозем;
– признава м. Войкова лъка за с. Войкова лъка;
– признава н.м. Иваново за отделно населено място – с. Иваново;
– признава м. Коритата за с. Коритата;
– признава м. Мочуре за с. Мочуре;
– признава м. Поляна за с. Поляна;
– признава н.м. Равнината (от с. Смилян) за отделно населено място – с. Равнината;
– признава м. Рибница за с. Рибница;
 • Указ № 2932/обн. 30.09.1983 г. – заличава м. Кокора (Янево) и я присъединява като квартал на с. Чепинци;
 • Указ № 970/обн. 04.04.1986 г. – заличава м. Осиката поради изселване;
 • На основание §7 (т.3) от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ, бр. 63/1995 г.) всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села;
 • Указ № 368/обн. 21.10.1998 г. – отделя с. Равнината и неговото землище от Община Смолян и го присъединява към и го присъединява към Община Рудозем.

ТранспортРедактиране

През общината преминават изцяло или частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 43,3 km:

Топографска картаРедактиране

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране