Плевен (община)

община в България
(пренасочване от Община Плевен)
Вижте пояснителната страница за други значения на Плевен.

Община Плевен се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Плевен.

Община Плевен
      
Общи данни
ОбластПлевен
Площ809,71 km²
Население137 820 души
Адм. центърПлевен
Брой селища25
Сайтpleven.bg
Управление
КметВалентин Христов
(ГЕРБ; 2023)
Общ. съвет41 съветници
Община Плевен в Общомедия
Топографска карта на община Плевен.

География редактиране

Географско положение, граници, големина редактиране

Общината е разположена в централната и южната част на област Плевен. С площта си от 809,712 km2 се явява най-голямата сред 11-те общините на областта, което съставлява 17,4% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф редактиране

Преобладаващият релеф на общината е равнинен на североизток и хълмист на юг и югозапад. Територията ѝ е разположена на границата между Средната Дунавска равнина и Средния Предбалкан, като тя условно преминава северно от селата Беглеж и Николаево. Около 90% от площта на общината попада в пределите на Средната Дунавска равнина. В централната ѝ част почти изцяло попадат Плевенските височини, които представляват голяма, изпъкнала на югоизток дъга. Тяхната максимална височина, Средния връх (Мачугански геран, 316,9 m) се намира на северозапад от село Пелишат, на границата с община Пордим. На североизток от тях се простира същинската част на Средната Дунавска равнина, като тук релефът е равнинен и е зает от обширни обработваеми земи.

Крайният югозапад на общината, землищата на селата Беглеж и Николаево, попадат в крайните северни части на Средния Предбалкан. Тук се простират най-северните разклонения на Ловчанските височини и югоизточно от село Беглеж, на границата с община Угърчин се намира най-високата точка на община Плевен – връх Мирата (447,6 m н.в.). На север от село Опанец, в коритото на река Вит, е най-ниската ѝ точка – 51 m н.в.

Води, климат редактиране

Основна водна артерия на община Плевен е река Вит, която протича през нея в западната ѝ част на протежение около 12 km с част от долното си течение. На територията на общината Вит получава отдясно два по-големи притока – реките Чернялка (27,6 km) и Тученица (35 km). Тези две реки водят началото си от югоизточните части на Плевенските височини и текат на северозапад в дълбоки каньоновидни долини (в средните им течения). Вливат се в река Вит съответно при селата Търнене и Опанец.

За нуждите на селското стопанство на територията на общината са изградени множество микроязовири, водите на които се използват основно за напояване – Бохот 2, 3 и 4, Тученица, Сини вир, Бръшляница, Славяново 1 и 4, Мечка 1 и др.

Община Плевен попада в зоната с умерено-континентален климат и е с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 °C.

Почви, растителност редактиране

Почвите са разнообразни, но преобладаващи са черноземните. Прави впечатление големият дял на земеделските територии – 79% при средно за страната 65%. Културните растения, които се отглеждат, са главно пшеница, царевица, слънчоглед. От овощните видове са разпространени ябълки, круши, дюля, череша, кайсия, орех. Доминантни за общината са лозовите насаждения – над 12 000 дка. През 1890 г. в Плевен се открива първото в страната лозаро-винарско училище, а няколко години по-късно и първата винарска изба. Градът се утвърждава като водещ лозарски център.

Населени места редактиране

 
Изглед към село Беглеж през 2015 г.
 
Изглед над град Плевен през 2007 г.

Общината се състои от 25 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:[1]

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (km²) Забележка (старо име) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (km²) Забележка (старо име)
Беглеж 535 57,251 Мечка 751 30,969
Бохот 779 46,489 Николаево 645 54,973 Пърдилово
Брестовец 934 23,218 Опанец 1579 18,734
Бръшляница 705 37,905 Пелишат 617 45,148
Буковлък 3053 21,379 Плевен 92 101 85,087
Върбица 597 36,217 Радишево 497 18,113
Горталово 122 14,399 Карагуй Ралево 255 21,510 Ральово
Гривица 1518 35,764 Славяново 2870 93,454 Турски Тръстеник, Тръстеник
Дисевица 661 12,978 Тодорово 356 16,632 Учин дол
Коиловци 851 44,917 Тученица 339 23,881
Къртожабене 148 8,362 Търнене 809 21,132
Къшин 317 10,344 Ясен 2015 18,229 Пълзи гъз, Плъзи гъз, Пързи гъз
Ласкар 77 12,627 ОБЩО 113131 809,712 няма населени места без землища

Административно-териториални промени редактиране

 • Височайши доклад № 6047/обн. 27.08.1881 г. – преименува с. Пълзи гъз (Плъзи гъз, Пързи гъз) на с. Ясен;
 • Указ № 205/обн. 11.07.1897 г. – преименува с. Пърдилово на с. Николаево;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Карагуй на с. Горталово;
– преименува с. Турски Тръстеник (Тръстеник) на с. Славяново;
 • Указ № 663/ обн. 29.12.1950 г. – преименува с. Учин дол на с. Тодорово;
 • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Дисевица и го присъединява като квартал на с. Търнене;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Ральово на с. Ралево;
 • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с. Славяново за гр. Славяново;
 • Указ № 250/обн. 22.08.1991 г. – отделя кв. Дисевица от село Търнене и го възстановява като отделно населено място – с. Дисевица.

Население редактиране

Етнически състав редактиране

Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 131 152 112 414 3204 4626 524 564 9820 100.00 85.71 2.44 3.52 0.39 0.43 7.48
Плевен 106 954 95 386 1510 1017 489 422 8130 Плевен 89.18 1.41 0.95 0.45 0.39 7.60
Славяново 3868 2660 946 34 225 Славяново 68.76 24.45 0.87 5.81
Буковлък 3620 1465 24 2052 50 Буковлък 40.46 0.66 56.68 1.38
Ясен 2442 1935 96 72 9 9 321 Ясен 79.23 3.93 2.94 0.36 0.36 13.14
Опанец 1759 1067 16 0 675 Опанец 60.65 0.90 0.00 38.37
Гривица 1699 1597 54 9 32 Гривица 93.99 3.17 0.52 1.88
Коиловци 1014 973 27 10 Коиловци 95.95 2.66 0.98
Брестовец 1012 963 3 13 0 5 28 Брестовец 95.15 0.29 1.28 0.00 0.49 2.76
Дисевица 874 351 0 472 50 Дисевица 40.16 0.00 54.00 5.72
Търнене 847 445 13 384 0 3 2 Търнене 52.53 1.53 45.33 0.00 0.35 0.23
Бръшляница 799 590 112 30 63 Бръшляница 73.84 14.01 3.75 7.88
Бохот 778 642 16 93 21 Бохот 82.51 2.05 11.95 2.69
Мечка 770 419 248 17 3 29 54 Мечка 54.41 32.20 2.20 0.38 3.76 7.01
Николаево 726 435 241 48 Николаево 59.91 33.19 6.61
Пелишат 648 535 10 85 13 Пелишат 82.56 1.54 13.11 2.00
Беглеж 643 523 60 24 0 10 26 Беглеж 81.33 9.33 3.73 0.00 1.55 4.04
Върбица 530 452 32 11 30 Върбица 85.28 6.03 2.07 5.66
Радишево 506 474 0 28 Радишево 93.67 0.00 5.53
Тодорово 372 309 31 29 2 Тодорово 83.06 8.33 7.79 0.53
Тученица 371 353 4 9 Тученица 95.14 1.07 2.42
Къшин 312 312 0 0 0 0 0 Къшин 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ралево 242 194 0 48 0 0 0 Ралево 80.16 0.00 19.83 0.00 0.00 0.00
Горталово 154 128 0 26 0 0 0 Горталово 83.11 0.00 16.88 0.00 0.00 0.00
Къртожабене 113 107 3 Къртожабене 94.69 2.65
Ласкар 99 99 0 0 0 0 0 Ласкар 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Вероизповедания редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:[3]

Численост Дял (в %)
Общо 131 152 100.00
Православие 84 719 64.59
Католицизъм 1173 0.89
Протестантство 790 0.60
Ислям 1955 1.49
Друго 159 0.12
Нямат 8238 6.28
Не се самоопределят 7787 5.93
Непоказано 26 331 20.07

Политика редактиране

Общински съвет редактиране

 
Сградата на общинския съвет през 2011 г.

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:[4][5][6][7]

Партия или сдружение 2003 2007 2011 2015
Избирателна активност по време на изборите 21,69 % 41,54 % 50,05 %
Общ брой места 51 41 41 41
ГЕРБ 8 14 10
Коалиция „Плевен може – Плевен побеждава“
(Реформаторски блок, ВМРО – Българско национално движение)
9
Местна коалиция за промяна
(Българска социалистическа партия, Политически клуб „Тракия“)
5
Български демократичен център 4
Народен съюз 3
Алтернатива за българско възраждане 3
Движение за права и свободи 2 1 3
Глас народен 2
Национален фронт за спасение на България 1
Атака 6 2 1
Българска нова демокрация 9
Българска социалистическа партия 10 8
Национално движение „Симеон Втори“ 2
Движение „Гергьовден“ 2
Солидарност 3 2
Ред, законност и справедливост 2
Коалиция „Заедно за община Плевен“ (Съюз на демократичните сили,
Демократи за силна България, Демократическа партия, Национално движение „Симеон Втори“,
Българска социалдемократическа партия, Български демократичен съюз „Радикали“,
Обединение на българските националисти „Целокупна България“)
21
Коалиция „Коалиция за Плевен“ (ВМРО – Българско национално движение, Земеделски народен съюз) 1
Валерий Илиев Ангелов – независим 1
Коалиция „Обединени демократични сили“ (Съюз на демократичните сили,
Български земеделски народен съюз - Никола Петков, ВМРО – Българско национално движение, БДФ)
22
Коалиция „Коалиция за България – Лява алтернатива за Плевен“ 14
Български земеделски народен съюз - Народен съюз 3
Национално движение „Симеон Втори“ 3
Коалиция „ВМРО – Българско национално движение, Демократическа партия“ 2
Коалиция „Движение „Гергьовден“, Българска партия Либерали“ 2
Коалиция „Коалиция на розата – Обединена социалдемокрация за Плевен“ 1
Съюз на свободните демократи 1
Димитър Якимов Митев – независим 1

Награди редактиране

 • Победител в категория „Подкрепа за БГ производители – фермерски пазари в града“, раздел „големи общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“. Приз за кмета Георг Спартански за насърчаване на регионалните земеделски производители и организирането на фермерски пазари, на които да излагат стоките си.

Транспорт редактиране

През територията на общината преминават 2 участъка участъка с обща дължина от 26,8 km от железопътната мрежа на България:

През общината преминават частично 10 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 143,1 km:

Топографски карти редактиране

Източници редактиране

 1. НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 2. „Ethnic composition, all places: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 3 октомври 2018. (на английски)
 3. „Religious composition: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 3 октомври 2018. (на английски)
 4. „Резултати от обработените протоколи на ОИК за избор на общински съветници – I тур, 2003“ // mi2003.cik.bg. Архивиран от оригинала на 2018-10-27. Посетен на 3 октомври 2018.
 5. „Резултати от местните избори през 2007 г. в община Плевен“ // results.cik.bg. Посетен на 3 октомври 2018.
 6. „Резултати от местните избори през 2011 г. в община Плевен“ // results.cik.bg. Посетен на 3 октомври 2018.
 7. „Резултати от местните избори през 2015 г. в община Плевен“ // results.cik.bg. Посетен на 3 октомври 2018.

Литература редактиране

Външни препратки редактиране