Парламентарни избори в Османската империя (1908)

Парламентарните избори в Османската империя (на турски: 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı или III. Meclis-i Mebusan) в 1908 година формират Долната камера на Третия османски парламент, работил от 17 декември 1908 година до 18 януари 1912 година.

Предистория

редактиране

Младотурската революция от 23 юли 1908 година слага край на режима на Абдул Хамид II и възстановява Османската конституция от 1876 година и така започва Вторият конституционен период. Вторият османски парламент от 1878 година е свикан наново и живите депутати приемат един единствен акт, с който парламентът формално се разпуска и свиква нови избори. Това са първите избори в страната, в които участват политически партии. Изборите са проведени на два тура през ноември и декември 1908 година за всички 288 места за Камерата на депутатите - долната избираема камара на Парламента. На първия тур гласоподавателите - само мъже - избират електори - по един на първите 750 гласоподаватели в избирателен район, а след това по един на всеки допълнителни 500 гласоподаватели. На втория тур електорите избират депутатите в Камерата на депутатите.[1]

На 17 декември 1908 година се открива първото заседание. Избрани са депутати от Комитета за единство и напредък и Либералния съюз. Националният състав е 142 турци, 60 араби, 25 албанци, 23 гърци, 12 арменци, 5 евреи, 4 българи, 3 сърби и 1 влах. Управляващият Комитет за единство и напредък има подкрепата на 60 депутати.[2]

След неуспешния опит за Контрапреврат на Абдул Хамид II и свалянето на султана, през май 1909 година правомощията на султана са стеснени за сметка на тези на парламента. През 1911 г. се провеждат междинни избори, които засягат един-единствен депутат, но имат големи политически последствия.

Депутати

редактиране
Вилает Избирателен район Име Националност
Адана Адана Абдула Фаик ефенди[3] турчин
Али Мюниф бей[4]
Джебелиберекет Мехмед Решид ефенди
Ичел Хаджи Махмуд Байрам ефенди
Козан Бояджиян Хампарсум Мурат ефенди арменец
Мерсин Абдюлхалим бей[5] турчин
Ариф Хикмет бей[6]
Анкара Анкара Хаджи Мустафа ефенди
Касъм Нури ефенди
Махир Саит бей
Талат бей
Чорум Али Осман ефенди
Мехмет Мюнир бей
Кайсери Хаджи Касъм ефенди
Имамзаде Йомер Мюмтаз бей
Кършехир Али Ръза бей
Махмут Мехил ефенди
Йозгат Едип бей
Хайрула ефенди
Айдън Айдън Исмаил Съткъ бей[7]
Хаджи Сюлейман ефенди[8]
Убейдула ефенди
Денизли Ахмед Мухип ефенди
Фрашарлъ Гани бей албанец
Измир Аристиди паша[9] грък
Емануил Емануилиди ефенди[10]
Истепан ефенди
Мехмет Саит ефенди турчин
Несим Мазлия ефенди евреин
Павли Каролиди ефенди грък
Сейд бей турчин
Ментеше Халил бей
Хамза Хаяти бей
Сарухан Хайдар бей
Илхами бей
Мансуризаде Саит бей
Токадизаде Шекип бей
Багдад Багдад Хаджи Али ефенди
Бабанзаде Исмаил Хакъ бей
Сасон ефенди арменец
Дивание Есеид Мустафа Нури ефенди арабин
Мехмет Шефкет паша
Кербела Абдюлмехди бей
Басра Амаре Абдюлмеджит бей[11]
Хюсеин Ел Улван ефенди[12]
Мехмед Курейш ефенди[13]
Мехмед Селим ефенди[12]
Басра Абдюлвахап паша[14]
Зехирзаде Ахмед паша[6]
Сеид Талип бей
Мнтефик Абдюлмухсин бей[15]
Хъдър Хаяти ефенди
Рефет Сеневи ефенди[6]
Бейрут Ака Шакирзаде Есад Тевфик ефенди
Бейрут Кямил Ел Есад бей[16]
Ръза Ел Сулх бей
Сюлейман Ел Бюстани ефенди[9]
Лазкие Емин Аслан бей[17]
Мехмед Аслан бей[18]
Наблус Шейх Ахмед Хамаш ефенди
Траблусшам Фуат Хулуси бей турчин
Битлис Битлис Мехмед Ариф ефенди
Генч Мехмед Емин ефенди
Муш Хаджи Иляс Сами ефенди
Кигам ефенди арменец
Сиирт Абдюррезак ефенди турчин
Острови Лемнос Михалаки ефенди грък
Митилини Панайот Бостани ефенди
Михалаки Салта ефенди
Родос Теодор Константиниди ефенди
Хиос Михалаки Челебиди ефенди
Диарбекир Диарбекир Пиринччизаде Ариф бей[6] турчин
Пиринччизаде Фейзи бей[19]
Ергани Иблахим ефенди
Мардин Саит бей
Сиверек Нуредин бей
Одрин Дедеагач Сюлейман бей
Одрин Асъм бей[6]
Фаик бей[20]
Ръза Тевфик бей
Мехмед Талат паша
Галиполи Истефани Нарлъ ефенди грък
Гюмюрджина Исмаил бей турчин
Мехмед Фехми ефенди
Мехмед Ариф бей
Лозенград Емрула ефенди
Мустафа Ариф бей
Родосто Мехмед Адил бей
Агоп Бабикян ефенди[6] арменец
Агоп Бояджиян ефенди[21]
Ерзурум Баязит Сюлейман Суди ефенди турчин
Erzincan Осман Февзи ефенди
Ерзурум Ахмед Зия бей
Хаджи Шевкет ефенди
Пастърмаджиян Карекин ефенди арменец
Сейфула ефенди турчин
Оханес Варткес ефенди арменец
Хиджаз Джеда Касъм Зейнел ефенди арабин
Хиджаз Хасан Шейби ефенди
Шериф Абдула бей
Алепо Алепо Али Дженани бей турчин
Артин Бошгезенян ефенди[22] арменец
Шейх Бешир ефенди[23] арабин
Емилзаде Мехмед Бахаеддин бей[24]
Мелахзаде Мери паша[25]
Кевакибизаде Месуд ефенди
Мустафа бей[26]
Джабиризаде Абдюннафи паша
Берекетзаде Ръфат бей[6]
Мараш Хасан Фехми ефенди турчин
Мехмед Шюкрю ефенди
Хюдавендигар Бурса Хафъз Ахмед Хамди ефенди
Хаджи Йомер Фейзи ефенди
Сабри бей
Мехмед Тахир бей
Ertuğrul (Bilecik) Mehmed Sadık Bey
Mehmed Sıtkı Efendi
Карахисар и Сахиб] Кямил ефенди
Ръза паша
Кетюдазаде Салим ефенди
Кютахия Абдула Азми ефенди
Ахмед Ферид бей
Ахмед Джемал бей[27]
Хасан Тахсин ефенди
Мустафа Сафет паша[8]
Цариград Цариград Ахмед Несими бей
Ахмед Ръза бей[28]
Албер Фераджи ефенди евреин
Халачян ефенди арменец
Исмаил Хакъ Узунчаршълъ турчин
Хюсеин Джахит бей турчин
Константин Констаниди ефенди грък
Панделаки Козмиди ефенди
Ходжа Насухзаде Мустафа Асъм ефенди турчин
Манясизаде Рефик бей[29]
Рифат паша[30]
Тахир Хайретин бей[31]
Киркор Зохрап ефенди арменец
Шкодра Драч Есад паша албанец
Шкодра Муртеза Галип бей
Ръза бей[32]
Шакир бей[6]
Кастамону Кангъръ Бехчет бей турчин
Хаджи Тевфик ефенди
Кастамону Ахмед Махир ефенди
Аххмед Шюкрю бей
Исмаил Махир ефенди
Неджмеддин Молла бей[33]
Юсуф Кемал бей[8]
Синоп Хасан Фехми ефенди
Ръза Нур бей
Кония Анталия Ебюззия Тевфик бей
Елмалълъ Мехмед Хамди ефенди
Бурдур Мухаддесзаде Йомер Люфти ефенди
Испарта Хаджи Ешреф бей
Сюлейман Сами бей
Кония Мехмед Емин ефенди
Мехмед Вехби ефенди
Хаджи Мустафа ефенди
Салим ефенди
Зейнелабидин ефенди
Нигде Мустафа Хайри ефенди
Мухиддин бей
Йоргаки ефенди грък
Косово Ипек Ахмед Хамди ефенди албанец
Али хайдар бей
Бедри бей
Хавъз Ибрахим ефенди
Прищина Хюсеин Фуат паша турчин
Хасан бей албанец
Мустафа Хамди ефенди[6]
Сава Степанович ефенди сърбин
Шабан паша[34] албанец
Призрен Мехмед Емин ефенди[8]
Шериф бей
Вехби ефенди[35]
Яхия бей турчин
Сеница Хаджи Хасан Мухиттин бей
Плевля Али Васфи бей
Скопие Александър Парлич ефенди сърбин
Неджип Драга бей албанец
Павлов ефенди българин
Саит ефенди турчин
Мамурет юл Азиз Дерсим Лютфи Фикри бей турчин
Малатия Ахмед Хамид бей[6]
Кешшаф ефенди[36]
Мехмет Тевфик ефенди
Мамурет юл Азиз Мустафа бей
Мехмед Нури ефенди
Хаджи Зияеддин бей
Битоля Дебър Басри бей албанец
Исмаил бей[6]
Шевкет бей[37]
Елбасан Абдула Махир ефенди[6] турчин
Хаджи Али ефенди[38]
Корча Филип Мише ефенди влах
Шахи Наки ефенди албанец
Битоля Янко Димитриович ефенди сърбин
Мехмет Васъф бей турчин
Понче Дорев ефенди българин
Траян Нали ефенди влах
Серфидже Кочо Дризи ефенди[6] албанец
Харис Вамвака ефенди[39]
Йорги Бошо ефенди грък
Мусул Киркук Мехмед Али бей турчин
Салих паша
Мусул Давуд Юсуфани бей асириец
Мехмед Али Фадъл бей турчин
Сюлеймание Хаджи Саид ефенди
Солун Драма Ага бей
Ръза бей
Солун Йоргаки Артас ефенди грък
Джавид бей турчин
Емануил Карасу ефенди евреин
Йорги Хонеос ефенди грък
Рахми бей турчин
Димитри Влахов ефенди българин
Сяр Христо Далчев ефенди
Димитри Динга ефенди грък
Дервиш Рагъп бей[40] турчин
Митхат Шюкрю бей
Юсуф Нашит бей[8]
Сивас Амасия Ариф Фазъл ефенди
Джуди ефенди
Исмаил Хакъ паша
Карахисар и Шаркъ Йомер Фейзи ефенди
Сердарзаде Мустафа ефенди
Сивас Дагаварян Назарет ефенди арменец
Хюсню бей турчин
Мустафа Зия бей
Йомер Шевки бей
Ахмет Шюкрю ефенди
Токат Хататзаде Исмаил паша
Шайх Хаджи Мустафа Хакъ ефенди
Мустафа Сабри ефенди
Сурие Хама Абдюлхамид Зьохрави ефенди арабин
Халид ел Берази ефенди
Хавран Садеддин ефенди
Керек Тевфик ел Меджали бей
Шам Абдуррахман ел Юсуф бей[41]
Мехмед Аджлани ефенди[6]
Шемададе Хасан Рюстю бей
Сюлейман ефенди[8]
Азмзаде Шефикюлмюйет бей
Аслизаде Шюкрю бей[42]
Траблусгарп Джебели Гарби Сюлейман Елбаруни ефенди
Физан Джами бей турчин
Хумус Мустафа бин Каддаре ефенди арабин
Траблусгарп Ферхат бей турчин
Махмуд Наджи бей
Садък бей
Трабзон Гюмюшхане Мъсърлъзаде Хайри бей
Ибрахим Лютфи паша
Лазистан Ахмед паша
Ибрахим Ферид ефенди
Трабзон Сарачзаде Али Наки ефенди[43]
Хаджи Осман бей
Еюпзаде Иззет бей
Матьо Кофиди ефенди грък
Махмуд бей[44] турчин
Махмуд Махзар бей
Махмуд Имадеддин ефенди[6]
Мехмед Емин ефенди
Ван Хаккари Сеид Таха ефенди
Ван Вахан Папасян ефенди арменец
Хаджи Тевфик ефенди турчин
Янина Берат Азиз паша албанец
Исмаил Кемал бей
Превеза Азми бей[45] турчин
Хамди бей[46]
Аргирокастро Мамопуло ефенди грък
Мюфит бей турчин
Янина Димитраки Кингос ефенди грък
Константин Сурла ефенди
Йемен Худейде Али Сювейд ефенди арабин
Хади ел Ръзък ефенди
Махмуд Недим бей[47]
Сеид Мухамет Абдуррахман ефенди[8]
Тахир Реджеп ефенди[8]
Зхтю Мустафа бей[48]
Сана Хюсеин Абдюлкадир бин Али[49]
Хсеин ел Халали ефенди[8]
Мехмет Абдула Мукхафи ефенди
Сеид Ахмед Хаббани бей[50]
Сеид Ахмед бин Яхия Елкисби ефенди
Сеид Али Мута ефенди
Сеид Али бин Хюсейин ефенди[6]
Тааз Есеид Салих Синдар ефенди
Асир Али бин Хасан ефенди
Шейх Саид Фераджи ефенди
Шейх Ахмед ефенди[6]
Независими санджаци Болу Хаджи Абдюлвехап ефенди турчин
Мехмет Хабип бей
Шерафетин бей
Мустафа Зеки бей
Бенгази Юомер Мансур паша турчин
Юсуф Шетван бей арабин
Джаник Абдула ефенди[51] турчин
Хаджи Ахмед Хамди ефенди
Мехмед Али бей
Наил бей[52]
Саит ефенди[53]
Сюлейман Неджми бей[54]
Чаталджа Димитри Зафиропулос ефенди грък
Измит Ахмед Мюфит бей турчин
Анастас ефенди грък
Хафъз Рюстю ефенди турчин
Келе и Султание Сеид Али Ръза ефенди[6] турчин
Ариф Исмет бей[6]
Атиъ бей[55]
Мустафа бей[56]
Кареси Фафъз Абдюлазиз Меджди ефенди
Али Галип ефенди
Ибрахим Васфъ ефенди
Мухарем Хасби ефенди
Константин Савапулос ефенди[57] грък
Шефик ефенди[51] турчин
Кудюс Рухи ел Халиди бей арабин
Хафъз Есаит ефенди
Саид ел Хюсейни ефенди
Медине и Мюневвере Сеид Абдюлкадир Хашими ефенди
Урфа Махмут Недим бей турчин
Шейх Сафет ефенди
Зор Хъръ Лютфи ефенди

Източници

редактиране
 1. Myron E. Weiner, Ergun Özbudun (1987) Competitive Elections in Developing Countries, Duke University Press, p334
 2. Miller, Geoffrey. Straits: British Policy Towards the Ottoman Empire and the Origins of the Dardanelles Campaign // Посетен на 3 май 2020 г.
 3. Избран вместо Али Мюниф бей, който подава оставка.
 4. Избран за анкарски валия и подава оставка.
 5. Депутат на мястото на Ариф Хикмет бей, който умира.
 6. а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у Умира през периода.
 7. Избран вместо Сюлейман ефенди, който подава оставка.
 8. а б в г д е ж з и Подава оставка по време на мандата.
 9. а б На 31 януари 1911 г. става председател.
 10. На мястото на Аристиди паша.
 11. Депутат вместо Хюсеин Ел Улван ефенди.
 12. а б Касиран, тъй като две години не присъства на заседанията.
 13. Депутат вместо Мехмед Селим ефенди.
 14. Депутат вместо Ахмед паша, който умира.
 15. На мястото на Рефет ефенди, който умира.
 16. На мястото на Сюлейман Ел Бюстани ефенди.
 17. Убит при Контрапреврата на Абдул Хамид II на 31 март 1909 г.
 18. На мястото на Емин Аслан бей, който умира.
 19. На мястото на Ариф бей, който умира.
 20. На мястото на Асъм бей, който умира.
 21. На мястото на Агоп Бабикян ефенди, който умира.
 22. На мястото на Мустафа бей.
 23. На мястото на Рифат бей, който умира.
 24. На мястото на Мери паша, който подава оставка.
 25. Подал оставка.
 26. Назначен поради липсата на Държавен съвет.
 27. Вместо Сафет паша, който подаде оставка.
 28. На 23 януари 1912 г. става председател.
 29. Умира на 4 март 1909 г.
 30. След смъртта на Рефик бей, но подава оставка.
 31. След оставката на Рифат паша.
 32. След смъртта на Шакир бей.
 33. Вместо Юсуф Кемал бей, който подаде оставка.
 34. Вместо Хавди ефенди, който умира.
 35. Вместо Мехмед Емин ефенди, който подава оставка.
 36. На мястото на Ахмед Хамид бей, който умира.
 37. Вместо Исмаил бей, който умира.
 38. Вместо Махир ефенди, който умира.
 39. Vefat eden Koço Drizi Efendi'nin yerine mebus oldu.
 40. Вместо Нашит бей, който подава оставка.
 41. Вместо Сюлейман ефенди, който подава оставка.
 42. Вместо Мехмед Аджлани ефенди, който умра.
 43. Шейхюлмебусин (Най-стар член на парламента)
 44. Вместо Махмуд Имадеддин ефенди, който умира.
 45. По време на периода е назначен за валия на Хюдавендигар.
 46. Вместо Азми бей.
 47. Вместо Сеид Мухамет Абдуррахман ефенди, който подава оставка, назначен за заместник-валия на Йемен.
 48. Вместо Тахир Реджеп ефенди, който подава оставка.
 49. вместо Сеид Али бин Хюсейин ефенди, който умира.
 50. Вместо Хюсеин ел Халали ефенди, който подаде оставка.
 51. а б Назначен в Апелативния съд през мандата.
 52. На 21 януари 1911 г. е назначен за председател.
 53. Вместо Абдула ефенди.
 54. Вместо Наил бей.
 55. Вместо Ариф Исмет бей, който умира.
 56. На мястото на Али Ръза ефенди, който умира.
 57. Şefik Efendi'nin yerine mebus oldu.