Угърчин (община)

(пренасочване от Община Угърчин)

Община Угърчин се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Ловеч.

Угърчин (община)
Map of Ugarchin municipality (Lovech Province).png
      
Герб
Общи данни
Област Област Ловеч
Площ 523.1 km²
Население 6 528 души
Адм. център Угърчин
Брой селища 11
Управление
Кмет Станимир Петков
(ГЕРБ)
Общ. съвет 13 съветници
• ГЕРБ (4)
• БСП (4)
• Народен съюз (2)
• Заедно за Угърчин (2)
• РБ (1)
Bulgaria Ugarchin Municipality geographic map bg.svg
Угърчин (община) в Общомедия

ГеографияРедактиране

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Общината е разположена в централната и северна част на Област Ловеч. С площта си от 523,103 km2 заема 4-то място сред 8-те общините на областта, което съставлява 12,67% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурсиРедактиране

РелефРедактиране

Релефът на общината е средно и ниско планински и хълмист, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Средния Предбалкан, като на нейна територия се намират части от пет орографски единици.

Най-южната част на общината се заема от северните склонове на най-високата планина на ПредбалканаВасильовска планина, с връх Васильов 1490 m, издигащ се в най-южната точка на общината.

Северно от нея, през средата на община Угърчин се издига рида Гагайка. Той започва на запад от пролома Боаза на река Вит и завършва под името Кичера при село Микре. Най-високата му точка връх Агъла (523 m) се издига североизточно от село Сопот, а северно от селото Сопотска река го проломява с дълбока каньоновидна долина. Източно продължение на рида Гагайка са Микренските височини (връх Пашаалан 875 m), от които в пределите на общината попадат западните и северозападните им части.

Северно от рида Гагайка и Микренските височини са разположени ниските Угърчинските височини, които заемат почти 2/3 от цялата площ на община Угърчин. Тяхната максимална височина връх Палангурска могила (507 m) се намира в най-югозападната им част, северно осело Славщица. Угърчинските височини са разделени на две половини, западна и зточна от дълбоката, на места каньоновидна долина на река Каменица. В нейното корито, северно от село Драгана се намира най-ниската точка на общината – 191 m н.в.

Петата последна орографска единица в общината – Ловчанските височини се простират в най-източната ѝ част, със своите югозападни разклонения. Тук североизточно от заличеното село Киркова махала се издига най-високият им връх Гюнето (655 m).

ВодиРедактиране

Над 95% от територията на община Угърчин принадлежи към водосборния басейн на река Вит. Основна водна артерия е десния приток на Вит река Каменица (49 km). Тя извира под връх Гюнето в Ловчанските височини, тече на запад, северозапад и север в широка долина до махала Съботковци. След това реката навлиза в дълбок каньон, при село Драгана излиза от каньона, а след селото навлиза във втори и напуска пределите на общината. На нея, в широко долинно разширение е разположен общинския център град Угърчин. Основни притоци на Каменица са реките: Сопотска река (Батънска река, ляв) и Катунецка река (Тоша, десен).

Южната част на община Угърчин се отводнява от друг десен приток на Вит – река Калник (41 km) заедно с нейните леви притоци Лесидренска река (19 km) и Команска река.

На река Калник е изграден големият язовир Сопот, като в пределите на общината попада неговата долна част и преградната му стена.

В крайния изток на общината, през землището на село Голец протича река Дрипла, която е ляв приток на река Осъм и, която отводнява останалите 5% от територията ѝ.

НаселениеРедактиране

Етнически състав (2011)Редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 6505 100,00
Българи 5291 81,34
Турци 107 1,64
Цигани 234 3,60
Други 15 0,23
Не се самоопределят 43 0,66
Не отговорили 815 12,53

Населени местаРедактиране

Общината има 11 населени места с общо население 6505 жители (към 01.02.2011).[2]

Списък на населените места в община Угърчин, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Голец 248 41,590 Микре 189 59,684
Драгана 243 32,079 Орляне 106 13,154
Каленик 168 14,323 Славщица 106 28,761
Катунец 429 48,671 Сопот 183 37,264
Кирчево 1235 20,178 Помашка Лешница Угърчин 2541 134,806
Лесидрен 1057 92,593 ОБЩО 6505 523,103 няма населени места без землища

Административно-териториални промениРедактиране

 • през 1886 г. – заличена е м. Келеменли махла (Геджикли махла) без административен акт поради изселване;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува м. Селим махла на м. Киркова махла;
 • МЗ № 2988/обн. 06.03.1944 г. – признава н.м. Василевски воденици за отделно населено място – м. Василковска махала;
 • Указ № 5/обн. 8 януари 1963 г. – признава н.м. Диксан махлеси (от с. Катунец) за отделно населено място – с. Орляне;
 • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Угърчин за с.гр.т. Угърчин;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на м. Киркова махла на м. Киркова махала;
 • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – признава с.гр.т. Угърчин за гр. Угърчин;
 • Указ № 562/обн. 06.04.1971 г. – преименува с. Помашка Лешница на с. Кирчево;
 • На основание §7 (т.3) от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ, бр. 63/14.07.1995 г.) всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села;
 • Указ № 384/обн. 04.11.1996 г. – отделя с. Соколово и землището му от община Угърчин и го присъединява към община Ловеч;
 • Реш МС № 489/обн. ДВ бр.52/10.07.2015 г. – заличава с. Василковска махала и го присъединява като квартал на с. Славщица;
– заличава с. Киркова махала и го присъединява като квартал на с. Голец.

ТранспортРедактиране

През общината преминават частично 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 87,1 km:

Топографска картаРедактиране

Външни препраткиРедактиране

Официален сайт на община Угърчин

ИзточнициРедактиране